Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

SMA10SL ELECTROLUBE

Kleje do elementów SMD; strzykawka; 10ml

Symbol TME: SMA10SL
Producent: ELECTROLUBE
Dokumentacja: (2)
Opis katalogowy: szczegóły
Dodaj do zamówienia
Stan magazynowy: Sprawdź
Sprawdź
Ilość min.: 1
Wielokrotność: 1
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna (2)
Multimedia
ELECTROLUBE
kleje do elementów SMD
strzykawka
10ml
środki do mycia płytek PCB
 • epoksydowy
 • szybkoschnące
 • jednoskładnikowy
 • igła plastikowa
 • popychacz do strzykawki
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutk
 • P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
 • P264: Dokładnie umyć ...po użyciu.
 • P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
 • P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
 • P391: Zebrać wyciek
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić
 • P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
 • P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • Masa brutto: 32.55 g
Dokumentacje i instrukcje

Dokumentacja nie jest aktualizowana automatycznie, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby udostępniać najnowsze wersje dokumentów.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
en

Dokumentacja nie jest aktualizowana automatycznie, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby udostępniać najnowsze wersje dokumentów.

Nasza firma

TME to ponad 800 pracowników, którzy służą fachową pomocą na wszystkich etapach procesu zamawiania.

W naszej ofercie znajduje się 350 000 komponentów elektronicznych od 950 producentów.

Od 1990 roku dynamicznie rozwijamy się i zwiększamy nasz potencjał na świecie. Każdego dnia wysyłamy 5000 paczek i dbamy o to, by docierały w jak najkrótszym czasie.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz