You are browsing the website for customers from Hungary. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

ESEMÉNYEK

2019-09-23

Hogyan ellenőrizzük le az elektromos hálózatot?

Amikor döntést hozunk lakóépületek, műhelyek vagy akár ipari csarnokok megépítéséről vagy felújításáról, gondoskodnunk kell a különböző hálózatok megfelelő működéséről is. A vízvezeték, fűtési és szellőzetési hálózatokon túl az egyik legfontosabb az elektromos hálózat, amely elosztja az elektromos áramot és eljuttatja azt számos olyan berendezéshez, amelyeknek a működéséhez nélkülözhetetlen az áram. Nézd meg, hogyan kell ezt a hálózatot helyesen leellenőrizni.

Ebből a cikkből megtudod, hogy:

Miből épül fel egy elektromos hálózat?

Elektromos hálózat névvel illetjük az olyan rendszert , amelyben alacsony feszültségű elektromos áram áramlik (1000 Volt váltakozó, ill. 1500 V egyenáram feszültségű áram). A hálózat kifejezés alatt gyakran a kábelek és vezetékek hálózatát értjük, de szélesebb értelemben beleértjük a hálózatba kapcsolt berendezések összességét is. Így mindennemű RTV és háztartási elektromos berendezés, de még a számítógépek is a komplex elektromos hálózat részeit képezik.

Szinte az összes elektromos hálózat ugyanazon elemekből épül fel, az esetleges különbségek az rendeletetések eltéréseiből következnek. Lényeges kérdés, hogy milyen módon lesz az adott épület megtáplálva, és ez leggyakrabban az elektromos művektől függ. Az ipari objektumok leggyakrabban különböző komplexumokon belül találhatók, ezért energiaellátásuk több egymástól távol eső áramelosztóból valósul meg. Családi házak esetében egy elosztótáblával és egy energiafogyasztást mérő órával kell számolnunk, melyeket leggyakrabban egymás mellett szoktak elhelyezni, ami megkönnyíti a leolvasást és a gyors javítást, ha például túlterhelnénk a villamos hálózatot.

A rendszer másik fontos elemét természetesen a vezetékek képezik, melyek fő részei a leggyakrabban rézből készülő erek, valamint a kábel szigetelése, amit a konkrét elektromos hálózat üzemi körülményei alapján kell megválasztani. Gyakran előfordul, hogy egy családi házas elektromos hálózatban bevált vezetékek, nem lesznek elegendően teherviselőek egy gazdasági vagy ipari épületben történő alkalmazásra.

Az elektromos hálózatok vezetékei

Az elektromos hálózatok tartósságát érintő komoly problémát az olyan, nehéz környezeti körülmények, mint pl. a nedvesség, ami rövidzárlatot vagy egyéb meghibásodást is okozhat. Ezért annyira fontos az egyes konkrét épületekhez, de akár az egyes helyiségekhez is kiválasztani a megfelelő vezetékeket. A családi házakban is előfordulnak magasabb nedvességtartalmú helyiségek, ha más nem is, de a fürdőszobák ide tartoznak biztosan. Ilyen helyekre nagyon ajánlottak a HELUKABEL 371359 vezetékek, melyek szigetelése vízálló PVC-ből készül.

Ezen kívül, a vezetékek másik fontos jellemzője a különböző ér-átmérő, amit leggyakrabban a névleges feszültség vagy terhelési adatok alapján lehet megválasztani. Azok az elektromos hálózati vezetékek, melyek legföljebb 14 Amper áramerősséggel vannak terhelve, általában 1,5 mm2 keresztmetszetűek. A 19-amperes hálózatok kábeleinek keresztmetszete pedig már 2,5 mm2. Természetesen sok függ attól is, hogy milyen anyagból készültek a vezeték erek – a fenti értékek rézből készült kábelekre vonatkoznak.

Elektromos hálózatok fajtái

Az elektromos hálózat fajtáinak tárgyalásakor számos szempont szerinti megkülönböztetést tehetünk, amit magyarázhat akár a szerelési mód, a hálózaton lévő fogyasztók fajtái, vagy maga az a hely helyiség, ahol az adott hálózat elhelyezkedik.

Elektromos hálózat telepítésének helye szerint

A megfelelő hálózat kiválasztásának fontos szempontja annak az épületnek a rendeltetése, amelyben a hálózat el fog helyezkedni. Ez alapján megkülönböztetünk:

 • Ipari elektromos hálózatokat, amelyekkel különböző csarnokokban, gyárakban és raktárakban találkozhatunk. Ezeket általában nagyszámú elosztó szekrény jellemezi és ki vannak téve olyan kellemetlen környezeti tényezők hatásainak, mint pl. alacsony hőmérséklet (hűtőházak) vagy megnövekedett páratartalom. Az ilyen ipari helyeken lévő berendezések rendszerint magas feszültséggel és nagy áramerőséggel működnek, ezért a hálózat elemeit megfelelően kell megválasztani a terhelések többségéhez.

 • Otthoni elektromos hálózatok, amelyekbe beletartoznak a mindennapi lakhatási jelleggel használt épületek mindenféle elektromos szerelvényeinek összességei. Általában egy elosztóval rendelkeznek, és nem igényelnek annyira strapabíró hálózati elemeket (pl. vezetékeket).

Fogyasztók fajtái szerint

Attól függően, hogy milyen mennyiségű teljesítményt igényel egy adott berendezés alkalmazunk:

 • Világítási hálózatokat, melyek részeit képezik mindenféle fajta lámpák és egyéb fényforrásként működő berendezések,

 • Épületgépészeti hálózatokat, vagyis olyanokat, melyek a nagy teljesítményt igénylő berendezéseket látják el energiával, mint pl. ipari gépeket vagy fűtő bojlereket.

Otthoni elektromos hálózatok

A felhasználók túlnyomó részének naponta akad valami dolga az otthoni elektronos hálózatokkal. A lakóépületekben egyre több olyan berendezés jelenik meg, mely elektromos energiát igényel, éppen ezért fontos, hogy optimálisan határozzuk meg a szükséges aljzatok számát, és hogy azoknak a helyét az egyéni igények figyelembevételével határozzuk meg. Szintén fontos dolog a szerelési-beépítési mód, amit három féle megoldásra csoportosíthatunk:

 • Süllyesztett hálózat, amit jellemzően téglafalazatú családi házakban alkalmaznak. Itt a vezetékek beépítését megelőzően nútokat vésnek a falba, melybe védőcsöveket helyeznek el. A vakolat kiszáradása után a vezetékeket behúzzák a védőcsövekbe és ezt követően lehet bekötni a fogyasztókat. Az ilyen hálózat építési mód jó védelmet nyújt a vezetékek számára sérülésekkel szemben, de a kialakítása időigényes és a cserje komplikált.

 • A vakolatba épített hálózat lényege, hogy a kábeleket a min. 5mm-es vakolat felhordása előtt rögzítik közvetlenül a nyers falra, szögek, gyorscsatok vagy drótok segítségével, bár egyre gyakrabban egyszerűen csak felragasztják. Erre valók az öntapadós rögzítő szemek, mint pl. a KSS WIRING AP-0810. Ez egy egyszerű hálózatépítési mód, de üzemzavar vagy a hálózat módosítása esetén feltétlenül le kell verni a vakolatot.

 • A falon kívüli hálózat széles alkalmazási területre talált mindenhol, ahol a nem fontos a kinézet. Ilyenek a mindenféle nedves helyiségek, mint pl. a pincék, gazdasági helyiségek vagy mosodák, és ilyennek számít a kültéri elhelyezés is. Falon kívüli szerelés esetén a vezetékek elhelyezését megelőzően rögzítő füleket vagy tüskéket kell szerelni a vakolt falra, és ezt követően ezekbe lehet belehelyezni és vezetni a kábeleket.

Érdemes hozzátenni, hogy elektromos hálózatok tervezésekor úgy erőátviteli mint világítási hálózat esetén, csoportosítani kell az egyes áramköröket, és minden egyes áramkört függetlenül, külön kell bekötni rendszerhez. Ily módon elkerülhető az a helyzet, hogy valamelyik rész meghibásodása esetén az egész lakásban áramszünet következzen be. A lakás nagyságától függően megállapítható egy optimális áramkör szám, de semmi akadálya annak, hogy előre több kapcsolási kört alakítsunk ki, ami hasznos lehet a jövőben.

Elektromos hálózatok ellenőrzése

Több oka is van annak, hogy miért kell ellenőriznünk az elektromos hálózatok minőségét és működésének megfelelőségét. Az idő múlásával elhasználódnak a vezetékek, ami üzemzavarokat, vagy áramellátási szüneteket okozhat. Ezért fontos, hogy az adott hálózat jellegétől függően bizonyos időközönként meg legyen vizsgálva, hogy a megfelelő-e a hálózat által szolgáltatott feszültség szintje. Minél jobban kitett egy vezeték a külső tényezők hatásainak, annál gyakrabban kell ilyen ellenőrzéseket végeznünk.

Erre különböző vizsgálókészülékek, teszterek szolgálnak, melyek olyan paramétereket mérnek, mint energia minősége (beleértve a családi házakban található háromfázisú hálózatokból jövő energiát), szigetelési és földelés ellenállás és az áramkörök folytonossága (kontinuitás). Ilyen multi-funkciós vizsgálókészülékre példa a KYORITSU KEW6010B műszer.

Az ilyen berendezéssel folytatott mérés több lépésben zajlik:

 1. A mérőszondákat a műszer megfelelő aljzataiba kell csatlakoztatni, ha ez szükséges.

 2. A műszer funkció/méréshatár-váltó kapcsolóját a kívánt pozícióba illetve megfeleő méréshatárra kell állítani. Ha a mérendő jel értéke ismeretlen, akkor a legnagyobb méréstartományt kell választani.

 3. A mérőszonda másik végét a mérési pontra kell tenni, majd fel kell helyezni a lakatfogót és megnyomni a megfelelő gombot vagy odatartani a készüléket (csak érintés nélküli mérések esetén) a paraméter megmérése céljából.

 4. Ha a mérés eredményei a normálistól eltérőek lesznek, akkor a műszer erről tájékoztatni fog. Ezt követően el kell hárítani a hibát, és ellenőrzési céllal meg kell ismételni a mérést.

Az ilyen típusú berendezéssel még a kevésbé tapasztalt felhasználók is le tudják ellenőrizni az otthoni hálózat megfelelőségét, a tapasztalt szakemberek pedig (pl. villanyszerelők) jól tudják azt hasznosítani mindennapi munkájuk során. E második csoport körében egyre népszerűbbek a lakatfogós vizsgálóműszerek, melyek kisebbek, ergonómikusabbak, mint korábbi társaik, és a méréseket is sokkal könnyebb már ezekkel lefolytatni. Ezek közül az egyik ajánlott készülék a FLUKE 1630-2 FC.

Elektromos hálózatok problémáinak áttekintése

Az elektromos hálózatok tervezése során elkövetett egyik leggyakoribb hiba, hogy az összes elektromos csatlakozót (dugaljat) és fényforrást egy áramkörre teszik rá. Egy áramkörre maximum 10 csatlakozót és 20 fényforrást lehet rátenni, de mégis érdemes az egészet kisebb áramkörökre szétbontani. Így egy meghibásodás esetén csak a berendezések egy része fog kiesni üzemből.

Másik komoly probléma, amikor az összes fogyasztót egy fázisra kötik rá, pedig valójában három fázissal rendelkezünk – a házi villamos létesítmények táplálása háromfázisú feszültséggel történik.

Cikkszám Megnevezés
CLEAN-CABLE4X1.50 Vezeték; Clean Cable; drót; Cu; 4x1,5mm2; térhálósított polietilén
AP-0810 Öntapadó tartófül; 7,9÷10,3mm; poliamid; fekete; UL94V-2
KEW6010B Elektromos hálózati mérőműszer; LCD 3,5 digit (1999); IP40
FLK-1630-2FC Lakatfogós füldhurok vizsgáló; LCD (9999)

linecard

Termékek megtekintéséhez válassz gyártót vagy kategóriát

Quick Buy

?
termékkód rendelt mennyiség
Nézz szét

További Quick Buy opciók

Ez az oldal cookie fájlokat használ. Klikkelj ide, ha többet akarsz tudni a cookie fájlokról és a beállításaik kezeléséről.

Ne jelenjen meg többet