Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US
Klienta panelis
Jūsu grozā
Reģistrēties

Promoakcijas vispārējais reglaments

 1. Šis reglaments (turpmāk tekstā - „Reglaments”) noteic vispārējus principus promoakcijām, kurus organizē firma Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., ar juridisko adresi Lodzā (93-350), ul. Ustronna 41, reģistrēta Valsts tiesas reģistra Uzņēmēju reģistrā Rajona tiesā Lodza-Centrs Lodzā, Valsts tiesas reģistra XX. Saimnieciskā nodaļā, ar numuru KRS: 0000165815, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP: 729-010-89-84, statistiskais reģistrācijas numurs REGON: 473171710, pamatkapitāls: 3'300'000 PLN (turpmāk tekstā „TME” vai „organizators”).

  1. TME promoakcijas var būt, starp citiem, savienotas ar:
   a) cenu akciju - t.i. cenas samazināšanu visām vai atsevišķu produktu kategorijām no TME tirdzniecības piedāvājuma promoakcijas derīguma laikā;
   b) piegādes izmaksas akciju - t.i. attiecīgas vērtības preču piegādes izmaksu pilnīgi vai daļēji var apmaksāt organizators akcijas derīguma laikā;
   c) dāvanu akciju - t.i. gadījumā, kad tiks iegādāts produkts no attiecīgas kategorijas vai produkti ar attiecīgu vērtību, no TME piedāvājuma, organizators piešķirs noteiktu dāvanu;
   d) pēc konkrētu nosacījumu ievērošanu, vai bez nosacījumiem, atlaides piešķiršanu kārtējiem iepirkumiem TME.

  2. Organizators organizēs promoakciju saskaņā ar šo Reglamentu un papildinājumiem, publicētiem internēta vietnē www.tme.eu, zem grāmatzīmes „Promoakcijas”, kā arī sūtītiem TME biļetenā, pa e-pastu vai publicētiem citā formā. Gadījumā, kad promoakcijas formula atšķiras no Reglamenta noteikumiem, konkrētas akcijas noteikumi tiks publicēti atsevišķā reglamentā.

  3. Paziņojums par promoakciju var noteikt, starp citiem, akcijas būtību, piedalīšanas nosacījumus, darbības laiku, teritoriālu izplatīšanu un TME klientu grupu, apņemtu ar akciju.

  4. Katra promoakcija ir ierobežota ar laika robežām, minētām akcijas paziņojumā. Organizatoram ir tiesības anulēt promoakciju jebkurā laikā.

  5. Piedalīšana promoakcijā ir iespējamā tās darbības laika jebkurā brīdī.

  6. Piedalīšana promoakcijā ir bezmaksas un brīvprātīga.

  7. Promoakcijā var piedalīties fiziskā persona, juridiskā persona, organizācijas vienība, kas nav juridiskā persona, bet kurai saskaņā ar likumu normām ir piešķirta juridiskā rīcībspēja (turpmāk tekstā „Dalībnieks”), kura ievēros sekojošus nosacījumus:
   a) reģistrēja klienta kontu TME pārdošanas sistēmā;
   b) iepazinās ar Reglamentu un to pilnīgi akceptē;
   c) viņa dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas teritorijā, kur funkcionē promoakcija, gadījumā, kad akcijas teritoriālais diapazons ir ierobežots;
   d) atrodas TME klientu grupā, kurai attiecas akcija, ja promoakcija attiecas tikai noteiktai klientu kategorijai;
   e) Dalībnieks ievēroja visus promoakcijas piedalīšanas noteikumus, minētus akcijas paziņojumā un Reglamentā;
   f) tiks noslēgts starp TME un Dalībnieku pārdošanas vai preču piegādes līgums precēm, kurus pārdod TME, un līguma izpildīšana nav aizliegta Polijas Republikas vai starptautiskos likumos.

  8. Gadījumā, kad paziņojums par promoakciju nenoteic citādi, akcijā var piedalīties klienti, kuri sniedz pasūtījumu jebkurā iespējamā formā.

  9. Ja Dalībnieks saņēma atlaides kodu kārtējiem iepirkumiem TME, kupona derīguma termiņš un realizācijas principi tiks noteikti promoakcijas paziņojumā.

  10. Promoakcijas nevar būt apvienotas viena ar otru, un ar citām atlaidēm, sevišķi individuāli noteiktiem, ja attiecīgas akcijas detalizēti noteikumi nenoteic citādi.

  11. Transporta izmaksas nav iekļautas cenu promoakcijā, izņemot gadījumus, kad no akcijas paziņojuma izriet citādi.

  12. Gadījumā, kad promoakcija ir savienota ar dāvanu no organizatora, pēc attiecīgu nosacījumu ievērošanas, Dalībniekam ir tiesības saņemt dāvanu tikai vienu reizi. Dāvana tiks pievienota sūtījumam ar pasūtīto preci vai nodota Dalībniekam atsevišķa bezmaksas sūtījuma formā. Gadījumā, ja Dalībnieks izmantos savu likumu tiesību atteikties no attālināti noslēgta līguma, dāvana jābūt atgriezta kopā ar atdoto preci, ar likumos noteiktiem noteikumiem.

  13. TME preces promoakcijas ietvaros tiks pārdotas atbilstoši noteikumiem, publicētiem TME mājaslapā: www.tme.eu, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības sadarbība būs realizēta, pamatojoties uz individuāli noteiktiem noteikumiem, skaidri un rakstiski akceptētiem no TME puses.

  14. Piedalīšana promoakcijā nozīmē, ka Dalībnieks iepazinās ar promoakcijas paziņojuma saturu un šo Reglamentu, un ka to akceptē.

  15. Likumos pieļautā jomā juridiskās attiecības, kas izriet no Reglamenta, tiek pakļautas Polijas Republikas likumiem.

  16. Organizatoram ir tiesības modificēt Reglamenta noteikumus un attiecīgas promoakcijas noteikumus, ja būs svarīgi iemesli, ar nosacījumu, ka tādas izmaiņas nepārtrauks Dalībnieku piešķirtu tiesību attiecīgā promoakcijā. Jebkuras Reglamenta noteikumu modifikācijas saturēs attiecīgu Reglamenta Pielikumu, kurš būs par neatņemamo Reglamenta daļu.

  17. Šis reglaments stājās spēkā 20.07.2018. g. un ir pieejams TME mājaslapā: www.tme.eu.

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju