A Te böngésződ már elavult, tölts le egy újabb verziót

Firefox Firefox Letöltés
Internet explorer Internet Explorer Letöltés
Vevői fiók
A TE kosaradban

OVR online platform

Online vitarendezési platform

(„OVR platform”)

Az online vitarendezési platform (OVR platform)

Az OVR platform az Európai Unióban tartózkodási engedéllyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szereződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére nyújt segítséget az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/ EU 2013. május 21.-ei rendeletében a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) foglaltak szerint.

Bíróságon kívüli vitarendezési eljárás

A fogyasztók 2016. február 15-e óta jogosultak az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő panaszaik bíróságon kívüli rendezésének kezdeményezésére állandó vitarendezési testületek előtt. Ennek során a fogyasztók az Európai Unió online vitarendezési plattformáján keresztül egy űrlap kitöltésével nyújthatják be panaszaikat, amely benyújtását követő 30 napon belül megállapodásra kell jutni a másik féllel arra vonatkozóan, hogy mely vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására.

Magyarországon az EU más tagállamában letelepedett kereskedőkkel szemben indított jogvitákban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vitarendezési testület a Budapesti Békéltető Testület (www.bekeltet.bkik.hu, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.), határon belüli jogviták esetén hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vitarendezési testületek listája itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show

A panasz benyújtásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdés esetén szintén a Budapesti Békéltető Testület, mint nemzeti kapcsolattartó pontnál kérhető segítség az alábbi elérhetőségek alatt:
Email cím: onlinevita@bkik.hu
Telefonszám: +36 1 488 2033

A OVR platform az alábbi honlapon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Kapcsolatfelvételt cégünkkel az alábbi email címen kezdeményezhet:tme@tme.hu