Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Definiowanie własnego formatu pliku

Quick Buy umożliwia również zdefiniowanie własnego formatu pliku. Aby go utworzyć należy kliknąć guzik „dodaj nowy format”, a następnie zdefiniować parametry:

  • nazwę formatu pliku,
  • separatory między komórkami,
  • kwalifikatory,
  • numer wiersza od którego zaczynają się symbole,
  • numer kolumny z symbolem,
  • numer kolumny z ilością.

Dodane wcześniej formaty można edytować w zakładce „Import formatów”.

Chcąc skorzystać z wcześniej utworzonego formatu pliku należy w liście wyboru wybrać opcję „własny format”, a następnie załadować odpowiedni plik.

Po zaciągnięciu produktów do Quick Buy pojawia się tabela ze wszystkimi dodanymi do tej pory artykułami.

W przypadku błędnie wpisanej pozycji wyświetla się komunikat informujący o rodzaju błędu. Trzeba skorygować błędną linię, a następnie zaakceptować zmiany przyciskiem „enter” lub ikoną dyskietki znajdującą się na końcu korygowanego wiersza.