You are browsing the website for customers from Hungary. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

ESEMÉNYEK

2019-08-12

Optikai kábel – minden, amit tudnod kell

Optikai kábel – minden, amit tudnod kell

Az optikai kábel a vezeték belsejében elhelyezett fényvezető szálat hasznosítja. Az elektromos áram helyett modulált fényhullám segítségével történő adatátvitel fizikai tulajdonságaiból következően a transzmissziót semmilyen külső tényezők nem zavarják. Manapság ezt a megoldást használják leggyakrabban digitális hangjelek, képi jelek és egyéb adatok továbbításához. Mit érdemes még erről tudni? Részletek az alábbi írásban.

Ebből a cikkből megtudhatod, hogy:

Mi az az optikai kábel?

Az optikai kábel egy olyan vezeték, amelyben a továbbítandó adatok hordozó közege a fényhullám. Ezt a fajta kábelt ezért fényvezetőnek is hívják. A fő ér összeállításához leggyakrabban nagyon jó optikai tulajdonságú üveget vagy műanyagot használnak – ellentétben a manapság elterjedten alkalmazott egyéb kábelektől, amelyek esetében az adat hordozója egy elektromos impulzus, a kábel magja pedig leggyakrabban valamilyen elektromosan vezető anyagból készül. A fényvezetőt elsősorban olyan dielektromos szálakból készítik, amelyen nagy sebességgel továbbíthatók az összetett fényhullám-formákat (fénycsóvákat) alkotó információk. Az ily módon továbbított adatok változatlan formában jutnak el a célhoz, ezért ez a fajta információtovábbítás elméletileg teljes mértékben veszteség-mentes.

Az optikai kábelek alkalmazásával garantálható a továbbított jel teljes védelme a környezeti hatásokkal és szomszédos (elektromágneses zavarokat generáló) elektromos berendezések alakváltoztató vagy zavaró befolyásaival szemben, és biztosítva van a nagyon alacsony szintű jel-csillapítás. A jel minőségére nincs hatással a távolság sem – egy helyesen megválasztott optikai kábel változatlanul megőrzi a jel tulajdonságokat a kábel eleje és vége közötti hosszúság sokszorosa esetén is. Az optikai kábel további előnye, hogy semmilyen elektromágneses kölcsönhatások sem generálódnak a közeli berendezések hatására, és nem keletkeznek potenciálkülönbségek sem a vezetékben.

Optikai kábel – típusok

Az optikai kábeleket csoportosíthatjuk a gyártási alapanyagok (üveg, műanyag, félvezető), belső geometriájuk (sík, szalagos, szálas), módus struktúrájuk (egy- vagy többmodusú), fénytörési együtthatójuk (lépcsős indexű, grádiens indexű), de akár a csatlakozóik szabványa alapján is.

A kábelek belső geometriája

A sík geometriájú optikai kábel három rétegből áll. A középső rétegnek van a legnagyobb törésmutatója és a benne lévő fény a teljes belső fényvisszaverődésnek köszönhetően van fogva tartva. A szalagos optikai kábel két irányban teszi lehetővé a fénycsóva terjedését. A szálas fényvezető kábelnek pedig sok független szálból álló magja van.

A fényvezető anyaga

Leghatékonyabbak az üveg anyagú fényvezetők. Ezekkel nagy távolságra és nagy sebességgel lehet adatokat továbbítani. A műanyagmagos és félvezetős optikai kábeleket lokális információ továbbításra használják közeli berendezések között.

Módus struktúra

Az egy – és multimodusú optikai vezetékek mindenekelőtt a mag vastagságában különböznek egymástól. Az egymódusú vezetékek esetében a standard vastagság általában 8-10 μm, és a fényhullám a kábel tengelyével párhuzamosan (vagy közel párhuzamosan) terjed. A multimódusú vezetékek magátmérője rendszerint 50 vagy 62,5 mm, és a fényhullám egyidejűleg különböző útvonalakon továbbítódik bennük.

Fénytörési együttható megoszlása

A lépcsős indexű optikai kábeleket a fénytörési együttható lépcsőzetes változása jellemzi a kábelmag és a héjszigetelés között. A gradiens indexű fényvezetőkben viszont ez a változás folyamatos módon következik be (fokozatos átmenet a mag tengely legmagasabb értékéről a héjszigetelés határán lévő legalacsonyabb értékig).

Csatlakozók

A manapság legnépszerűbb optikai kábel fajták a TOSLINK vagy Mini TOSLINK csatalakozó-dugóban végződő kábelek.

TOSLINK

A TOSLINK egy olyan interfész szabvány, mely lehetővé teszi a digitális audio jel továbbítását fényhullám formájában egy kb 1 mm átmérőjű fényvezető segítségével. Elterjedten használják házimozi rendszerekben, számítógépekben, hangkártyákon, video-játékkonzolokban és nagyon sok egyéb berendezésben is. A TOSLINK rendszert részletesen kidolgozta és 1983-ban szabadalmaztatta a japán Toshiba cég. Innen származik a jellemző elnevezés is: a TOS a Toshibából, a LINK pedig az angol „összekapcsolás” szóból.

Ez a technológia a vörös fény impulzusainak segítségével biztosítja az adatátvitelt, mely fénynek a hullámhossza kb. 660 nm. A kezdetekkor a Fast Ethernet és FireWire alkalmazások esetében az adatátviteli képesség kb. 3,1Mb/s volt. Ma már elérhető az akár 125 Mb/s sebesség is. A jelenlegi audiokábelek maximális áteresztőképessége 25Mb/s értékben van meghatározva - ami tökéletes adatátviteli sebességet biztosít a hangjelek továbbítására.

Mini TOSLINK

Szintén népszerű az optikai kábelek egy másik szabvány szerinti típusa a - Mini TOSLINK, pl. a CLIFF FM65010. Ennek a kábelnek a csatlakozódugója a népszerű 3,5 mm-es minijack csatlakozó bázisán lett kialakítva. Eleinte ezt a megoldást kizárólag mobil berendezésekben alkalmazták (tekintettel a csatlakozás kisebb méretére, ami elősegítette a hordozható eszközökben való elhelyezhetőséget). Az elektronikai készülékek gyártói manapság egyre gyakrabban alkalmaznak Mini TOSLINK kábeleket az RTV berendezéseikben. A Mini TOSLINK kábel csatlakozó a fényvezető végdugójában van elhelyezve.

Optika kábel – alkalmazási területek

Tekintettel különleges tulajdonságaikra, az optikai kábelek számos iparágban és ágazatban felhasználásra kerülnek, így többek között pl. – audio rendszerek, telekommunikációs eszközök, orvosi műszerek vagy ipari automatikai egységek gyártásánál. Tökéletesen beválnak olyan extrém körülmények között is, melyek gyakran diszkvalifikálják a tradicionális kábelek használatát. Biztosítják nagy magasságokban, szélsőséges hőmérsékleteken vagy erős mágneses zavarokkal terhelt terekben elhelyezett berendezések megfelelő működését. Az optikai kábelek kiválóan alkalmasak hang és képi információk veszteség nélküli továbbítására – ezért hagyományos HDMI kábel helyett, nagyszerűen beválnak házimozi rendszerek optikai kábelekéntis.

Milyen optika kábelt válasszunk?

A piacon nagyon sokféle optikai kábellel találkozhatunk. Természetes feltételként adódik, hogy a kábel csatlakozója illeszkedjen a birtokolt berendezésünkhöz. Léteznek azonban egyéb fontos kritériumok is, amelyek segítenek meghatározni, hogy milyen optikai kábelt kell választani adott esetben.

A kábel hossza

Legfontosabb hogy a kábel hosszát hozzáillesszük a jövőbeli alkalmazáshoz. Azon kábelek esetében, melyeknél az információ hordozója elektromos jel, a vezeték hosszának növelésével romlik az adatátvitel minősége. Az optikai kábel a kábel hosszától függetlenül mindig ugyanolyan jelminőséget biztosít. Mégis érdemes figyelembe venni, hogy a Toshiba (mint a TOSLINK szabvány megalkotója) azt határozta meg a specifikációjában, hogy a kábel hossza ne haladja meg a 10m-t. Ha ez a feltétel teljesül, akkor az adatviteli kapcsolat minősége kizárólag a fényjeleket adó és fogadó berendezések minőségi osztályától és hatásfokától függ.

Átviteli sáv

Az optimális értékek a 9MHz-től 11MHz-ig terjedő tartományban helyezkednek el. A gyártók attól teszik függővé termékeik árait, hogy abban milyen anyagból van a fényvezető rész. Az előnyösebb tulajdonságú anyagok lehetővé teszik a magasabb frekvenciákon történő adatátvitelt, de ha műanyagot használtak a fényvezető maghoz, akkor az a maximális átviteli frekvencia csökkenését okozza. Az ilyen vezetékek olcsóbbak lesznek és elméletileg alacsonyabb minőségűek, de mégis gazdaságosabbnak és teljes mértékben megfelelő megoldásoknak bizonyulhatnak néhány felhasználási területen (pl. abban az esetben, amikor a célberendezés minőségi korlátai miatt nincs értelme magasabb átviteli frekvenciát használni).

Hogyan kell bekötni az optikai kábelt?

Ahhoz, hogy az optikai kábel helyesen működjön, gondoskodni kell a megfelelő bekötéséről. A fényvezetős technológia nagyon ellenálló a külső környezeti hatásokkal szemben, viszont nagyon érzékeny arra, hogy a felhasználók milyen módon bánnak a kábellel. A kábel belsejében húzódó mag gyakran üvegből vagy olyan műanyagból készül, ami nem úgy viseli az alakváltozásokat, mint egy szokásos koaxiális kábel. Audio berendezések TOSLINK kábelekkel történő telepítésekor semmilyen körülmények között nem engedhető meg a kábel alakváltoztatása. Egy ilyen próbálkozás a mag megszakadásával járhat, amitől a kábel teljes mértékben használhatatlanná válik. Egy sérült optikai kábel javítása akár többszöröse is lehet egy új kábel árának. Ebből következően az ilyen fajta eszközökkel mindig nagyon finoman és érzéssel kell bánni.

Maguknak a kábelvégekre szerelt csatlakozódugóknak a csatlakoztatása a berendezésekhez egyáltalán nem komplikált dolog. Minden egyes csatalakozó dugóra fel van szerelve egy portól és egyéb szennyeződésektől védelmet nyújtó kupak, amit a bekötés előtt el kell távolítani. A jelt adó berendezésben a kábel dugóját az OPTICAL OUT, az adatokat fogadó vevőberendezésben pedig az OPTICAL IN aljzatba kell csatlakoztatni. Érdemes emlékeznünk arra, hogy még a legjobb minőségű adatátvitel sem garantálja, hogy javulni fog a hang minősége, ha az adóberendezés (pl. DVD lejátszó) és a vevőberendezés (házimozi rendszer hangszórói) nem lesznek elegendő mértékben jó minőségűek.

HDMI kábel, optikai kábel, vagy talán RCA?

A digitális jel egy bináris sorozat, melybe bele van kódolva a karakterek sorozata. Digitális audio jelek továbbításához TOSLINK és Mini TOSLINK dugóval szerelt optikai kábeleket vagy RCA dugós koaxiális kábeleket (ún. cinch-eket) használnak. A digitális audio jel továbbítható koaxiális és optikai formában. Az optikai kábelben a jel fényhullám formát vesz fel. Az audio-video lejátszókban (pl. DVD) a hangjelet fényhullám formára kell konvertálni ahhoz, hogy az optikai csatlakozón megjelenhessen az a jel, ami optikai kábellel továbbítódik a házimozira.

Miután a vezetéket bekötöttük a házimozi optikai bementére, akkor erre a helyre eljut a fényhullám, amit a berendezésnek át kell konvertálnia digitális formára – majd elektromos impulzussá kell azt alakítani. Az alkalmazott konverter minősége lesz meghatározó a megjelenő jel minőségét illetően (analóg módon, mint az elektromos jelek továbbítására használt anyagok minősége esetében). Ha optikai kábelt használunk a házimozihoz (HDMI vagy RCA) helyett, akkor az gyakorlatilag veszteségmentes adatátvitelt fog számunkra biztosítani a berendezéseink között.

Mennyibe kerül az optikai kábel?

Az ár függ a kivitelezés anyagától, a kábel hosszától a vezeték belső szerkezetétől és az alkalmazott csatlakozók fajtájától és minőségétől is. Egy jó optika kábel folyóméterenként néhány tíztől akár néhányszáz złotyba is kerülhet. Vásárlás előtt érdemes megismerkedni a berendezések részletes specifikációival, és készülékek paramétereikhez kiválasztani a megfelelő optikai kábelt.

linecard

Termékek megtekintéséhez válassz gyártót vagy kategóriát

Quick Buy

?
termékkód rendelt mennyiség
Nézz szét

További Quick Buy opciók

Ez az oldal cookie fájlokat használ. Klikkelj ide, ha többet akarsz tudni a cookie fájlokról és a beállításaik kezeléséről.

Ne jelenjen meg többet