Senzorové moduly - WAVESHARE

Informácievýrobok nie je kompletné zariadenie, je len komponentom.
Symbol Výrobca Typ senzora Druh senzora Rozhranie Rozlíšenie Integrovaný obvod Rozsah merania Vlastnosti Súprava obsahuje Kanály Prenosová rýchlosť Pracovné napätie Zorný uhol Rad Unap. Použitie Určenie Rozmery plošného spoja Rozs. mer. vzd. Výrobná séria
[kbps] [V] [°] [V DC] [mm] [mm]
WSH-4954 WAVESHARE adaptér pre senzor - PS/2; VGA - - - - - - - - - - - - - - - -
WSH-10225 WAVESHARE dotykové kapacitný GPIO; I2C - - - - - 16 - - - - 2,4...5,5 - - - - -
WSH-10232 WAVESHARE dotykové kapacitný I2C - - - - - 16 - - - - 2,4...5,5 - Raspberry Pi - - -
WSH-3678 WAVESHARE dotykové tlačidlo GPIO - - - - - 8 - - - - - - - - - -
WSH-3679 WAVESHARE dotykové tlačidlo GPIO - - - konfigurácia 4x4 - 16 - - - - - - - - - -
WSH-4431 WAVESHARE dotykové tlačidlo ADC - - - - - 16 - - - - 5 - - - - -
WSH-5650 WAVESHARE dotykové tlačidlo GPIO - - - 10 tlačidiel, 1 joystick (5 polôh) - 15 - - - - - - - - - -
WSH-8465 WAVESHARE GPS - UART - NEO-6M - - - - 9,6 - - - 3,3...5 - - - - -
WSH-9636 WAVESHARE GPS - UART - NEO-7M-C (B) - - - - 9,6 - - - 2,7...5 - - - - -
WSH-9522 WAVESHARE Hallov   analógový; digitálny - 49E, LM393 - - - - - 2,3...5,3 - - - - - - - -
WSH-10500 WAVESHARE kvalita vzduchu - analógový; digitálny 0,5V/100µg/m3 GP2Y1010AUOF 500µg/m3 - - - - 3,3...5,5 - - - - - - - -
WSH-9520 WAVESHARE farby - digitálny - TCS3200 - ideálna detekčná vzdialenosť: 10 mm - - - 2,7...5,5 - - - - - - - -
WSH-9821 WAVESHARE napätia - ADC 10bit TLC1543 - - - 11 - - - - 3,3...5 - - - - -
WSH-9533 WAVESHARE otočenia enkodér digitálny 15 - - - - - - 3...5,3 - - - - - - - -
WSH-12225 WAVESHARE otočenia infračervený digitálny - - - šírka štrbiny: 6 mm - - - 3,3...5 - - - - - - - -
WSH-12223 WAVESHARE difúzny infračervený GPIO - - - - - 5 - - - - 3,3...5 roboty line follower - - - -
WSH-12224 WAVESHARE vzdialenosti infračervený analógový; digitálny - - - - - - - 3,3...5 35 - - - - - 20...300 -
WSH-9521 WAVESHARE plameňa infračervený analógový - LM393 760...1100nm   - - - 3,3...5,3 60 - - - - - - -
WSH-12476 WAVESHARE polohy akcelerometer, barometer, magnetometer, uhlovej polohy I2C - BMP280, MPU9255 - - - - - - - - 3,3...5 - - - - -
WSH-10615 WAVESHARE polohy akcelerometer, barometer, magnetometer, teploty I2C - BMP180, MPU-9255 - - - - - - - - 3,3...5 - - - - -
WSH-7212 WAVESHARE polohy akcelerometer, magnetometer I2C - LSM303DLHC - - - - - - - - - - - - - -
SF-SEN-14571 SPARKFUN ELECTRONICS INC. polohy magnetometer I2C - MLX90393 - - - - - 2,2...3,6 - - - - - - - Qwiic
WSH-9525 WAVESHARE hladiny kvapaliny vysoký odpor analógový - - - Len na vzdelávacie účely! - - - 2...5 - - - - - - - -
WSH-9536 WAVESHARE sklonu - digitálny - - - - - - - 3...5,5 - - - - - 19x16 - -
WSH-9524 WAVESHARE pohybu laserový digitálny - - 0,8m (typ), 1,5m (max) - - - - 2,5...5 - - - - - 47,7x17,9 - -
WSH-9527 WAVESHARE vlhkosti do pôdy, vysoký odpor analógový - - - - - - - 2...5 - - - - - - - -
WSH-9467 WAVESHARE Sady senzorov - - - - - - Hallov snímač WSH-9522; senzor UV WSH-9537; zvukový snímač WSH-9534; plynový senzor WSH-9531; senzor farieb WSH-9520; laserový snímač WSH-9524; reflexný senzor WSH-9523; snímač hladiny kvapaliny WSH-9525; snímač náklonu WSH-9536; plameňový senzor WSH-9521; snímač teploty a vlhkosti WSH-9535; snímač vlhkosti WSH-9527; kódovač WSH-9533 - - - - Waveshare Sensor Pack - - - - - -
WSH-9203 WAVESHARE Sady senzorov infračervený, tlačidlo, teploty - - - - - - - - - - - - - - - - -
Product Information Management: www.parcat.eu