You are browsing the website for customers from Latvia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

palīdzība

Quick Buy - Galvenā funkcionalitāte

Naujos eilutės pridėjimas

Lai pievienot sarakstam jaunu pozīciju, piespiediet pogu "pievienot jaunu līniju" vai "kartītes" attēlu. Uz ekrāna atkārtoti parādīs trīs iespējas ieviest produktu. 
Ja kārtējie produkti, pievienoti Quick Buy, atkārtojas, jālemj, vai attiecīga pozīcija: 

  • tiks pievienota kā jauna līnija, 
  • tiks savienota ar esošu Quick Buy,
  • tiks palaista lejupielādējot Quick Buy.

Drukāšana

Šī opcija atļauj izdrukāt Quick Buy produktu sarakstu. 

UZMANĪBU!
Izdrukā tiks novietoti tikai pareizi ieviesti produkti, t.i. tādi, kas nav nekādu kļūdu.

Produktu aizvākšana

Lai aizvākt produktus no Quick Buy saraksta, atzīmēt lauku pie katra no produktiem, pēc tam piespiest pogu "aizvākt" vai izmantot ikonu "x" pie katras produktu līnijas.

Kopēšana uz stāvvietu

Lai kopēt izvēlētus produktus uz Stāvvietu, atzīmēt lauku pie produktiem un pēc tam izmantot pogu "kopēt uz stāvvietu".

Būs nepieciešami definēt, kurā Stāvvietas mapē tiks kopēti produkti. 

Produktu novietošana stāvvietā

Opcija "novietot produktus stāvvietā" atļauj pārvietot produktus no Quick Buy saraksta uz Stāvvietu. Lai izmantot to funkciju, jāatzīmē izvēlētus produktus un jāizmanto pogu "novietot produktus stāvvietā".  

Pasūtījuma optimizētājs

Funkcionalitāte tika sagatavota, lai optimizēt Jūsu pasūtījumus. 

Lai to lietot, sniedziet pasūtījumu, lietojot Quick Buy. 
Lai optimizēt visu pasūtījumu, Jums ir nepieciešami apzīmēt visu pozīciju, un pēc tam spiest pogu "optimizēt" virs/zem tabulas ar produktiem. 
Līnijas optimizācija var būt arī veikta ar saiti "optimizēt" produkta līnijas beigās.
"Optimizēt" poga un saite ir redzamas tikai tad, kad sniegti daudzumi var būt optimizēti.

Pēc optimizācijas funkcijas izmantošanas pie līnijām, kur daudzums nebūs optimāls, sistēma uzvedinās daudzumu no augstākā cenas diapazona, kurš var būt Jums izdevīgākais. 

Skavās parādīs daudzumi, uz kuriem būs paaugstināts attiecīga produkta pasūtījums. 
Parādīs arī cena un neto vai bruto vērtība (atkarīgi no Klienta veida) piedāvātiem daudzumiem. 

Lai optimizēt visu pasūtījumu, Jums ir nepieciešami apzīmēt rubrikas pie izvēlētām līnijām un pēc tam piespiest pogu "optimizēt izvēlētus produktus" virs/zem tabulas ar produktiem, kas ierakstīs izmaiņas visiem produktiem. 
Pēc klikšķināšanas uz saiti "optimizēt izvēlēto pozīciju", kas atrodas produkta līnijas beigās, tiks aktualizēts tikai attiecīgs konkrēts produkts.

Mainīs arī klienta daudzumus uz optimālu daudzumu.

Tiks parādītas cenas un neto vai bruto vērtība atkarīgi, vai klients ir firma, vai individuāla persona.

Eksports uz csv failu

Izmantojot minēto opciju, Jūs varat eksportēt izvēlētu produktu uz csv failu. Pietiek apzīmēt rubrikas un izmanto pogu "eksports uz csv failu". 

UZMANĪBU!
Uz failu tiks eksportēti tika pareizi ieviesti produkti, t.i. tādi, kas nav nekādu kļūdu.

Pievienošana pasūtījumam

Pēc līnijas ieviešanos pabeigšanas ar Quick Buy opciju tās jāpievieno pasūtījumam ar pogu "pievienot pasūtījumam". Visas pareizi ierakstītas pozīcijas kopā ar daudzumiem būs automātiski pārnesti pasūtījumam, un kļūdaini produkti atstās Quick Buy. 

Lai pabeigt pasūtījumu, Jums ir nepieciešami pāriet uz grozu.

Produktu filtrācija

Opcija atļauj ātri meklēt attiecīgu produktu ar TME simbolu vai Klienta simbolu.

Produkti no piedāvājuma

Gribot izmantot piedāvājumu, Jums ir nepieciešami klikšķināt uz saiti "ir piedāvājums", izvēlēt piedāvājumu, kas jābūt izmantots, un pēc tam nolemt, vai līnija no piedāvājuma tiks pievienota kā jaunā, vai aizvietos pozīciju, kas aktuāli atrodas Quick Buy.

Līdzīgi produkti

Ja attiecīgam produktam ir līdzīgi produkti, informācija par to faktu tiks redzama zem attiecīga produkta.
Gribot pievienot līdzīgu produktu Quick Buy, Jums ir nepieciešami izvēlēt vienu no divām opcijām:

  • aktuāli pievienota Quick Buy produkta aizvietošana ar līdzīgu produktu,
  • līdzīga produkta pievienošana kā jaunā līnija Quick Buy.

Pieejamības paziņojumu sistēma

Pieejamības notifikācijas sistēma - tā ir funkcionalitāte, kas atļauj kontrolēt grozāmo TME noliktavas stāvokli.
Var būt uzstādīti divi paziņojumu veidi:

  • vienreizējs paziņojums, kad noliktavas stāvoklis sasniegs pilna pieprasījuma līmeni,
  • daudzreizējs paziņojums, kad noliktavas stāvoklis tiek paaugstināts, bet nav pietiekams pieprasījuma apmierināšanai. Sūtīti līdz momentam, kad noliktavas stāvoklis būs pietiekams pieprasījuma apmierināšanai.

linecard

Lūdzam izvēlēt ražotāju un/vai kategoriju

Quick Buy

?
produkta simbols daudzums
Pārskatīšana

Citas opcijas Quick Buy

paypal_help

Šī mājaslapa izmanto cookie failus. Klikšķiniet šeit, lai uzzināt vairāk par cookie failiem un iestatīšanu pārvaldīšanu.

Neparādīt atkārtoti