Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

PR2035E/5R PERMACOL

Kleje do elementów SMD; strzykawka; 10ml

Symbol TME: PR2035E/5R
Producent: PERMACOL
Dokumentacja: (2)
Opis katalogowy: szczegóły
Dodaj do zamówienia
Stan magazynowy: Sprawdź
Sprawdź
Ilość min.: 1
Wielokrotność: 1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna (2)
Multimedia
PERMACOL
kleje do elementów SMD
strzykawka
10ml
Uwaga
 • epoksydowy
 • jednoskładnikowy
 • po naniesieniu na powierzchnię klej tworzy stabilną kroplę
 • przy temperaturze 125°C twardnieje po 2 - 3 minutach
 • termoutwardzalny
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutk
 • P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
 • P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
 • P264: Dokładnie umyć ...po użyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Masa brutto: 18.23 g
Dokumentacje i instrukcje

Dokumentacja nie jest aktualizowana automatycznie, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby udostępniać najnowsze wersje dokumentów.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
pl

Dokumentacja nie jest aktualizowana automatycznie, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby udostępniać najnowsze wersje dokumentów.

Nasza firma

TME to ponad 800 pracowników, którzy służą fachową pomocą na wszystkich etapach procesu zamawiania.

W naszej ofercie znajduje się 350 000 komponentów elektronicznych od 950 producentów.

Od 1990 roku dynamicznie rozwijamy się i zwiększamy nasz potencjał na świecie. Każdego dnia wysyłamy 5000 paczek i dbamy o to, by docierały w jak najkrótszym czasie.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz