You are browsing the website for customers from Latvia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

INFORMĀCIJAS PAR MUMS

RoHS zīmē uz mūsu lapas: produkti ar RoHS zīmi atbilst RoHS ES direktīvas prasībām.
Ar meklētājsistēmu atrodiet nepieciešamu produktu. Pēc meklēšanas, produktiem, kuri atbilst RoHS direktīvas normām, kolonnā „Produkts, simbols un apraksts” parādīs apzīmējums RoHS uzraksta formā.
Visa informācija par RoHS direktīvas atbilstību ir parādīta pamatojoties uz datiem, saņemtiem no mūsu piegādātājiem.

Tehnikas un tehnoloģijas ātrākā attīstība elektrības un elektronikas piederumu sfērā īsā laikā ierosina jaunu ierīču ģenerācijas izveidošanu. Ierīces, kā aktīva produkta, dzīves laiks saīsinās, kas ierosina daudzu atkritumu savākšanu. Tādas ierīces satur daudz bīstamu vielu, piem. smagus metālus, sevišķi dzīvsudrabu, kadmiju, svinu, sešvērtīgu hromu vai vielu pret degšanu – tāpēc arī atkritumi ir bīstami videi. Eiropas Savienība uzsāka likumdošanas mainīšanu, lai ierosināt rīcību novirzītu bīstamību minimizēšanai. Tāpēc tika izstrādāta RoHS direktīva – lai ierobežot dažādu bīstamu vielu lietošanu izvēlētos produktos.

Firma Transfer Multisort Elektronik, sākot no 2005. gada, savā piedāvājumā novietoja elementus, kuri atbilst RoHS prasībām. Cenšamies nodrošināt videi draudzīgu produktu pilnu pieejamību. Bet tas ir atkarīgi no elektrisku un elektronisku elementu ražotāju iespējām. Mūsu klientu prasību apmierināšanai firma TME ieveda sistēmu, lai kontrolēt elementu izgatavošanas atbilstību RoHS direktīvai, kas atļauj mums sadarboties ar mūsu klientiem bez nekādām problēmām. Un gribam uzsvērt, ka mūsu klientiem sniedzam palīdzību, piegādājam tematikai nepieciešamus materiālus, organizējam konsultāciju un sniedzam pilnīgu informāciju par atsevišķu ražotāju atbilstību RoHS direktīvas prasībām.

Turpmāk piegādājam RoHS direktīvas juridiskās situācijas paskaidrojumu rohs@tme.pl

RoHS - ievads.

2006. gada 1. jūlijā sāka funkcionēt Eiropas Savienības RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) direktīva vides apkārtnes aizsardzībai. Direktīva aizliedz lietot elektriskās un elektroniskās iekārtās sešu bīstamu vielu (daudzumos, kas pārsniedz pieļaujamu vērtību):

 • dzīvsudrabs,
 • kadmijs,
 • svins,
 • sešvērtīgs hroms,
 • ugunsaizsardzības līdzekļi PBB un PBDE.

RoHS tieši izriet no citas ES direktīvas – WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), t.s. atkritumu direktīvas, un ir cieši ar to saistīta. Abu direktīvu mērķis ir elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumu ierobežošana ar apkārtnes vides piesārņošanas riska elimināciju šajā jomā.

Maksimālās koncentrācijas.

Norma pieļauj katras vielas maksimālu koncentrāciju vienveidīga materiāla svara 0,1%, izņemot kadmiju, kura daudzums nevar pārsniegt 0,01%. Noteiktās koncentrācijas neattiecas galīga produkta vai viena elementa svaram, bet vienveidīga materiāla, kuru ir teorētiski iespējami mehāniski atdalīt no citām vielām, svaram. Tā ir Eiropas Savienības definīcija.

Direktīvas produktu grupas.

RoHS apņem sekojošu produktu grupas:

 • liela izmēra mājsaimniecības iekārtas,
 • maza izmēra mājsaimniecības iekārtas,
 • informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas,
 • patērētāju iekārtas,
 • apgaismes iekārtas,
 • elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti),
 • rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi,
 • automāti.

Teritoriālais diapazons

RoHS attiecas Eiropas Savienības tirgiem, bet ātri tika par standartu pasaules tirgos – elektroniskās rūpniecības globalizācijas dēļ. RoHS direktīvai līdzīga rīcība ir ieviesta daudzās valstīs, kas nav ES dalībvalsti

Lasīt vairāk.

No 2006. gada 1. jūlija katrs gala produkts, apņemts ar Direktīvu un ievadīts uz Eiropas tirgu, jāatbilst RoHS direktīvas prasībām. Tas attiecas produktiem importētiem uz Eiropas Savienības teritoriju, kā arī produktiem, ražotiem ES teritorijā. RoHS apņem gatavus produktus, neattiecas elementiem un sagatavēm, no kuriem sastāv gatavs produkts. Bet praktiski ražotājiem būs nepieciešamas sastāvdaļas, kas atbilst RoHS direktīvai, lai galīgs produkts varētu apmierināt Direktīvas prasību.

Ierobežojumi.

RoHS direktīvas pareizas ievadīšanas uzraudzību veic izpildorgāns, kurš var uzsākt pasākumus, nepieciešamus Direktīvas prasību apmierināšanas noteikšanai. Jebkura neatbilstība var ierosināt soda uzlikšanu vai pat produkta izvešanu no ES tirgu.

Vielas, pieļautas produkcijas ar nosacījumu.

Direktīva paredz dažādu piekāpšanu no bīstamas vielas ierobežojumiem sakarībā ar tehniskām grūtībām aizstāt tādu vielu.

Galvenokārt izņēmumi apņem svinu un dzīvsudrabu. Svins – var būt lietots:

 • lodalvu sastāvā ar augstu kušanas temperatūru (svina saturs >85%),
 • pjezoelektriskās ierīcēs,
 • kineskopu stiklā,
 • direktīvā noteiktos metālu sakausējumos.

Dzīvsudrabs – fluorescējošās lampās un citās spuldzēs. Direktīva atļauj arī, ar speciāliem nosacījumiem – kadmija un sešvērtīgā hroma lietošanu.
Pēc speciāliem pieteikumiem ES var arī ar nosacījumu atļaut lietot citu kaitīgu vielu, bet tādas atļaujas būs tikai īslaicīgas.

Apzīmējumu ražotāji.

Produkti, iekļauti Direktīvas ietvaros (izņemot komponentus), jābūt apzīmēti ar CE zīmi, papildu ražotāji ievadīja savu apzīmēšanas sistēmu, lai atvieglot klientiem viennozīmīgu produktu identifikāciju.

Direktīvas ietekme uz ES un pasaules tirgiem.

Direktīva ļoti stipri ietekmē ne tikai tieši uz ražotājiem un piegādātājiem, bet arī uz loģistiku, kvalitātes kontrolēm, noliktavas rezervēm, piegādēm un gala klientiem. RoHS ietekmē arī uz produktiem, kuri nav tieši apņemti ar Direktīvu, jo ražotājiem ir nepieciešami paredzēt, kā produktu lietos gala klients, kura labumu sargā Direktīva.

RoHS atbilstības deklarācija.

Savienība prasa RoHS direktīvas atbilstības deklarāciju no ražotājiem, iekļautiem Direktīvas ietvaros (izņemot komponentus). Papildi, klienti var prasīt dokumentus, kas apliecina atbilstību pilnās dokumentācijas formā. RoHS elementi var būt arī apzīmēti uz kopējiem un individuāliem iepakojumiem, uz faktūrrēķiniem vai pavaddokumentiem.

Green un PB free apzīmējumi.

Ražotāji var arī apzīmēt savus produktus ar zīmēm green un PB free. Bet tādi apzīmējumi neatbilst RoHS direktīvai. Pirmais apzīmējums nozīmē kaitīgu vielu lietošanas ierobežošanu, un nav pielāgots bezsvina lodēšanai (augstākā temperatūra), otrais nozīmē produktu bez svina.

RoHS atbilstošu produktu augstākās ražošanas izmaksas.

Kaitīgu vielu lietošanas ierobežošana spied ražotājus lietot jaunus, dārgākus metālus un savienojumus izgatavošanas procesā. Pats process arī ir mainīts, lai atbilstu RoHS prasībām. Visas tās izmaiņas redzami paaugstina ražošanu, lai izgatavoti elementi atbilstu Direktīvai.

Jaunas lodalvas.

Agrāk lietotas lodalvas jābūt likvidētas no ražošanas procesiem. Svins ir vissvarīgākais aizliegts elements. Bet ES neizvēlēja viennozīmīgu alternatīvu. Par vispopulārāko bezsvina sakausējumu, kurš var aizstāt svina lodalvu, ir sakausējums uz alvas, vara un sudraba bāzes (SAC). Bet tāda lodalva raksturos ar augstāku kušanas temperatūru.

Pilnīgā RoHS atbilstība.

Pilnīga RoHS atbilstība prasa ierobežot ne tikai Direktīvā aizliegtas vielas lietošanu, bet arī pielāgot elementus bezsvina lodēšanai – produkts jābūt izturīgs uz augstākām temperatūrām. Diemžēl bezsvina lodalvas kūst temperatūrās augstākās par apm. 40°C, nekā svina lodalvas. Pagarinās arī lodēšanas laiks, kas negatīvi ietekmē uz lodējuma kvalitāti. Par alternatīvu var būt līmes, kas vada elektrību, bet tās nav vēl plaši lietotas.

Augstāk minēta informācija neapņem visu, tik plašu tēmu par RoHS direktīvu. Bet ceram, ka palīdzēja mūsu klientiem iepazīties ar problēmām un risinājumu iespējām.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2011.gada 8.jūnija DIREKTĪVA 2011/65/ES
par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās
(pārveidota versija) ​(versija EN)

linecard

Lūdzam izvēlēt ražotāju un/vai kategoriju

Quick Buy

?
produkta simbols daudzums
Pārskatīšana

Citas opcijas Quick Buy

paypal_help

Šī mājaslapa izmanto cookie failus. Klikšķiniet šeit, lai uzzināt vairāk par cookie failiem un iestatīšanu pārvaldīšanu.

Neparādīt atkārtoti