Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Czujnik jakości powietrza ECOLIFE AIRSENSOR ECL01

2019-02-24

Czujnik jakości powietrza ECOLIFE AIRSENSOR ECL01

Zanieczyszczenia powietrza to coraz poważniejszy problem ludzkości, a przede wszystkim osób mieszkających w miastach. Pierwszym krokiem do jego rozwiązania jest monitorowanie czystości powietrza, którym faktycznie oddychamy. Prezentowany czujnik to nowoczesne, inteligentne urządzenie, które pozwala w sposób ciągły badać i prezentować jakość powietrza w pomieszczeniach.

Nowoczesny i ergonomiczny wygląd czujnika jakości powietrza

AirSensor ECL01 firmy EcoLife to produkt polski, opracowany w celu mierzenia jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Czujnik ma kształt zaokrąglonego, białego sześcianu o boku 6,5 centymetra, a dzięki wbudowanemu pierścieniowi z diodo LED, prezentuje się bardzo nowocześnie. Dostarczany jest w opakowaniu wraz z 60-centymetrowym kablem zasilającym micro USB - USB.

Jakie wartości mierzy czujnik powietrza?

Czujnik pozwala na pomiar sześciu wartości środowiskowych, składających się na ocenę jakości powietrza. Za pomocą sensorów optycznych monitoruje poziom występowania cząsteczek PM10, PM2,5, a dzięki dodatkowemu sensorowi napięciowemu, jest w stanie także badać stężenie lotnych związków organicznych. Ponadto czujnik jakości powietrza mierzy aktualne warunki atmosferyczne – temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Na zawieszone w powietrzu cząsteczki PM10 składają się przede wszystkim substancje powstające w procesach spalania paliw stałych i ciekłych. W ich skład mogą wchodzić takie toksyczne związki chemiczne, jak benzopireny, dioksyny i furany. Natomiast mniejsze cząsteczki PM2,5 to tzw. aerozole atmosferyczne, które zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są najbardziej szkodliwe dla człowieka. Nawet krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 przyczynia się do rozwoju chorób układu oddechowego i krążenia.

Pierwsze uruchomienie czujnika jakości powietrza

Instalacja czujnika powietrza firmy EcoLife jest bardzo prosta. Do jej przeprowadzenia potrzebny będzie smartfon z systemem Android w wersji 5.1 lub wyższej, albo iPhone z systemem iOS9 lub nowszym. Konieczna będzie także sieć Wi-Fi.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że telefon podłączony jest do Wi-Fi. Następnie trzeba pobrać aplikację „EcoLife Healthy Breathing” ze sklepu Google Play – w przypadku Androida lub z Apple AppStore, jeśli używany jest telefon z systemem iOS. Po jej instalacji należy założyć konto użytkownika i zalogować się.

Następnym krokiem jest podłączenie czujnika powietrza AirSensor ECL01 do zasilania za pomocą dołączonego w zestawie kabla USB. Za źródło prądu może posłużyć zasilacz USB, powerbank lub port USB komputera. Urządzenie potrzebuje 10 sekund na uruchomienie się, co zasygnalizuje zaświeceniem się na zielony lub jasno-zielony kolor.

Wtedy to należy sięgnąć po smartfon i w uruchomionej aplikacji, po zalogowaniu na swoje konto, nacisnąć niebieski przycisk plusa, by dodać nowe urządzenie. Na ekranie wyświetlą się kolejne kroki postępowania. Jednym z nich jest sparowanie urządzenia, które wymaga wciśnięcia przycisku, którym jest wierzchnia strona obudowy. Trwa to około 5-8 sekund. Urządzenie zacznie wtedy świecić na biało, co oznacza, że czeka na sparowanie.

Po zakończeniu parowania, urządzenie można umieścić w docelowym punkcie pomiarowym, a więc w pomieszczeniu, w którym jakość powietrza ma być stale monitorowana.

Jak działa czujnik powietrza AirSensor ECL01

Z czujnika można korzystać zarówno za pomocą aplikacji, jak i bezpośrednio, obserwując barwę podświetlenia jego obudowy. Kolor światła będzie się zmieniać, od zielonego, przez żółty, czerwony, aż do bordowego. Zmiany wskazań czujnika można zaobserwować już poprzez zapalenie zapałki lub papierosa w okolicy urządzenia.

Kolor zielony oznacza, że jakość powietrza spełnia wymagania norm europejskich, tj., że stężenie cząstek PM10 nie przekracza 50 μg/m3. Kolor żółty odpowiada nieznacznemu przekroczeniu normy, a pomarańczowy wskazuje, że powietrze jest niezdrowe dla osób wrażliwych – np. dla alergików. Kolor czerwony pojawia się, gdy stężenie cząsteczek PM10 przekracza normę już 3- lub 4-krotnie, a fioletowy przeznaczony jest dla 4-6-krotnego przekroczenia, a więc gdy powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Kolor bordowy występuje, jeśli stężenie cząsteczek PM10 przekracza normę ponad 6-krotnie, czyli jest uznawane za niebezpieczne.

Aplikacja EcoLife

Bardziej szczegółowe informacje na temat stanu powietrza można uzyskać dzięki aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Pozwala ona na bieżąco odczytywać wskazania wszystkich mierzonych wartości. Dane prezentowane są w postaci numerycznej i graficznej, na wykresie kołowym. Odczyty są przesyłane do aplikacji co minutę.

Zewnętrzny okręg odpowiada stężeniu cząsteczek PM10, środkowy cząsteczkom PM2,5, a wewnętrzny cząsteczkom organicznym. Jeśli dany okrąg wypełniony jest więcej niż w połowie, to znaczy, że norma jakości powietrza dla danych cząsteczek została przekroczona.

Wewnątrz okręgu wskazania prezentowane są w postaci liczb, zarówno względem normy, jak i wartości absolutnych. Norma dla cząstek PM10 została przyjęta na poziomie 50 μg/m3, dla cząstek PM2,5 wynosi 25 μg/m3, a dla organicznych cząstek lotnych – 500 ppm.

Po lewej stronie okręgu znajduje się wskazanie temperatury, a po prawej – wilgotności. Pod okręgiem podane są wartości liczbowe dla tych parametrów, a pomiędzy nimi – wynik aktualnego pomiaru ciśnienia.

Aplikacja umożliwia również przeglądanie wartości historycznych dla cząsteczek PM10 i PM2,5.

Bardzo innowacyjną funkcją systemu jest możliwość przeglądania wyników pomiarów wykonanych przez innych użytkowników, w innych miejscach całego Świata. Wyniki mogą być prezentowane w postaci ikonek na mapie, symbolizujących stan powietrza w danej lokalizacji, a po zapisaniu wybranych miejsc, będą także dostępne w oddzielnej zakładce jako duże, czytelne, kolorowe bloki z podanymi dokładnymi wartościami.

Serwis internetowy EcoLife Web Client

Użytkownicy czujnika mają również dostęp do aplikacji internetowej, która pozwala monitorować odczyty z sensorów firmy EcoLife za pomocą przeglądarki internetowej. Aby z niej skorzystać należy wejść na stronę ecolife.eu.com i nacisnąć przycisk „ZALOGUJ”, znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu. Następnie trzeba się zalogować za pomocą danych konta zarejestrowanego w trakcie instalacji czujnika.

Na ekranie pojawi się podzielony na dwie części panel, w którym po lewej będą prezentowane aktualne wskazania z posiadanego czujnika, a po prawej jego lokalizacja i otoczenie na mapie, m.in. uproszczone wskazania z innych pobliskich czujników. Jeśli użytkownik posiada więcej niż jeden czujnik, podpięty do tego samego konta, może przechodzić pomiędzy kolejnymi z nich za pomocą strzałek. W ramach personalizacji można samodzielnie ustawić tło dla każdego z posiadanych czujników oraz przypisać mu nazwę, dzięki czemu da się błyskawicznie rozpoznać, którego pomieszczenia dotyczą prezentowane dane.

Klikając na umieszczony po lewej stronie ekranu znak pinezki, można przeglądać listę pobliskich stacji, których wskazania są udostępnione dla klientów firmy EcoLife. System pozwala także na wyszukiwanie stacji po nazwie lub regionie.

Serwis internetowy ma znacznie większe możliwości przeglądania danych historycznych niż aplikacja. W postaci graficznej prezentowane jest wszystkie 6 mierzonych parametrów powietrza i ich zmiany w czasie. Wyniki można oglądać w postaci uśrednionej dla każdej godziny, dnia lub miesiąca. Nad wykresami prezentowane są wartości chwilowe, a w dolnej części ekranu – wartości uśrednione dla 5 ostatnich minut.

Ostatnią z funkcji serwisu internetowego jest tworzenie list ulubionych stacji i przeglądanie ich wskazań w ramach jednego panelu. Ułatwia to monitorowanie jakości powietrza w miejscach, które najbardziej interesują użytkownika.

Pozostałe dane techniczne czujnika

Prezentowany czujnik to urządzenie komunikujące się z otoczeniem bezprzewodowo poprzez sieć Wi-Fi 802.11b/g/n, na częstotliwości 2,4 GHz i korzystające z zabezpieczeń WPA2. Wymaga stałego podłączenia do zasilania za pomocą kabla micro USB. Pobiera 250 mW mocy oraz może pracować w temperaturze od -10°C do +50 C, wewnątrz pomieszczeń. Cechuje się stopniem ochrony IP20.

Pomiary stężenia cząsteczek PM10 i PM2,5 wykonywane są z dokładnością do +/-10%, pomiar cząsteczek organicznych cechuje się niepewnością 15%, a temperatury +/-0,4°C. Wilgotność względna powietrza może być mierzona w zakresie od 0 do 80% RH z dokładnością +/-4%.

Urządzenie ma jeden przycisk dotykowy, umieszczony pod górną powierzchnią obudowy. Cały czujnik waży 210 gramów i jest zgodny z wymogami odpowiednich norm Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ TAKŻE