Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download
Klantpaneel
In uw winkelwagen

ODR-platform

ODR-platform

Op basis van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG inzake overeenkomsten gesloten tussen consumenten uit de EU en ondernemingen uit de EU, hebben consumenten het recht op buitengerechtelijke online geschilbeslechting via het ODR-platform van de Europese Unie, doch enkel indien de betreffende ondernemer verplicht is deel te nemen aan de specifieke vorm van alternatieve geschilbeslechting.

Het platform is bereikbaar via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres voor verdere informatie is tme@tme-benelux.nl.