SZABÁLYZAT

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (TME Hírlevél)

 1. Általános rendelkezések
 2. TME Hírlevél szolgáltatás megrendelése
 3. Felhasználók személyi adatainak kezelése
 4. TME Hírlevél terjesztési szolgáltatásának feltételei
 5. TME Hírlevél szolgáltatás lemondása
 6. Reklamációs eljárás
 7. Záró rendelkezések


1. Általános rendelkezések

 1. A „TME Hírlevél” című hírlevél kiadója a Transfer Multisort Elektronik Kft., melynek székhelye: Łódź (Lengyelország); címe: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź; a Łódź-i Területi Bíróság – Lódź Śródmieście XX. Gazdasági Főosztályon bejegyzett KRS cégjegyzékszáma: 0000165815; alaptőkéje: :3.300.000,00 PLN; Adószáma: NIP 729-010-89-84; REGON száma: 473171710; (továbbiakban TME).
 2. A TME Hírlevél szolgáltatás tárgyát a TME által a felhasználó számára térítésmentesen, az ő belegyezésével, az általa megadott internetes szolgáltató e-mail címére elektronikus posta közreműködésével ciklikusan, de maximum heti egy alkalommal megküldött internetes bulletin képezi, mely információkat tartalmaz a TME-ről és leányvállalatairól, valamint az azoknál lejátszódó olyan eseményekről, melyek összefüggenek a TME és leányvállalatainak kereskedelmi tevékenységével. Ezen szolgáltatás (továbbiakban TME Hírlevél) biztosítása a jelen Szabályzatban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg.
 3. A TME Hírlevél nevű hírlevélre bármely fizikai személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység (továbbiakban Felhasználó vagy Feliratkozó) feliratkozhat.

2. A TME Hírlevél megrendelése

 1. A TME Hírlevél -szolgáltatás megrendelésének érdekében a Felhasználónak el kell végeznie a regisztrációs folyamatot, mely az alábbiak szerint történik:
  • A szolgáltatás felhasználójának a www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de címeken elérhető internetes honlapok valamelyikének főoldalán a TME Hírlevél szekcióban meg kell adnia azt az elektronikus postacímet, amelyre kéri a TME Hírlevél szolgáltatás teljesítését;
  • Be kell jelölnie a „hozzáad” mezőt;
  • Klikk az „OK.” mezőre
  • Arra az elektronikus postacímre, amelyre a TME Hírlevél szolgáltatás fog történni, elküldünk egy aktiváló linket. Az aktiváló linkre történő kattintás pillanatában a szolgáltatás felhasználója felkerül arra a levelezési címlistára, amelyre a TME Hírlevél szolgáltatást biztosítjuk. Az aktivációs linkre történő kattintással megkötődik a szerződés a TME-vel a TME Hírlevél küldési szolgáltatás biztosítására.
 2. A TME Hírlevél -szolgáltatást úgy is meg lehet rendelni, hogy a TME Vevői regisztrációkor kitöltendő regisztrációs űrlapon bejelöljük az „Igen, szeretném a TME szerviz elektronikus információs közlönyét megkapni” mezőt. Az „Elküld” mezőre kattintás – a regisztráció sikeres befejezése – egyenértékű a TME-vel a TME Hírlevél szolgáltatás biztosítása tárgyában megkötött szerződéssel.
 3. A TME-t terhelő, a TME Hírlevél  szolgáltatására vonatkozó kötelezettségek kizárólag jelen Szabályzatból valamint az abszolút értelemben alkalmazandó, kötelező jogszabályokból eredeztethetőek.

3. Felhasználók személyi adatainak kezelése

 1. A Felhasználó TME szolgáltatásra történő hírlevél előfizetői regisztrációja egyenértékű annak tudomásulvételével, mely szerint a Felhasználó kifejezi belegyezését abba, hogy a TME, mint adatkezelő a személyi adatait (e-mail címét) kezelje, az 1997. augusztus 29-én kelt, Személyi adatok védelméről és a szolgáltatás felhasználóját megillető, az adatvédelemmel összefüggő mindennemű joggarancia biztosításáról szóló törvény alapján (Jogi Közlöny 2002, Nr. 101, poz. 926 és későbbi módosításai).
 2. A TME Hírlevélre feliratkozó személy adatai (e-mail cím) nem kerülnek átadásra harmadik személy számára, kivéve az informatikai rendszer azon működtetőjét, akinek a közreműködésével realizálódik a TME Hírlevél szolgáltatás, és ezen adatok semmilyen egyéb – a TME Hírlevél szolgáltatástól eltérő – egyéb célból nem lesznek felhasználva.
 3. A Felhasználó személyi adatainak TME általi kezeléséhez való beleegyezés visszavonása egyenértékű azzal, hogy a Felhasználó lemond a jelen Szabályzatban meghatározott TME Hírlevél -szolgáltatás igénybevételéről. Az e-mail cím levelező listáról való törlését az 5. pontban leírtak szerint kell végrehajtani.
 4. A szolgáltatás magas minőségének biztosítása érdekében a TME kidolgozta a Személyi Adatok Védelmének Politikáját, melyben többek között tájékoztatást ad a TME által kezelt személyi adatok kezelésének feltételeiről.

4. TME Hírlevél terjesztési szolgáltatásának feltételei

 1. TME a Hírlevél terjesztési szolgáltatását az előfizető által megadott e-mail címre teljesíti, elektronikus levelezési formában.
 2. A TME Hírlevél szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen aktív elektronikus postafiókkal, valamint megfelelően konfigurált, internet hálózathoz kapcsolódó számítógéppel.
 3. A Hírlevél minden száma tartalmaz:
  • Információkat a TME-ről, mint feladóról;
  • Tartalomjegyzéket;
  • Információt a hírlevél-szolgáltatás lemondásának módjáról.
 4. Az internetes szolgáltatás azon Felhasználója, aki a TME Hírlevél -szolgáltatásra történő feliratkozás mellet dönt, beleegyezését adja ahhoz, hogy a 2002. július 18-i, Elektronikus Szolgáltatásokról szóló 1. Trv. 8 cikkelye szerint, elektronikus úton eljuttatott marketing anyagokat kapjon a TME Hírlevél formájában.
 5. A TME Hírlevél tartalma a szerzőI jog hatálya alá esik, ezért az előfizetők jogai kizárólag az Értesítő tartalmának megismerésére korlátozódnak.

5. A TME Hírlevél -szolgáltatás lemondása

 1. A Vevőnek bármikor jogában áll a TME Hírlevél -szolgáltatásról lemondani.
 2. A TME Hírlevél szolgáltatási szerződés az alábbi módokon bontható fel:
  a) a felhasználó önállóan eltávolítja elektronikus postacímét a levelezési listáról:
  • A Felhasználónak meg kell nyitnia a www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de internetes honlapok valamelyikének főoldalát és a TME Hírlevélnél be kell írnia azt az elektronikus postacímet, amelyre a hírlevél szolgáltatás teljesítése történik,
  • Ezt követően be kell jelölnie az „Eltávolít” mezőt.
  • Klikk az „OK.” mezőre
  • Arra az elektronikus postacímre, amelyre a TME Hírlevél szolgáltatás történt, elküldünk egy lemondást aktiváló linket. Az aktivációs linkre történő kattintással a szolgáltatás felhasználója törlésre kerül a levelezési listáról.
  b) A Felhasználó az internet@tme.pl elektronikus postacímre írva levélben kéri saját e-mail címének eltávolítását a levelezési listáról, majd a válaszlevélben megkapott linkre kattintva leiratkozik a listáról (a válaszlevelet 5 munkanapon belül megküldjük).

6. Reklamációs eljárás

 1. A TME Hírlevél előfizetőjét a TME Hírlevél -szolgáltatással kapcsolatos reklamációs jogok illetik meg.
 2. Reklamációt elektronikus postai úton az internet@tme.pl e-mail címen kell bejelenteni a reklamációra okot adó esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül. A határidőn túl benyújtott reklamációkat a TME nem vizsgálja ki.
 3. A reklamációs bejelentésnek tartalmaznia kell: a bejelentő e-mail címét (erre a címre kerül kiküldésre a reklamációs válasz), a reklamáció tartalmát és indoklását, valamint javaslatot az előállt reklamációs szituáció megoldására.
 4. A reklamáció a bejelentés kézhezvételétől számított 14 napon belül kivizsgálásra kerül. A reklamációra elkészülő választ arra az e-mail címre küldjük, amelyikről a reklamáció bejelentése megtörtént.

7. Záró rendelkezések

 1. Jelen szabályzat akkor lép életbe, amikor az a TME internetes honlapján megjelenik.
 2. A TME jelen Szabályzatot bármikor módosíthatja, különösképp annak aktualizálása céljából olyan estekben, amikor a TME által elfogadott procedúrákban változások állnak be. Minden esetben, amikor a szabályzat módosítása a TME honlapján megjelenik, az egyben kötelező érvényűvé is válik.
 3. A TME fenntartja magának jogot, hogy 7 napos felmondási határidő betartásával, az előfizető felé felmondja a jelen Szabályzatban meghatározott TME Hírlevél -szolgáltatást.
 4. Amennyiben a TME Hírlevél előfizetője jelen Szabályzat előírásait vagy a vonatkozó jogszabályokat megsérti, a TME-nek jogában áll a TME Hírlevél  szolgáltatást azonnali hatállyal megszakítania.
 5. A Szabályzattal összefüggő jogviszony tekintetében a lengyel jog az illetékes jog. Mindennemű jogvita elbírálásában az általános bíróságok illetékesek.
 6. A TME Hírlevél -szolgáltatással kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel kérjük lépjenek velünk kapcsolatba az internet@tme.pl e-mail címen, vagy forduljanak hozzánk levélben az alábbi címen: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

linecard

Termékek megtekintéséhez válassz gyártót vagy kategóriát

Quick Buy

?
termékkód rendelt mennyiség
Nézz szét

További Quick Buy opciók

Ez az oldal cookie fájlokat használ. Klikkelj ide, ha többet akarsz tudni a cookie fájlokról és a beállításaik kezeléséről.

Ne jelenjen meg többet