Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją

Kliento paskyra
Jūsų krepšys

Aplinkos apsaugos informacija

Gerb. kliente,

norime informuoti, kad elektroninę ir elektros įrangą bei baterijas į Lietuvą teikianti įmonė Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o turi atitinkamų su aplinkos apsauga susijusių įsipareigojimų.

Vadovaujantis Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei Baterijų Direktyva 2006/66/EB, elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) bei baterijų (BAT), pateiktų ES rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d., gamintojai turi kontroliuoti ir finansuoti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų surinkimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir tinkamą tvarkymą. Šios direktyvos tikslas – sumažinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį bei skatinti jos pakartotinį panaudojimą arba perdirbimą, pasibaigus naudojimo terminui.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o įvykdė savo valstybėje numatytus elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei baterijų direktyvų laikymosi reikalavimus, užsiregistruodama šalyse, kuriose Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o veikia kaip importuotojas / gamintojas. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o kai kuriose šalyse nusprendė prisijungti prie atitikties elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei baterijų direktyvoms sistemų, kad padėtų tvarkyti klientų grąžinamus nebeveikiančius daiktus. Jeigu nusipirkote ženklo Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o elektros ir elektroninę įrangą ES ir ketinate išmesti šiuos gaminius, pasibaigus jų naudojimo terminui, prašome nemesti jų kartu su buitinėmis atliekomis.

Norėdama įspėti savo klientus, kad atitinkamai pažymėti gaminiai Europos Sąjungoje negali būti išmetami į sąvartyną ar kartu su buitinėms atliekomis, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o savo firminius elektroninius gaminius pažymėjo perbraukto šiukšlių konteinerio ant ratukų simboliu. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o siūlo surinkti ir grąžinti jai gaminius, neimdama mokesčio už transportavimą ar perdirbimą, kad galėtų juos tinkamai pašalinti.

Tinkamai šalinant šiuos gaminius, galima išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai, galinčio atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Baudos už netinkamą atliekų šalinimą skiriamos pagal jūsų valstybės įstatymus.

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. Lietuvoje užsiregistravo 1 grąžinimo sistemoje:

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų bei baterijų (BAT) registracija EEPA grąžinimo sistemoje.