Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US
Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

Tiesības atteikties no līguma

TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA

Patērētājs, kas noslēdza ar TME attāluma pirkuma līgumu (t.i. izmantojot internēta servisu, e-pasta, faksu, telefonu), var atteikties no minēta līguma 14-dienu laikā bez jebkura iemesla noradīšanas.

Līguma atteikšanas termiņš beidzas pēc 14 dienas no dienas:

a. kad klients saņēma lietu, vai kad trešā persona, bet ne pārvadātājs, kuru norādīja klients, saņēma lietu,

b. un gadījumā, kad ar līgumu tiek pārnestas daudz lietu, piegādātu atsevišķi, īpašumtiesības, kad klients saņēma pēdējo lietu vai trešā persona, bet ne pārvadātājs, kuru norādīja klients, saņēma pēdējo lietu.

Lai izmantotu tiesību atteikties no līguma, patērētājam ir pienākums informēt:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polija
tālr. 42 645-55-65, fax 42 645-55-00
e-pasts: reklamacje@tme.pl

par savu lēmumu atteikties no līguma viennozīmīga paziņojuma formā (piem., vēstule nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastu).

Klients var izmantot turpmāko līguma atteikšanas veidlapas paraugu, pievienotu pasūtījuma sniegšanas apliecinošā e-pasta paziņojumā un arī pieejamu šeit, bet tas nav obligāti.

Lai saglabāt līguma atteikšanas termiņu, pietiek, lai patērētājs tikai nosūtīja informāciju par minētas tiesības izmantošanu līdz līguma atteikšanas termiņa izbeigšanai.

Līguma atteikšanas sekas

Līguma atteikšanas gadījumā TME atdod klientam visu saņemtu no klienta maksājumu, kopā ar lietas piegādāšanas izmaksām (izņemot papildu izmaksu, savienotu ar citu piegādes veidu, kuru izvēlēja klients, dārgāko par vislētāko TME piegādes veidu), nekavējoties, un jebkurā gadījumā - nevēlāk par 14 dienām no dienas, kad TME tiks informēta par klienta lēmumu izmantot tiesību atteikties no līguma. TME atdos maksājumu izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kuru izmantoja klients sākotnējā darījumā, izņemot gadījumus, kad klients piekrīt uz citu veidu; jebkurā gadījumā klients nemaksās nekādu maksājuma atgriešanas izmaksu. TME var noturēties ar maksājuma atdošanu līdz lietas saņemšanai vai līdz momentam, kad TME saņems lietas atsūtīšanas apliecinājumu, atkarīgi, kas būs agrāk.

Lūdzam atsūtīt vai nodot

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polija

lietu nekavējoties, un jebkurā gadījumā nevēlāk par 14 dienu no dienas, kad patērētājs paziņoja TME par līguma atteikšanos. Termiņš tiek saglabāts, kad klients atsūtīs lietu līdz 14 dienas izbeigšanai. Patērētājam ir pienākums apmaksāt tiešu lietas atdošanas izmaksu. Gadījumā, kad lieta, sakarā ar savu raksturu, nevar būt parasti atsūtīta pa pastu, izmaksu apmērs sakarā ar pārdošanu Polijas Republikas teritorijā, nepārsniedz maksimāli 100 PLN.

Patērētājs ir atbildīgs par lietas vērtības samazināšanu, savienotu ar lietas izmantošanu citādi, nekā nepieciešami lietas rakstura, īpašības un funkcionēšanas pārbaudīšanai.

Līguma atteikšanas tiesības neesība un apstākļi, kad patērētājs zaudē tiesību atteikties no līguma.

Patērētājam nav tiesības atteikties no attāluma līguma sekojošos līgumu gadījumos:

1) pakalpojumu sniegšanai, ja uzņēmējs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu ar skaidri izteiktu patērētāja piekrišanu, kas bija informēts pirms pakalpojuma uzsākšanas, pēc tam, kad uzņēmējs ir zaudējis tiesības atteikties no līguma;

2) kur cena vai atalgojums ir atkarīgs no svārstībām finanšu tirgū, kurā uzņēmējam nav nekādas kontroles, un kas var notikt pirms līguma atsaukšanas izbeigšanas termiņa;

3) kurā pakalpojuma priekšmets ir saliekams priekšmets, kas izgatavots saskaņā ar patērētāja specifikāciju vai kalpo tā individuālo vajadzību apmierināšanai;

4) kurā pakalpojuma objekts ir priekšmets, kas strauji pasliktinās vai kam ir īss glabāšanas laiks;

5) kurā pakalpojuma priekšmets ir prece, kas piegādāta noslēgtā iepakojumā, kuru pēc iepakojuma atvēršanas nav iespējams atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;

6) kurā pakalpojuma priekšmets ir lietas, kas pēc piegādes, pēc būtības ir nesaraujami saistītas ar citām lietām;

7) kurā patērētājs nepārprotami pieprasīja, lai uzņēmējs ierodas pie viņa steidzamam remontam vai apkopei; ja uzņēmējs sniedz papildu pakalpojumus, kas nav tie, kuru sniegums patērētājs pieprasījis, vai piegādā lietas, kas nav rezerves daļas, kas nepieciešamas remonta vai tehniskās apkopes veikšanai, tiesības atteikties no līguma ir tiesības patērētājam attiecībā uz papildu pakalpojumiem vai precēm;

8) kurā pakalpojuma priekšmets ir skaņas vai vizuālie ieraksti, vai datorprogrammas, kas piegādātas aizzīmogotā iepakojumā, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;

9) noslēgts ar publisku izsoli;

10) par digitālā satura piegādi, kas nav ierakstīta materiālā datu nesējā, ja izpildījums sākas ar patērētāja skaidru piekrišanu pirms līguma izbeigšanas termiņa beigām un pēc tam, kad uzņēmējs ir informēts par tiesībām atteikties no līguma.

LĪGUMA ATSAUKŠANAS VEIDLAPAS PARAUGS

(šī veidlapa jāaizpilda un jāatdod tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresāts: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, fakss 42 645-55-00, e-pasts: reklamacje@tme.pl

Es/Mēs(*) ar šo informēju/informējam (*) par manu/mūsu (*) atteikšanos no pārdošanas līguma par šādiem priekšmetiem:

....................

Līguma slēgšanas(*)/saņemšanas(*) datums:
....................

Patērētāja/u vārds un uzvārds:
....................

Patērētāja/u adrese:
....................

Papildu dati (nav obligāti, bet var palīdzēt efektīvākai lietas atrisināšanai):

Klienta numurs:
....................

Faktūrrēķina numurs:
....................

PIEZĪME: Maksājums tiks atdots izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kuru izmantoja patērētājs sākotnējā darījumā, izņemot gadījumus, kad klients piekrīt uz citu veidu; jebkurā gadījumā patērētājs nemaksās nekādu maksājuma atgriešanas izmaksu. Ja maksājums tika veikts ar bankas pārskaitījumu vai maksājumu karti, ja bankas konta numurs nav norādīts, atmaksa tiks veikta uz bankas kontu vai maksājumu karti, no kuras maksājums veikts, maksājums tiks veikts pa pastu, ja nepiekrītat šādai bankas pārskaitījuma piekrišanai):

Es piekrītu, ka tiek atgriezts maksājums ar bankas pārskaitījumu uz bankas konta numuru

....................

....................

Patērētāja(-u) paraksts

(tikai tad, ja veidlapa ir nosūtīta papīra formātā)

....................

Datums

(*) Nevajadzīgo pārsvītrot

Atteikuma veidlapas forma PDF formātā

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju