You are browsing the website for customers from Croatia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

PRAVILA

UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGE NEWSLETTERA (TME Bilten)

Datum stupanja na snagu: 30. ožujka 2012. godine
Zadnji put ažuriran 25. svibnja 2018.

 1. Opće odredbe
 2. Naručivanje usluge TME Newsletter
 3. Obrada osobnih podataka pretplatnika
 4. Uvjeti pružanja usluge TME Newsletter
 5. Ostavka iz TME Newsletter usluge
 6. Postupak prigovora
 7. Završne odredbe

1. Opće odredbe

 1. Izdavač biltena pod nazivom " TME Bilten" je Transfer Multisort Elektronik sp.z.o.o. sa sjedištem u Lodz, (Poljska) adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, upisano u Okružnom sudu za grad Lodz-Centar, XX Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem 0000165815, temeljni kapital: 3.300.000,00 PLN, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 ( u daljnjem tekstu TME.

 2. Predmet usluge TME biltena je slanje od TME e-poštom, uz pristanak korisnika, besplatno, ciklički, najviše jednom tjedno na adresu e-pošte korisnika internetskog biltena koji sadrži informacije o ponudi TME i ovisnih podružnica, događaja i svih ostalih informacija koje se odnose na trgovačke aktivnosti TME-a i njezinih podružnica (u daljnjem tekstu TME Bilten) na temelju ovih uvjeta i u skladu s važećim zakonima.

 3. Pretplatnik TME Biltena može biti bilo koja fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne osobnosti (u daljnjem tekstu korisnik web stranice ili pretplatnik).

2. Naručivanje usluge TME Biltena
Prijavljivanje na servis TME bilten je moguće s razine:

 1. obrasca za registraciju

 2. glavne web stranicu TME

 3. kartice „vaš korisnički račun”-> „TME Bilten ”

Naručivanje usluge biltena s razine obrasca za registraciju
Da biste se pretplatili na Bilten:

 • Pristupite jednoj od web stranice dostupnih na sljedećim adresama:
 • www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Pritisnite gumb "Registracija" na glavnoj stranici
 • Popunite odgovarajući obrazac za registraciju, prihvaćajući elektronički newsletter
 • Slanje obrasca za registraciju i primanje potvrde o aktivaciji računa podrazumijeva zaključenje ugovora s TME o pružanju usluga TME Biltena.

Naručivanje usluge TME Bilten s razine glavne stranice
Da biste se pretplatili na Bilten treba:

 • Pristupiti jednoj od web stranice dostupnih na sljedećim adresama: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Na glavnoj stranici u odjeljku "TME Bilten" kliknite gumb "zapišite se"
 • Nakon upisa pojedinosti unesite adresu e-pošte na koju želite primati podatke i dati pristanak ispod ovog polja
 • Klikom na link, poslanu u e-mail potvrđujući spremnost na pretplatu, znači sklapanje ugovora s TME o pružanju usluga TME Biltena

Naručivanje usluge TME Bilten s razine kartice "vaš korisnički račun"
Da biste se pretplatili na TME Bilten treba:

 • Pristupite jednoj od web stranica dostupnih na sljedećim adresama:
 • www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 • Nakon prijave idite na karticu "vaš korisnički račun" - "TME Bilten"
 • U polje "vaša e-pošta" upišite e-mail adresu na koju treba poslati podatke i dati pristanak ispod ovog polja
 • Klikom na link poslanu u e-mail potvrđujući spremnost na primanje, znači zaključivanje ugovora s TME o pružanju usluge Bilten TME.

Obveze TME-a za pružanje TME Bilten usluga proizilaze isključivo iz ovih uvjeta i obvezujućih zakonskih odredbi.

3. Obrada osobnih podataka pretplatnika
Registriranje korisnika web stranice kao pretplatnika TME Biltena je jednako narudžbi usluge TME Bilena, uključujući i izražavanje njegovog pristanka na obradu osobnih podataka (e-mail adresa) od strane TME kao kontrolora podataka u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanjem Direktive 95/46 / EZ (RODO)

 1. Osobni podaci pretplatnika TME Biltena (e-mail adresa) neće biti objavljeni trećim stranama, osim operatora informacijskog sustava preko kojeg će se realizirati usluga TME Biltena i neće se primjenjivati ili koristiti u bilo koju svrhu osim za dostavljanje TME Biltena.

 2. Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka Korisnika web stranica TME podrazumijeva odustajanje od korištenja usluge TME Biltena navedene u ovim pravilima. Uklanjanje adrese e-pošte s popisa za slanje e-pošte obavlja se na način opisan u točki 5.

 3. Kako bi se osigurao visoki standard usluga, TME je razvila pravila o privatnosti, koja uključuje informacije, među ostalim i o uvjetima obrade osobnih podataka od strane TME.

4. Uvjeti pružanja usluge TME Bilten

 1. TME usmjerava korespondenciju s pretplatnikom TME Newsletter koji se odnosi na pružanje usluge newslettera na e-mail adresu koju je pretplatnik naveo, gdje će se poslati TME Bulletin.

 2. Korištenje TME Newsletter usluge ovisi o korisniku koji ima aktivni račun e-pošte, ispravno konfiguriran, kao i računalo spojeno na Internet.

 3. Svaki TME Newsletter sadrži:

  • Informacije o TME-u kao pošiljatelju
  • Sadržaja
  • Informacije o tome kako odustati od usluge TME Newsletter

Korisnik web stranice koji odabere ući u popis pretplatnika koji primaju TME Newsletter pristaje na primanje marketinških materijala koji se šalju elektroničkim putem u skladu s člankom. 8 s. 1. Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. godine. 144 stavka 1204 od 2002.) u obliku TME Biltena.
Sadržaj TME Biltena je zaštićen zakonom, pretplatnici nemaju pravo koristiti sadržaj TME Newslettera za bilo koju svrhu osim za čitanje njezinog sadržaja.

5. Odustajanje od TME Newsletter usluge

 1. Korisnik ima pravo otkazati TME Newsletter uslugu u bilo kojem trenutku

 2. Raskid ugovora za pružanje usluge TME Newsletter obavlja se putem:

a) samostalno uklanjanje e-mail adrese od strane pretplatnika s mailing popisa
Da biste to učinili treba

 1. ući na neku od Web stranica na sljedećim adresama: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn

 2. prijeći na glavnu stranicu nakon prijave na kartici "vaš korisnički račun" u sekciji TME Bilten u polje „vaš e-mail” treba upisati adreu e-mail, koja treba biti izbrisana

 3. klikom na gumb „spremite”, a zatim na link koji se nalazi u poslanoj poruci što će uzrokovati brisanje navedene adrese s popisa pretplatnika TME biltena

b) zahtjev pretplatnika za brisanje adrese e-mail na internet@tme.pl. Uvjet brisanja adrese e-pošte iz pretplatničke baze TME Biltena je slanje e-mail poruke spremnost za odustajanje od adrese e-pošte koja treba biti brisana.

6. Postupak pritužbe

 1. Pretplatnik TME Newslettera ima pravo podnijeti pritužbe u pogledu pružanja TME Newsletter usluge.

 2. Pritužbe se podnose e-mailom na adresu: internet@tme.pl, u roku od 7 dana od dana nastanka događaja koji opravdava podnošenje žalbe. Podnesci koji su podneseni nakon tog roka TME neće ni razmatrati.

 3. Prigovor mora sadržavati: adresu e-pošte pritužitelja (odgovor na pritužbu bit će poslan na ovu adresu), sadržaj prigovora s obrazloženjem i prijedlog za rješenje pritužbe.

 4. Pritužba se priznaje u roku od 14 dana od datuma primitka. Odgovor na pritužbu usmjeren je na adresu e-pošte putem koje je podnesena pritužba.

7. Završne odredbe

 1. Ovi uvjeti stupaju na snagu nakon objavljivanja na web stranici TME.

 2. TME može u bilo kojem trenutku izmijeniti i dopuniti ove uvjete, a osobito ih ažurirati u slučaju promjena u postupcima koje je usvojio TME. Svaki put kada se uvjeti objavljuju na web stranici TME oni postaju obvezujući.

 3. TME zadržava pravo otkazivanja ugovora za pružanje usluga navedenih u uvjetima s pretplatnikom TME biltena, s otkaznim rokom od sedam dana.

 4. Ako pretplatnik TME biltena krši ove uvjete ili primjenjive zakone, TME ima pravo odmah prestati dostaviti TME Bilten.

 5. Zakon koji se primjenjuje na sve pravne odnose koji proizlaze iz Pravilnika je poljsko pravo. Sve sporove rješavat će opće nadležni sudovi

 6. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi TME Newsletter usluga, kontaktirajte nas putem e-maila ili e-mailom na: internet@tme.pl ili poštom na Transfer Multisort Elektronik sp z.o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz Poljska.

linecard

Odaberi proizvođača ili kategoriju

Quick Buy

?
simbol proizvoda količina
Pregledajte

Ostale opcije Quick Buy

paypal_help

Ova vitrina koristi privremene datoteke cookie “kolačiće“. Kliknite ovdje, kako bi saznali više o cooke i mogli upravljati njihovim postavkama.

Ne pokazuj to više