Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju

Klienta panelis
Jūsu grozā

Platforma ODR

Ārpus tiesas domstarpību risināšanas veidi

Pēc abu pušu vienošanas patērētājs var lietot ārpus tiesas reklamācijas un prasību risināšanas metodi pastāvīgās patērētāju miera tiesās pie Tirdzniecības inspekcijas vojevodistes inspektorātiem. Informācijas par procedūras pieejamības principiem atrodas Tirdzniecības inspekcijas vojevodistes inspektorātu mājaslapās vai Konkurences un patērētāju aizsardzības iestādes mājaslapā www.uokik.gov.pl.

Platforma ODR

Sākot no 2016. g. 15. februāra ir iespēja atrisināt domstarpību starp patērētājiem un uzņēmējiem ārpus tiesām, izmantojot Eiropas Komisijas elektronisku platformu ODR.

Platforma ļauj risināt domstarpību, savienotu ar internēta pirkuma līgumiem vai pakalpojumu sniegšanas līgumiem (2013. gada 21. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK sapratnē), noslēgtiem starp patērētājiem kas dzīvo ES un uzņēmējiem ar juridisko adresi ES.

Platforma zem adreses: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vienlaikus gribam atgādināt, ka e-pasta adrese, kur Jūs varat ar mums kontaktēties, ir sekojoša: export@tme.eu.