EASY PRINT lyijyttömät juotostahnat

EASY PRINT lyijyttömät juotostahnat, ESAC305/8, ESAC305/20, ESAC305/40, ESAC305/250 |FI|
TuottajaAG TERMOPASTY
Juotetyyppipehmeää juottamista varten
Hahmotahna
Juotteen koostumusSn96,5Ag3Cu0,5
Sulatteen lajiNo Clean
Sulamislämpötila217°C
Hiukkasten koko25...45 µm
Ominaisuudetlyijyttömät;
jäännökset eivät vaadi puhdistamista;
jäännökset voivat olla puhdistettu alkoholipohjaisilla aineilla
Huomio!säilytettävä noin 8 °C lämpötilassa
Juotostinan lajilyijyttömät
SignaalisanaVaroitus
VaaralausekkeetH317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
TurvalausekkeetP261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.;
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.;
P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.;
P362: Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.;
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...
Symboli Massa Tilavuus
[g] [ml]
ESAC305/8 8 1,4
ESAC305/20 20 5
ESAC305/40 40 10
ESAC305/250 250 -
ESAC305/500 500 -
Sulatteen sisältö:
Product Information Management: www.parcat.eu