Ország, amelynek oldalán vagy: Hungary. Számodra javasolt verzió USA / US

A Te böngésződ már elavult, tölts le egy újabb verziót

Firefox Firefox Letöltés
Internet explorer Internet Explorer Letöltés
Vevői fiók
A TE kosaradban

RoHS

RoHS megjelölés weboldalunkon:azon termékek amelyek RoHS megjelöléssel rendelkeznek megfelelnek az EU-s RoHS direktíva elvárásainak.
A kereső segítségével meg kell keresni a kívánt terméket. A keresés végén, azon termékeknek amelyek megfelelnek az RoHS direktíva elvárásainak, a "Termék, Jelkép, Leírás" mezőikben megjelenik a jelölés RoHS felirat formában.
Minden az RoHS direktívával való megegyezésre vonatkozó információt a beszállítóinktól kapott adatokra támaszkodva adunk meg.

A technika és technológia egyre gyorsabb fejlődése az elektromos és elektronikai berendezések területén egyre rövidebb idő alatt új generációs berendezések létrehozását okozza, amelynek következményeképpen jelentős mennyiségű hulladék keletkezik, mivel csökken a termék élettartalma mint aktív termék. Mivel a termék több veszélyes anyagot tartalmaz, pl. nehézfémeket, különösen higanyt,kadmiumot, ólmot, hatértékű krómot, vagy a gyúlláskésleltető anyagokat(PBB, PBDE), azt okozza, hogy a belőle keletkezett hulladék a környezetre veszélyes hulladék. Ezen oknál fogva az EU lépéseket tett a jogalkotás területén, hogy ebből a tényből származó veszélyek minimalizálására törekvő tevékenységet kényszerítsen ki. Ebből a célból lett életrehívva az RoHS Direktíva- direkíva veszélyes anyagok használatának korlátozására kiválasztott termékekben.
A Transfer Multisort Elektronik cég 2005 elejétől intenzív kutatásokat végez és terveket realizál, hogy felkészüljön az új direktíva bevezetésére egyúttal az RoHS elvárásainak megfelelő termékeket vesz fel ajánlatába. Szándékunkban áll teljes hozzáférést határán környezetbarát termékekhez. Ez azonban az elektronikai és elektromos termékek gyártóinak lehetőségeitől függ.
Elébe menve ügyfeleink igényeinek a TME bevezette ellenőrzési rendszerét amely a kivitelezett termékek RoHS direktívával való megegyezését érinti. Ez probléma mentes együttműködést biztosít vevőinkel a direktíva bevezetésének átmeneti időszakában. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy vevőinknek segítséggel szolgálunk, rendelkezünk a témát közelebb hozó anyagokkal, konsultációkat rendezünk valamint tejes információt nyújtunk az egyes gyártók termékeinnek RoHS direktívával való megegyezéséről.

Az alábbiakban az RoHS direktívával kapcsolatos jogi szituáció magyarázatát mutatjuk be rohs@tme.pl

RoHS – bevezetés

2006 július 1-től lép életbe az Euópai Unió RoHS direktívája (Restriction of use of certain Hazardous Substances) amely a természetes környezet védelmét érinti. A direktíva betiltja hat veszélyes anyag használatát elektromos és elektronikus berendezésekben (egy megengedet maximális érték felett), ú.m:

 • higany,
 • kadmium,
 • ólom,
 • hat vegyértékű króm,
 • PBB és PBDE gyúlláskésleltetők.

Az RoHS direktíva közvetlenül egy másik Uniós direktívából a WEEE-ből (Waste from Electrical and Electronic Equipment) származik, az ú.n. hulladék direktívából és szorosan összefonódik vele. Mind a két direktíva célja az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék mennyiségének csökkentése a ternmészetes környezet szennyezésének rizikóját kiküszöbölve ezen a területen.

Maximális megengedett mennyiségek

A megendedett maximális mennyiség a homogén anyag súlyának 0,1%-a kivétel a kadmiun amelynél ez az érték 0,01%-ot tesz ki. Mind amellett ezek a mennyiségek nem a kész termék vagy az egyes alkotórészek súlyára, hanem a homogén anyag – homogén szubsztancia amelyet elméletileg mechanikusan el lehet vállísztani egy másik szubsztanciótól. Ez az Európai Unió egyértelmű definíciója.

Az RoHS magába foglalja a következő termékcsoportokat:

 • nagyméretű háztartási berendezések,
 • kisméretű háztartási berendezések,
 • IT és telekomunikációs berendezések,
 • fogyasztói berendezések,
 • világítási eszközök,
 • elektromos és elektronikus készülékek ( nagyméretű stacionárius ipari készülékek kivételével),
 • játákok, sport- és szabadidő termékek,
 • automaták.

Territoriális hatókör

Az RoHS direktíva az Európai Unió piacait érinti, de gyorsan szabvánnyá vált a világpiacokon is, az elektronikai ipar globalizációjára való tekintettel. Az RoHS direktívához hasonló intézkedések érvényesek több országban amelyek nem az Európai Unió tagállamai.

Egyébb infomációk

2006 július elseje után minden a Direktíva által érintett, az Európai Unióban piacra bocsájtott végterméknek teljesítenije kell az RoHS direktíva elvárásait. Ez érinti az EU-ba inportált valamint az eladásra szánt termékeket amelyeket azUnió területén gyártottak. Az RoHS magába foglalja a kész termékeket, nem érinti viszont az alkatrészeket és félkésztermékeket mint késztermékek alkotó elemeit. A gyakorlatban a gyártóknak az RoHS direktíva elvárásainak megfelelő alkotóelemekre lesz szükségük, hogy a kész termék megfeleljen a Direktíva elvárásainak.

Korlátozások

Az RoHS direktíva megfelelő életbeléptetésére a végrehajtó szerv ügyel, amely lépéseket tehet annak a megállapításához, hogy a gyártók kifogástalanul eleget tesznek-e a Direktíva elvárásainak. Minden összeférhetetlenség büntetés kiszabásához vagy a termék Uniós piacról történő teljes kivonásához vezethet.

Gyártáshoz feltételesen engedélyezett szubsztanciák

A direktíva tesz néhány engedményt a veszélyes szubsztanciák használatának korlátozásától, szubsztanciák helyettesítésekor fellépő technikai lehetőségek hiányára való tekintettel.
Fő kivételek az ólom és higany.
Ólom – alkalmazható:

 • magas olvadáspontú forraszanyagokban (>85% ólomtartalom),
 • piezoelektronikumokbam,
 • képernyőüvegben,
 • a direktívában meghatározott fémötvözetekben.

Higany- higanygőzlámpákban és egyéb lámpa tipusokban. A Direktíva speciális feltételekkel engedélyezi kadmium és hatvegyértékű króm használatát is. Az Unió külön kérvények alapján feltételesen engedélyezheti más veszélyes anyagok alkalmazását, de ezek csak időszakos engedélyek lesznek.

Gyártók megjelölései

A Direktíva hatálya alá eső termékeket (az alkatrészek kivételével) CE jelöléssel kell ellátni, amin kívül a gyártók további saját jelölés rendszereket is bevezettek annak érdekében, hogy elősegítsék a vevők számára a termékeik egyértelmű azonosíthatóságát.

A direktíva befolysa az Uniós- és világpiacokra

A direktívának nagy befolyása van nemcsak közvetlenül a gyártókra és beszállítókra, de a logisztikára, minőségellenőrzésre, raktárkészletekre, szállításra vagya végfelhasználóra. Az RoHS-nek befolyása van a termékekre, amelyek közvetlenül nem tartoznak befolyása alá, mivel a gyártóknak előre kell látniuk termékeik különböző felhasználását a végfelhasználó álta, akinek a javaira ügyel a direktíva.

Az RoHS-nek megfelel nyilatkozat

Az Unió a Direktíva alá eső termékekre vonatkozóan (az alkatrészek kivételével) megköveteli az RoHS szerinti megfelelőségi nyilatkozatot. Ezen túlmenően a vásárlók követelhetik a megfelelőséget igazoló teljes dokumentációhoz való hozzáférést is. A kialakult gyakorlat szerint az RoHS jelölést a gyűjtő és egyéni csomagolásokon, valamint a számlákon és szállítóleveleken is feltüntetik.

Green és PB free jelölések

Találkozhatun olyan gyártói megjelöléssel mint green vagy PB free. Ezek nem az RoHS direktívának megfelelé jelölések. Az első csak azt jelenti,hogy a termékben korlátozva van a veszélyes anyagok használata, a termék nincs előkészítve az ólommentes forrasztáshoz (magasabb forrasztási hőmérséklet), a másik viszont csak olyan teméket jelöl amely nem tartalmaz ólmot.

Növekvő költségek az RoHS-nek megfelelő gyátás esetén

A veszélyes anyagok használatának korlátozása magával vonja szükségességét új, drágább fémek és vegyületeik használatának a gyártási folyamatban. Maga a folyamat is változik, hogy
hozzáigazodjon az RoHS elvárasaihoz. Mindezen változások jelentős költségnövekedést vonnak maguk utánn a Diríktívának megfelelő elemk gyártásánál.

Új forraszanyagok

Az eddigi forraszanyagok kiküszöbölése válik szükségessé a gyártási folyamatból. A Direktíva által betiltott legfontosabb elem az ólom. Az Unió azonban nem választott ki egyöntetű alternatívát ezen a területen. A legnépszerűbb ólommentes ötvözet, amely helyettesítheti az ólomötvözeteket, egy ón bázisú, réz és ezüst ötvözet.(SAC). De ezt az ötvözetet magasabb olvadás pont jellemzi.

Teljes megegyezés a RoHS-sel

Teljes megegyezés a RoHS-sel nemcsak a direktíva által betiltott szubsztanciók korlátozását követeli meg, hanem a elemek előkészítését az ólommentes forrasztáshoz, vagyis az elemet ellenállóvá tenni a magasabb forrasztási hőmérsékletre. Sajnos az ólommentes forraszanyagok olvadás pontja kb. 40°C -kal magasabb mint az ólomötvözeteké. Meghosszabbodik maga a forrasztási idő is, ez negatívan befolyásolja a keletkező forrasztásminőségét. Esetleges alternatíva ebben a témában az elektromosvezető ragasztók, de jelenleg nem mindenhol alkalmazzák őket.

A fenti információk nem merítik ki egésszében ezt az igen széles témát mint az RoHS direktíva. Reméljük, hogy sikerült közelebb hozni a problémát és azok megoldási lehetőségeit ügyfeleink számára.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2011. június 08-i 2011/65/UE sz. DIERKTÍVA
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
(módosított verzió) ​(verzió EN)