Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Polityka jakości i środowiska

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Łódź, dn. 29.11.2011 r.

Najważniejszymi kryteriami działalności TME jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w zakresie dystrybucji komponentów elektronicznych, elektromechanicznych i wyposażenia warsztatowego oraz stałe jej umacnianie. Firma dąży do osiągnięcia pozycji „firmy pierwszego wyboru", oferując coraz szerszy asortyment wyrobów i usług, o jakości zaspokajającej potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. TME prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

Istotnym elementem procesów zachodzących we wszystkich komórkach organizacyjnych
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. jest zapewnienie jakości i ciągłe jej doskonalenie.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • Wdrożenie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 oraz środowiskowego wg ISO 14001:2005 pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;
 • Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji do powietrza, a także zapobieganie zanieczyszczeniom;
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności;
 • Wprowadzenie i wdrożenie polityki zarządzania i nadzoru nad substancjami chemicznymi;
 • Nawiązanie z klientami, a także dostawcami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych, pozwalających na spełnienie wymagań klientów;
 • Zwiększenie bezpośrednich kontaktów z klientami poprzez wyjazdy marketingowe, konferencje oraz targi w celu poznania potrzeb klientów obecnych i przyszłych, z uwzględnieniem specyfiki rynków;
 • Dostosowanie i wyspecjalizowanie oferty asortymentowej TME do potrzeb rynków obecnych i przyszłych;
 • Doskonalenie organizacji firmy pod kątem terminowości realizacji zamówień;
 • Utrzymanie realizowalności z magazynu TME na osiągniętym poziomie;
 • Analizę zgłoszeń reklamacyjnych, w celu usunięcia przyczyn powstawania błędów będących powodem tychże reklamacji;
 • Jakość służącą osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynki krajowe i zagraniczne;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem;
 • Motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników TME, aby ich działania dotyczące jakości były świadome i odpowiedzialne, a informacje na temat ochrony środowiska zachęcały ich do zachowań proekologicznych.

Prezes Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.