Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

Opća pravil promocije

 1. Ova pravila (u daljnjem tekstu: "Pravilnik") propisuje opća pravila za provođenje promidžbenih kampanja tvrtke Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o, sa sjedištem u Łódź (93-350) na ul. Ustronna 41, upisana u Nacionalnog sudski registar kojeg vodi Okružni sud za Łódź - Centar u Lodzu, XX Trgovački odjel nacionalnog sudskog registra, pod KRS broj 0000165815, NIP 729-010-89-84, REGON: 473171710, temeljni kapital: PLN 3 300 000 (u daljnjem tekstu "TME" ili "organizator").

  1. Promotivne radnje koje provodi TME mogu se posebno sastojati od:
   a) promocija cijena - tj. smanjenje cijene svih ili određene kategorije proizvoda uključenih u TME-ovu komercijalnu ponudu tijekom razdoblja promotivne kampanje;
   b) promicanje troškova isporuke - odnosno pokrivanje organizatora svih ili dijela troškova isporuke robe od određene vrijednosti kupljene tijekom promotivne kampanje;
   c) promociju suvenira - tj. dodjelu od strane organizatora pri kupnji određene kategorije proizvoda ili proizvoda s određenom vrijednošću koji se nalazi u ponudi TME neke vrste TME suvenira;
   d) dodjeljivanje, uz ispunjavanje određenih uvjeta ili bezuvjetno, određenog bona za popust za kupnje u TME-u.

  2. Promocije će biti organiziran od strane organizatora prema uvjetima navedenim u pravilniku koje će biti nadopunjavane saopćenjima na web stranici www.tme.eu u oznaci „Promocije”, poslatih putem TME Bilena, prenošenjem putem e-maila ili objavljeno u bilo kojem drugom obliku. Ako formula promidžbene kampanje odstupa od pravila navedenih u ovom pravilniku, njezini će se uvjeti objaviti u posebnim propisima.

  3. Poruka o promotivnoj kampanji može određivati naročito njezinu bit, uvjete sudjelovanja, trajanje, teritorijalni opseg i grupu kupaca TME kojim je upućena.

  4. Svaka promotivna kampanja ima vremensko ograničenje navedeno u obavijesti o njegovoj najavi. Organizator zadržava pravo otkazivanja promotivne kampanje u bilo kojem trenutku.

  5. Promotivno kampanji se možete pristupitii u bilo kojem trenutku.

  6. Sudjelovanje u promotivnoj akciji je besplatno i dobrovoljno.

  7. U promotivnoj kampanji može sudjelovati fizička osoba, pravna osoba, organizacijske jedinice bez pravne osobnosti, kojoj se zakonom priznaje pravnu sposobnost (u daljnjem tekstu „sudionik”), koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
   a) ima korisnički račun u TME prodajnom sustavu;
   b) upoznata je s ovim pravilnikom i potpuno prihvaća njegove odredbe;
   c) ima prebivalište ili ima sjedište u području na koje se usmjerava promotivna kampanja, ako je teritorijalni opseg promocije ograničen;
   d) pripada grupi kupaca TME kojoj se promotivna kampanja usmjerava, ako se promocija odnosi samo na određenu kategoriju klijenata;
   e) sudionik ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u promotivnoj kampanji navedenoj u obavijesti o njegovoj najavi i ovim pravilnikom;
   f) zaključenje od strane TME sa sudionikom ugovoru o prodaji ili isporuci robe koju TME nudi za prodaju i izvršenje tih ugovora nije zabranjeno poljskim ili međunarodnim pravom.

  8. Osim ako poruka o promotivnoj kampanji ne odredi drugačije, korisnici koji u bilo kojem obliku daju narudžbe mogu sudjelovati u promotivnoj kampanji.

  9. Ako sudionik dobije bon na popust za naredne kupnje u TME, valjanost bona i pravila za njegovu realizaciju će se odrediti u saopćenju o oglašavanju promocije

  10. Promotivne kampanje se ne kombinira jedni s drugom ili s drugim popustima, pogotovo kada je individualno određena, osim ako detaljni uvjeti promotivne kampanje ne daju drugačije.

  11. Promocija cijene ne uključuje troškove prijevoza, osim ako sadržaj informacija o njenom objavljivanju nije određeno drugačije.

  12. Ako se promotivna kampanja sastoji od priznavanja od organizatoru, pod određenim uvjetima, suvenira, sudionik stječe pravo na ovu vrstu dara samo jednom. Ovaj dar bit će priložen paketu koji sadrži naručenu robu ili se dostavlja sudioniku u obliku zasebne pošiljke na trošak organizatora. Ako sudionik ostvaruje zakonsko pravo povlačenja iz ugovora zaključen na daljinu o, dar će se vratiti s vraćenom robom, pod uvjetima određenim zakonom.

  13. Prodaja robe obuhvaćene promotivnom programu TME odvija pod uvjetima objavljenim na web stranici TME: www.tme.eu, osim ako je trgovinska suradnja ostvarena na temelju pojedinačno dogovorenih uvjete i ako ih je TME u pisanom obliku izričito prihvatilo.

  14. Pristup u promotivnu kampanju je istovjetno s potvrdom od strane sudionika da je upoznat ns porukom o objavi promotivne kampanje i ovim pravilnikom, i da ih prihvaća.

  15. U onoj mjeri koliko je to dopušteno zakonom, pravni odnos koji proizlazi iz ovog pravilnika podliježe poljskom zakonu.

  16. Organizator pridržava pravo izmjene odredaba pravilnika i uvjeta promotivne akcije iz važnih razloga, pod uvjetom da takve izmjene ne krše stečena prava sudionika ove promotivne akcije. Svaka izmjena Pravilnika sadržava odgovarajući dodatak ovom Pravilniku i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

  17. Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. srpnja 2018. i dostupan je na web TME: www.tme.eu.

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi