You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Gebeurtenissen

2019-07-29

Hoe onderzoek ik de luchtkwaliteit?

Weet u hoe u zelf een luchtkwaliteitsmeting kunt uitvoeren? Alles wat u nodig heeft is een geschikte luchtsensor en basismeetapparatuur. Hiermee kunt u eenvoudig nauwkeurige metingen verrichten en de juiste conclusies trekken over de luchtkwaliteit thuis, op kantoor, in het magazijn of de fabriek.

Uit dit artikel komt u te weten:

Wat is de luchtkwaliteit in Polen

Het Poolse beleid voor luchtbescherming werkt op een reactieve manier, waarbij aanzienlijke beperkingen worden opgelegd aan de hoeveelheid luchtverontreiniging die wordt uitgestoten door de energiesector en de industriële sector, terwijl er tegelijkertijd geen passende regelgeving voor emissies door huishoudens is ingevoerd. Door het ontbreken van wettelijke beperkingen met betrekking tot de exploitatie van oude kachels, ketels en haarden op vaste brandstoffen en de kwaliteit van de vaste brandstoffen die op de Poolse markt worden aangeboden, is Polen een van de meest vervuilde landen van de Europese Unie.

Van alle schadelijke stoffen in de lucht vormen de polycyclische aromatische koolwaterstoffen en het PM10 fijnstof dat bestaat uit deeltjes met een diameter van minder dan 10 micrometer, verreweg het grootste probleem. Ook de kleinere PM2,5-fijnstoffracties die vele malen hoger zijn dan de norm, zijn belangrijk. Grote stedelijke agglomeraties hebben ook te lijden van concentraties van stikstofdioxide en benzo(a)pyreen die de normen enkele malen overschrijden.

Zwevend fijnstof PM10

Zwevend fijnstof PM10 is een mengsel van anorganische en organische stoffen, met daarin o.a. toxische polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zoals benzo(a)pyreen, zware metalen en overgangsmetalen, furanen en dioxines. De CAFE-richtlijn (Clean Air For Europe) gaat uit van een maximaal toelaatbare gemiddelde jaarlijkse PM10-fijnstofconcentratie van 40 μg/m3 en een 24-uurgemiddelde concentratie van 50 μg/m3, waarbij de richtlijn toelaat dat de 24-uurgemiddelde concentratie in de loop van maximaal 35 dagen per jaar wordt overschreden. In 2011 toonde een luchtkwaliteitsmeting die werd uitgevoerd op 400 meetstations aan dat maar liefst 6 steden uit Polen in de top tien staan van meest vervuilde steden uit de hele EU.

Zwevend fijnstof PM2,5

Het fijnere zwevend fijnstof PM2,5 is bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid vanwege zijn kleine omvang en het gemak waarmee het de longblaasjes penetreert en vervolgens in de bloedbaan terechtkomt. Volgens de CAFE-richtlijn mag de jaargemiddelde PM2,5-fijnstofconcentratie niet hoger zijn dan 25 μg/m3. Noch in de EU-regelgeving, noch in de nationale regelgeving zijn grenswaarden voor de gemiddelde dagelijkse concentraties vastgesteld. Volgens gegevens van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) bevonden zich maar liefst 33 van de 50 Europese steden waar de luchtkwaliteit het slechtst was in termen van PM2,5-fijnstofconcentratie in Polen, met de grootste problemen in Midden en Zuid Polen.

Hoe verlopen de metingen van fijnstof in de lucht door het IOŚ?

In overeenstemming met de richtlijnen van de nationale milieumonitoring voert de Inspectie voor Milieubescherming metingen uit van de luchttoestand op basis van onderzoek naar de concentraties aan zwevend stof PM10 en PM2,5. Hiervoor wordt de methode toegepast die staat vermeld in Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Publicatieblad EU L152 van 11.06.2008, pagina 1) en in de verordening van het ministerie van Milieu van 13 september 2012 betreffende de beoordeling van stofniveaus in de lucht (Pools Stbl. uit 2012, rubr. 1032).

De toestand van de lucht in Polen wordt gemeten aan de hand van twee complementaire methoden:

  • gravimetrische methode, beschouwd als de meest nauwkeurige meetmethode;
  • automatische methode, ter aanvulling van de resultaten van de gravimetrische methode.

De toestand van de luchtkwaliteit, gemeten met de gravimetrische methode, gaat uit van het gebruik van stofcollectors waar de atmosferische lucht in wordt gezogen. Elke 2 weken worden er 14 wegwerpfilters in de collector geplaatst, die om de 24 uur worden vervangen. De filters worden voor en na de tweewekelijkse meting in het laboratorium geconditioneerd en gewogen. De stofconcentratie op de filters wordt berekend uit het verschil in de massa van de filters. Momenteel vindt in Polen de luchtkwaliteitsmeting met deze methode plaats op ongeveer 180 meetpunten voor PM10-fijnstof en op ongeveer 70 meetpunten voor PM2,5.

De automatische methode voor het meten van de toestand van de lucht is een methode die equivalent is aan de gravimetrische methode. Hij is gebaseerd op het gebruik van automatische meters, die doorlopend de toestand van het stof meten en hun actuele grafische weergave in de vorm van vervuilingskaarten mogelijk maken. De gegevens worden elk uur bijgewerkt en gepresenteerd in de applicatie "Luchtkwaliteit in Polen" van de hoofdinspectiedienst voor milieubescherming (GIOŚ). De luchtsensors die worden gebruikt voor de automatische methode bevinden zich op ongeveer 135 meetpunten voor PM10 en op ongeveer 45 meetpunten voor PM2,5.

Welke soorten meters, telers en luchtsensors zijn er

De luchtsensors maken niet alleen de uitvoering van exacte metingen van zwevend fijnstof PM10 en PM2,5 mogelijk. Dankzij de hoge meetnauwkeurigheid en het brede scala aan producenten is ook het mogelijk om ze te gebruiken voor het meten van de concentratie van formaldehyde, vluchtige organische stoffen, vochtigheid, kooldioxide of de luchttemperatuur.

Voor het uitvoeren van metingen van de toestand van de lucht is het mogelijk om zowel geavanceerde meetapparatuur te gebruiken die alle vervuilende stoffen in de lucht volledig kan meten, als individuele luchtsensors, waardoor het mogelijk is om een eigen meetapparaat te bouwen op basis van Arduino of een ander programmeerplatform.

Van de luchtsensors noemen we de modellen die de coëfficiënten PM2,5 en PM10 meten en zijn uitgerust met sensors, waarmee verontreinigingen met een diameter van 1 tot 0,3 μm kunnen worden gemeten. Met dergelijke systemen verloopt de communicatie meestal via de UART-interface en is aansluiting op Arduino of Raspberry Pi mogelijk. Op de markt zijn ook luchtsensors verkrijgbaar die communiceren op basis van een PWM-signaal. Apparaten van dit type werken bij spanningen van 3,3-5,75 V.

Laserstofsensors zijn luchtsensors die de toestand van de lucht met uiterste precisie meten. Ze zorgen voor continue bewaking van de luchtzuiverheid en fijnstofconcentraties PM2,5 en PM10. Laserstofsensors kunnen communiceren met behulp van het UART- of PWM-signaal en kunnen worden aangesloten op Arduino of andere platforms die werken bij een spanning van 5 V.

Een voorbeeld van een gasconcentratie- en luchtzuiverheidssensor, die de bouw van een meetsysteem voor de toestand van de luchtkwaliteit mogelijk maakt, is het model SENCERA SENS-HS-131 of SENS-HS-129. Luchtsensors maken het mogelijk om isobutaan, butaan, alcohol en verontreinigingen in de vorm van PM2,5 en PM10 fijnstofdeeltjes te detecteren.

Meting van de toestand van de luchtverontreiniging wordt ook vergemakkelijkt door deeltjestellers - bijv. het model UNI-T A25M. Dit is een nauwkeurige deeltjesteller met een meetbereik van 0 tot 500 μg/m3 die is uitgerust met een verlicht lcd-scherm. Met dit apparaat kunt u de concentratie aan fijnstofdeeltjes PM2,5 en de temperatuur meten en zijn nauwkeurigheid is ± (10µg/m3 + 10 cijfers).

Als u op zoek bent naar een beproefde en geavanceerde luchtmeter voor complete metingen binnenshuis, kijk dan eens naar de luchtsensor en deeltjesteller ECOLIFE AIRSENSOR ECL01. Met dit apparaat meet u luchtdruk, vluchtige organische stoffen, fijnstofconcentraties PM10 en PM2,5, evenals temperatuur en vochtigheid.

 

Het apparaat biedt een meetnauwkeurigheid van 10%. De meetnauwkeurigheid voor vochtigheid bedraagt ±4% en het bereik is 0-80% RG. Het meetbereik voor temperatuur van het apparaat loopt van -10 tot 85oC. De deeltjesteller is uitgerust met een wifi-communicatieinterface die toegang biedt tot meetwaarden vanaf een smartphone, tablet of pc. De AIRSENSOR ECL01 wordt gevoed via een usb-poort.

Samenvatting

Door de toestand van de lucht in uw huis, werkplaats, productiefaciliteit of kantoor te controleren, kunt u in een voldoende vroeg stadium reageren op te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht en passende maatregelen nemen om de luchtverontreiniging te verminderen.

Een snelle reactie is essentieel om uzelf en uw familie of werknemers te beschermen tegen de negatieve gezondheidseffecten van overmatige blootstelling aan inademing van fijnstof en andere schadelijke stoffen.

symbol
SENS-HS-129
AIRSENSOR-ECL01
A25M
SENS-HS-131

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

paypal six_payment

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven