You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Gebeurtenissen

2019-09-30

Laserafstandmeters – hoe werken ze en welke moet je kiezen?

Een laserafstandmeter is een zeer nuttig meetinstrument dat van pas komt bij bouw-, renovatie- en afwerkingswerkzaamheden, in de bosbouw, in het leger, bij sport, in de energie-industrie, luchtvaart en landbouw; en eigenlijk overal waar precieze meting van een afstand, een hoek of het verval noodzakelijk is. Hoe werkt zo’n apparaat, en hoe kies je een goede laserafstandmeter?

In dit artikel lees je:

Laserafstandmeters zijn op dit moment de meest gebruikte instrumenten voor het correct meten van afstanden en andere ruimtelijke waarden. Niet zonder reden geven professionals dagelijks de voorkeur aan lasermeters boven optische en ultrasonische exemplaren.

Hoe werk een laserafstandmeter?

Laserafstandmeters werkten door een elektromagnetische puls in de vorm van een laserbundel uit te zenden via een optisch-elektrisch systeem. De laserbundel weerkaatst op het gemeten oppervlak en keert terug naar het meetinstrument. Vervolgens verwerken de systemen in het apparaat de bundel en stellen ze de gemeten afstand vast. Het apparaatsysteem verricht een afstandmeting door de tijd te bereken voor het afleggen van de afstand tussen de meter en het oppervlak. Dit vindt plaats door de faseverschuiving van de verstuurde en ontvangen EM-golven te meten. Dit geldt voor fase-laserafstandmeters.

Een andere methode voor het meten van afstanden op basis van de emissie van lasergolven is de meting van de directe tijd die de impuls nodig heeft gehad om de afstand tussen de meter en het object en weer terug af te leggen. Dit type meting wordt verricht door impuls-laserafstandmeters. Er zijn ook laserafstandmeters verkrijgbaar die interferometrische afstandmetingen doen. Dit is zonder twijfel een van de meest nauwkeurige en snelste methoden voor het meten van afstanden, echter zijn interferometrische afstandmeters duur en schadegevoelig, en daarom ongeschikt voor terreinmetingen.

Laserafstandmeters kunnen zowel binnen als buiten metingen verrichten, met een nauwkeurigheid tot wel 1mm per km. Professionele laserafstandmeters voor in de bouw stellen de gebruiker in staat tot metingen met een bereik van ca. 150m. Langeafstandmeters hebben een bereik tot wel 1500m. Dit soort apparatuur wordt met name gebruikt bij de jacht, landbouw, bosbouw en wegenbouw.

Wat zijn de voordelen van laserafstandmeters?

Laserafstandmeters zijn in vergelijking tot optische en ultrasonische meters functioneler en technisch geavanceerder. Het hoofdzakelijke voordeel – afgezien van de buitengewone nauwkeurigheid van +/- 1-5mm/km – is de mogelijkheid om het apparaat in je eentje te gebruiken. Bij optische afstandmeters zijn ten minste twee personen nodig om op een bouwplaats precieze afstanden op te meten. Met een laserafstandmeter kunnen dus personeelskosten worden bespaard en kan het meetwerk bovendien aanzienlijk worden versneld.

Laserafstandmeters zijn daarnaast minder gevoelig voor meetfouten in verband met onjuiste positionering van het apparaat of een andere fout door de operator. Bovendien zijn de meeste professionele laserafstandmeters uitgerust met een elektronische libel, automatische kalibratie, de mogelijkheid om metingen te doen op basis van de stelling van Pythagoras en de "schildersfunctie". Met dit type apparaat kunnen ook continue metingen, vertraagde metingen worden verricht en sommen en verschillen van oppervlakte en inhoud worden opgemeten. En laserafstandmeter met technisch geavanceerde processor en leesbare schermen met meetresultaten is bevorderlijk voor de functionaliteit en toepasbaarheid komt ook het gebruikscomfort ten goede.

Hoe wordt een afstandmeting verricht?

De basale afstandmetingen met laserapparatuur zijn zeer snel en eenvoudig. Het volstaat om het apparaat in te schakelen, de laservlek te richten op het gewenste oppervlak en vervolgens de meting te starten. De meeste laserapparaten beschikken over een geheugenfunctie voor tot wel 100 verrichte metingen.

Met de continue meetfunctie kunnen de grootste en kleinste waarde worden gemeten en kan het verschil worden onderzocht binnen één meetcyclus. Laserafstandmeters kunnen daarnaast ook de precieze afmetingen van een ruimte opmeten. DT60M Processoren en geïmplementeerde algoritmes zorgen voor vloeiende berekening van oppervlakte of inhoud van de hele ruimte. Om dergelijke metingen te verrichten hoef je alleen maar de juiste optie te kiezen in het apparaatmenu en de lengte van het oppervlak te meten en daarna een tweede meting in een loodrechte hoek. Als je de inhoud wilt weten, moet je de lengte, breedte en hoogte van de ruimte meten.

Professionele laserafstandmeters, bijv. de EXTECH DT60M, kunnen ook metingen verrichten d.m.v. wiskundige functies. Deze metingen vinden plaats met een algoritme op basis van de stelling van Pythagoras. Dankzij deze functie kan de gebruik de hoogte van een onderdeel makkelijker opmeten met behulp van twee meetpunten. Dit is een zeer handige functie waarmee o.a. de hoogte van objecten kan worden opgemeten door de laservlek te richten op het bovenste en het onderste punt van het object.

Wanneer je meerdimensionale metingen verricht met een laserafstandmeter moet je onthouden dat laserlicht gevaarlijk is voor de ogen. Daarom moet de gebruiker voorafgaand aan het richten van de laserbundel nagaan of er geen aanwezigen gevaar kunnen lopen. Bovendien moeten laserafstandmeters regelmatig worden onderhouden, vooral wanneer ze zijn gebruikt onder ongunstige omstandigheden.

Welke laserafstandmeter moet je kiezen?

Op de markt zijn veel laserafstandmeters beschikbaar, met zeer uiteenlopende eigenschappen. Wanneer je op zoek bent naar een professioneel exemplaar voor gespecialiseerd werk, moet je letten op enkele essentiële kenmerken.

De constructie en technische parameters van het apparaat moeten afgestemd zijn op de branche, het soort verrichte metingen en de terrein- en omgevingsomstandigheden. Voor een bouwplaats heb je een heel ander type lasermeter nodig dan binnen in een gebouw, en ook voor landbouw, bosbouw en energie-industrie gebruik je weer drie verschillende apparaten. Hieronder de aspecten waar je op moet letten: AX-DL100

Werkbereik

Een essentiële eigenschap van iedere laserafstandmeter is het werkbereik. De meeste bouwapparaten, zoals de AXIOMET AX-DL 100, hebben een effectief bereik van 40-80m. Professionelere apparaten kunnen afstanden tot wel 120 m opmeten. Laserafstandmeters met groot bereik kunnen afstanden tot 1500m in kaart brengen.

Meetprecisie

Behalve het meetbereik van een laserafstandmeter is ook de meetnauwkeurigheid een belangrijke eigenschap. De meeste lasermeters voor de korte en middellange afstand doen metingen met een afwijking van +/- 5mm, terwijl de meest professionele laserafstandmeters. bijv. de EXTECH DT40M, een meetprecisie met een marge van 1-2mm garanderen.

Diameter van de laservlek

De diameter van de laservlek hangt af van de afstand en het type van het gemeten object. Op nat pleisterwerk is de laservlek bijvoorbeeld minder goed te zien dan op een oude muur of een stuk beton. Normaal gesproken is de diameter van de laserbundel 6-60mm in doorsnee. Voor metingen waarbij de laservlek zeer goed in de gaten moeten worden gehouden, worden speciale contrastvergrotende brillen aanbevolen.

Minimale weergegeven eenheid

Dit gegeven is direct van invloed op de meetprecisie. Hoe kleiner de minimale weergegeven eenheid, hoe nauwkeuriger de meting kan worden afgelezen. De meest nauwkeurige laserafstandmeters tonen de ontvangen gegevens met een nauwkeurigheid van 0,1mm.

IP-beschermingsniveau

De duurzaamheid en bestendigheid van de constructie van de laserafstandmeter tegen water en stof is van fundamenteel belang tijdens het gebruik van de meter op terreinen. Voor bouwwerkzaamheden kies je bij voorkeur een meter met een hoge IP-norm. Dit verkleint het risico op beschadiging van het instrument tijdens transport of het verrichten van een meting op een plek waar veel stof of vocht aanwezig is of neerslag valt. De hoogste kwaliteit laserafstandmeters beschikken over de norm IP54 of hoger.

Symbool Beschrijving
AX-DL100 Laserafstandmeter; LCD; 40m; Meetprecisie: ±2mm; 120x50x29mm; 126g
DT40M Laserafstandmeter; LCD,verlicht; 0,05÷40m; Meetprecisie: ±2mm
DT60M Laserafstandmeter; LCD,verlicht; 0,05÷60m; Meetprecisie: ±2mm

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

paypal six_payment

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven