Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

Sutarties atsisakymo teisė

SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖ

Vartotojas, kuris sudarė nuotolinės pardavimo sutartį (internetinės svetainės, el. pašto, fakso, telefono pagalba) su TME turi tiesę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos:

a. kurią Jūs arba Jūsų nurodytas trečiais asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę ,

b. kurią Jūs arba Jūsų nurodytas trečiais asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau nei vieną prekę ir jos pristatomos atskirai.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti apie savo sprendimą atsisakyti sutarties adresu:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź
tel. 42 645-55-65, faksas: 42 645-55-00
el. paštas: reklamacje@tme.pl

pateikdami nedviprasmišką pareiškimą (pvz. paštu, faksu arba elektroniniu paštu).

Klientas gali pasinaudoti pridedama sutarties atsisakymo pavyzdine forma, pateikiama žemiau, bet tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, TME nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, gražins Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). TME atliks tokį grąžinimą naudodama tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdami pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių papildomų mokesčių. TME gali uždelsti šį grąžinimą kol nepristatysite prekės arba jos išsiuntimo įrodymo, priklausomai nuo to, koks įvyks bus pirmas.

Prekę pašome išsiųsti arba perduoti

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

nedelsiant po to, kai pranešėte apie savo pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei 14 dienų nuo to dienos, kurią buvo išsiųstas pranešimas TME. Prekės išsiuntimo laikotarpis baigsis po 14 dienų. Vartotojas padengia visas tiesiogines išlaidas susijusias su prekės grąžinimu. Jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu, tai siuntimo išlaidų sumos pardavimo metu Lenkijos teritorijoje priskaičiuojama papildomai apie 100 PLN.

Vartotojas atsako tik už prekių vertės sumažėjimą dėl jų naudojimo išskyrus veiksmus, būtinus siekiant nustatyti prekių pobūdį, charakteristikas ir veikimą.

Sutartys, kurioms netaikoma teisė atsisakyti sutarties bei aplinkybės, kuriomis vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties.

Nuotolinės sutarties atsisakymo teisę netaikoma šioms sutartims :

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jei prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jei jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurie gali atsirasti prieš sutarties atsisakymo termino pabaigą;

3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

4) sutartims dėl greitai gendančių prekių arba prekių, kurių galiojimo laiką yra trumpas;

5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;

6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai sujungiami su kitais daiktais ;

7) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

8) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

9) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

10) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA (PAVYZDYS)

(užpildytą formą reikia išsiųsti, tik tuo atveju, jeigu norite atsisakyti sutarties)

Adresatas: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, faksas: 42 645-55-00, el. paštas: reklamacje@tme.pl

Aš/Mes(*) informuoju/informuojame (*), kad aš/mes (*) atsisakau/atsisakom žemiau išvardytų prekių:

....................

Sutarties sudarymo(*)/priėmimo(*) data:
....................

Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė:
....................

Vartotojų (-ų) adresas:
....................

Papildomi duomenys (neprivaloma, bet labai naudinga greitam sprendimo priėmimui):

Kliento numeris:
....................

Sąskaitos faktūros numeris:
....................

PASTABA: Mokėjimo grąžinimas atliekamas naudojant tą patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdami mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių papildomų mokesčių. Jeigu mokėjimas buvo atliktas banko pavedimu arba mokėjimo kortele ir nebuvo nurodyta banko sąskaitos numeris, mokėjimo grąžinimas bus atliktas į banko sąskaitą arba mokėjimo kortelę, iš kurių buvo atliktas mokėjimas; išperkamojo mokėjimo atveju mokėjimas bus gražinamas paštu, jeigu Jus nesutikote priimti banko pervedimą):

Mokėjimo grąžinimą prašau atlikti į žemiau nurodytą banko sąskaitos numerį

....................

....................

Vartotojo (-ų) parašas

(tik tuo atveju, jei forma siunčiama popierine forma)

....................

Data

(*)Nereikalinga išbraukti

Sutarties atsisakymo formos pavyzdys pdf formatu

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją