You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Gebeurtenissen

2019-05-20

Wat is de nieuwe CPR-verordening en wat brengt die met zich mee?

CPR

De CPR-verordening (Construction Products Regulation) stelt geharmoniseerde voorwaarden vast voor de invoering van bouwproducten en brengt bovendien de noodzaak met zich mee om kabels en leidingen te modificeren op het gebied van brandbaarheid en de mate van rookontwikkeling tijdens brand.

De eisen betreffende de veranderingen die zijn ingevoerd met Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 veroorzaakten opschudding bij producenten van kabels en bekabeling, in verband met de harmonisering van eisen die tot nu toe verschilden, afhankelijk van het land waarin ze werden toegepast. De verordening is vanaf 1 juli 2017 volledig van kracht en producenten zijn ruim op tijd geïnformeerd over de introductiedatum, zodat zij hun producten aan de vereisten konden aanpassen.

Nieuwe eisen aan producten

De verordening heeft in de eerste plaats betrekking op de brandveiligheid van gebouwen, in het bijzonder op de uniformering van de wijze waarop kabels worden geclassificeerd en methoden voor hun beoordeling. Vanwege het hoge percentage branden dat wordt veroorzaakt door een defecte elektrische installatie, is de verbetering gericht op vergroting van de evacuatiemogelijkheden en versneld blussen van de bron. Het voorschrift heeft betrekking op producten die bestemd zijn voor permanente plaatsing in bouwconstructies en verplicht de producent om de klasse van het product aan te geven die is bevestigd door onderzoeken, uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksinstantie. In de verordening zijn de volgende eisen gedefinieerd: energiebesparing en warmte-isolatie, bescherming tegen geluidshinder, veiligheid bij gebruik, hygiëne, gezondheid en milieu, mechanische weerstand en stabiliteit, en de belangrijkste op het gebied van kabels en bekabeling: brandveiligheid.

Harmonisering van standaarden en aanduidingen

Voor het assortiment kabels en bekabeling concentreert het voorschrift zich op de brandwerendheidsklasse en introduceert het een uniforme methode voor hun parametrisering die nauw is gerelateerd aan de implementatie van de norm NEN-EN 50575. Deze norm specificeert de methode om eigenschappen van producten die bestemd zijn voor de verkoop te verifiëren. De verordening introduceert parameters met betrekking tot de weerstand, de totale rookontwikkeling en de afgiftesnelheid ervan, snelheid van brandvoortplanting, warmteafgiftesnelheid en de totale warmteafgifte. Koppeling van de norm NEN-EN-50575 aan de eisen van de CPR-verordening vereist van de producent een prestatieverklaring, het zogenaamde DoP-document (Declaration of Performance) en aanduiding van producten uit het bouwassortiment met het CE-merk. De eis van een prestatieverklaring is bedoeld om identificatie van het product, de toegang tot zijn klasse, informatie over de onafhankelijke onderzoeksinstantie en de relevante technische documentatie te vergemakkelijken, waardoor het voor ingenieurs gemakkelijker wordt om in de toekomst materialen voor een bepaald type constructie te kiezen.

Nieuwe categorieën:

Klassen die in de norm zijn gedefinieerd als geldend op het gebied van de aanduidingen: ACa, B1Ca, B2Ca, CCa, DCa, ECa, ECa, FCa, hebben betrekking op parameters die kenmerkend moeten zijn voor kabels en leidingen. Met betrekking tot de brandgedragsklasse worden producten die volledig onbrandbaar zijn, ingedeeld in categorie ACa. Alle overige producten worden, afhankelijk van hun eigenschappen, ingedeeld in de overige klassen die zijn gedefinieerd door EN 13501-6. Tegelijkertijd is het vermeldenswaard dat er momenteel geen kabels worden geproduceerd van de klasse ACa. De hoogste categorie die kan worden verkregen met de mogelijkheden van het materiaal dat gebruikt wordt voor de productie van bekabeling is klasse B2Ca. In overeenstemming met de norm NEN-EN 50575 zijn er drie beoordelingssystemen,ofwel procedures die tijdens de uitvoering van het onderzoek van toepassing zijn.

Systeem 1+ heeft betrekking op de producten van Euroklasse B2Ca, CCa en definieert laboratoria en onderzoeksinstanties die door de Europese Commissie zijn aangemeld. Het systeem omvat ook permanente productiecontrole door de desbetreffende instantie.

Systeem 3 is bestemd voor de klassen DCa, ECa. De prestatieverklaring wordt opgesteld op basis van het rapport van het aangemelde laboratorium.

Uitzondering hierop vormt systeem 4 voor de laagste productklasse FCa. In dit geval kunnen de onderzoeken worden uitgevoerd in het laboratorium van de producent of op basis van een opdracht voor onderzoeken door een geselecteerd onderzoekslaboratorium. Omdat niet aan de eisen die zijn voorzien voor de klasse ECa wordt voldaan, bestaat het onderzoek in dit geval uit het aantonen dat het product niet tot de voorgaande klasse behoort. In Polen hebben het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum voor Brandbeveiliging en het Instituut voor Onderzoekstechnologie het recht gekregen om overeenstemming met het beoordelingssysteem vast te stellen. De norm EN 50575 specificeert de testmethoden voor de verschillende categorieën en houdt rekening met vijf parameters: afscheiding van corrosieve brandende druppels en corrosieve gassen, rookdichtheid, warmteafgifte en brandvoortplanting.

Onderzoeksbereik

Producten van categorie ACa volgens NEN-EN ISO 1716 worden onderworpen aan een brandreactieproef ter bepaling van de bruto verbrandingswarmte. Dit is de enige proef die in deze categorie wordt uitgevoerd en het resultaat ervan bepaalt tot welke categorie product behoort. Producten uit de klassen B1Ca, B2Ca, CCa, CCa, DCa worden onderworpen aan proeven die zijn gespecificeerd in overeenstemming met de norm NEN-EN 50399, met betrekking tot het meten van de warmteontwikkeling en rookontwikkeling tijdens de brandvoortplanting, alsmede in overeenstemming met de norm NEN-EN 60332-1-2, die gaat over de weerstand van een enkele draad of leiding tegen verticale brandvoortplanting. Bovendien worden leidingen van deze categorieën onderworpen aan een reeks extra proeven op het gebied van rookontwikkeling (EN 50399, EN 61034-2), waarvoor S1 de hoogst mogelijke beoordeling is en S3 de laagste. Het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit de resultaten van de verschillende proeven Voor de corrosiviteitstest (EN 50267-2-3) worden de klassen a1, a2 en a3 toegekend die de zuurgraad van gassen weergeven. De laatste van de bovenstaande aanvullende criteria is de analyse van de druppels die tijdens het smelten van het materiaal op de grond vallen (EN 50399). De hoogste score - d0 - krijgen producten waarvan de druppels niet binnen 20 minuten verschijnen. Voor het assortiment dat is bedoeld voor indeling in de klasse ECa wordt alleen de weerstand van de leiding of kabel onderzocht op verticale brandvoortplanting (EN 60332-1-2).

Invloed van de nieuwe normen op de toekomst van de branche

Op grond van de geldende verordening zijn producenten verplicht om vanaf 01.07.2016 alleen nog kabels en bekabeling te leveren die zijn gemarkeerd met het symbool van de CPR-verordening. De implementeerde wijziging heeft de verscheidenheid aan normen voor de classificatie van kabels in de afzonderlijke landen geharmoniseerd en deze teruggebracht tot één strikt gedefinieerde methode. Tot nu toe hadden de bestaande classificaties alleen betrekking op proeven voor brandvoortplanting; de nieuwe verordening heeft de eisen voor brandveiligheid echter aanzienlijk verhoogd. De toekomst van de verordening kan niet alleen de verbetering van de ontstane regelgeving met zich meebrengen, maar ook nieuwe voorschriften opleveren die de klasse definiëren waartoe een bepaald type gebouw of constructie behoort. Dit kan belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor de tot nu toe gebruikte isolatiematerialen. Zij zullen vervangen worden door onbrandbare isolatiematerialen die volledig bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Het aanbod van TME in overeenstemming met de CPR-verordening

Producten uit het aanbod van TME beschikken over documentatie, waarin informatie over de resultaten van tests in overeenstemming met de CPR-verordening is vastgelegd. Dit is basisinformatie over de kenmerken van de producten, de veiligheid van hun gebruik en het gedrag van de isolatie bij een plotselinge temperatuurstijging. Isolatiematerialen die zijn aangeduid met de status LSZH (Low Smoke Halogen Free) zijn op dit moment dominant. Ze verspreiden geen vlammen, ze zijn zelfdovend, halogeenvrij en hun weerstand is verhoogd en afhankelijk van het beoogde gebruik.

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

paypal six_payment

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven