Βύσματα DIN 41.612 τύπου B (2B), της εταιρείας HARTING

Βύσματα DIN 41.612 τύπου B (2B), της εταιρείας HARTING, 09021326931, 09021326932, 09021326921 |EL|
σύνδεσηDIN 41612
ΚατασκευαστήςHARTING
Υλικό περιβλήματοςθερμοπλαστικό
Μέγιστο ρεύμα2 A
Κατηγορία ευφλεκτότηταςUL94V-0
Θερμοκρασία λειτουργίας-55...125°C

Σύμβολο Αρ. ακίδων Διάγραμμα Είδος Συναρμολόγηση Προσανατολισμός Βύσματα Έκδοση
09021326931 32 a αρσενικά THT γωνιακός 90° πρίζα τύπος Β
09021326932 32 a αρσενικά THT ευθύς φύσα τύπος Β
09021326921 32 a+b για κάθε δεύτερη έξοδο αρσενικά THT γωνιακός 90° πρίζα τύπος Β
09021326922 32 a+b για κάθε δεύτερη έξοδο αρσενικά THT ευθύς πρίζα τύπος Β
09221326921 32 a+b αρσενικά THT γωνιακός 90° πρίζα τύπος 2Β
09221326922 32 a+b αρσενικά THT ευθύς φύσα τύπος 2Β
09022326825 32 a+b για κάθε δεύτερη έξοδο θηλυκά THT ευθύς φύσα τύπος Β
09222326824 32 a+b θηλυκά THT ευθύς φύσα τύπος 2Β
09222326825 32 a+b θηλυκά THT ευθύς φύσα τύπος 2Β
09022646828 64 a+b θηλυκά IDC - φύσα τύπος Β
09022646821 64 a+b θηλυκά σύνδεση τυλιγόμενη - φύσα τύπος Β
09023646921 64 a+b αρσενικά THT γωνιακός 90° φύσα μανδάλωση PCB; τύπος Β
09021646921 64 a+b αρσενικά THT γωνιακός 90° πρίζα τύπος Β
09021646922 64 a+b αρσενικά THT ευθύς πρίζα τύπος Β
09024646824 64 a+b θηλυκά THT ευθύς φύσα μανδάλωση PCB; τύπος Β
09022646824 64 a+b θηλυκά THT ευθύς φύσα τύπος Β
09022646825 64 a+b θηλυκά THT ευθύς φύσα τύπος Β
09020643214 64 a+b θηλυκά σύσφιξη - φύσα χωρίς επαφές
Σύμβολο Διαστ. ακρ. Μηχ. Αντοχή Κάλυψη
[mm]
09021326931 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09021326932 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09021326921 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09021326922 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09221326921 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09221326922 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09022326825 Μήκ. 4,5 400 κύκλοι Επίχρυση
09222326824 Μήκ. 2,9 400 κύκλοι Επίχρυση
09222326825 Μήκ. 4,5 400 κύκλοι Επίχρυση
09022646828 - 400 κύκλοι Επίχρυση
09022646821 Μήκ. 13 400 κύκλοι Επίχρυση
09023646921 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09021646921 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09021646922 Μήκ. 3 400 κύκλοι Επίχρυση
09024646824 Μήκ. 2,9 400 κύκλοι Επίχρυση
09022646824 Μήκ. 2,9 400 κύκλοι Επίχρυση
09022646825 Μήκ. 4,5 400 κύκλοι Επίχρυση
Product Information Management: www.parcat.eu