Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Tachometry Axiomet

2019-04-10

Tachometry Axiomet

Tachometry to przyrządy do mierzenia prędkości obrotowej obiektów. Mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Na co dzień spotykamy je w samochodach, w których prezentują prędkości obrotowe wału silnika i szybkość poruszania się samochodu, ale bywają też nieodzowne w automatyce oraz przy różnych pracach serwisowych i konserwacyjnych.

Tachometr AXIOMET

Nowoczesne tachometry przemysłowe to urządzenia cyfrowe, zazwyczaj dokonujące pomiarów bezdotykowo, tj. optycznie. Przykładami tego typu przyrządów są produkty marki Axiomet.

Obecnie dostępne są trzy modele tachometrów Axiomet, różniące się stopniem zaawansowania i oferowanymi funkcjami. Najprostszy z nich to AX-2234C, który pozwala jedynie na pomiary prędkości obrotowej metodą optyczną. Nieco bardziej złożony model, AX-2236C, obsługuje dodatkowo metodę mechaniczną, dzięki czemu jest w stanie mierzyć także prędkości liniowe. Natomiast najbardziej zaawansowany jest model AX-2901, na którego przykładzie pokażemy, jak korzystać z tachometru.

 

Tachometr AX-2901

Tachometr AX-2901 służy do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej za pomocą metody bezdotykowej lub dotykowej oraz prędkości liniowej metodą dotykową. Jego zakres pomiarowy zależy od zastosowanej metody. W przypadku metody optycznej zakres wynosi od 6 do 99999 obrotów na minutę, a w trybie dotykowym zakres wynosi od 1 do 19999 obr./min. dla prędkości obrotowej oraz od 0,1 do 1999,9 m/min. w przypadku prędkości liniowych. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,05% wartości odczytu +1 cyfra. Zakres pomiarowy dobierany jest automatycznie.

Przyrząd ma czytelny wyświetlacz oraz dwa przyciski i jeden przełącznik. Przycisk umieszczony bezpośrednio pod wyświetlaczem służy do przywoływania zapamiętanych wyników pomiarów. Przycisk TEST, który znajduje się z boku urządzenia, wyzwala wykonanie pomiaru. Przełącznik funkcyjny pozwala określić jednostki, w jakich dokonywany jest pomiar prędkości liniowej, tj. wybrać stopy na minutę lub metry na minutę oraz określić, czy prędkość obrotowa ma być mierzona w trybie dotykowym, czy bezdotykowym.

Z lewej strony urządzenia znajduje się gniazdo do podłączenia zasilacza o napięciu 6 V, przy czym przyrząd można też zasilać czterema bateriami AA.

 

Przykład pomiaru bezdotykowego

Aby wykonać pomiar bezdotykowy należy odciąć krótki, około 2-centymetrowy pasek taśmy odblaskowej, jaka jest dostarczana w zestawie z tachometrem, a następnie nakleić go na przedmiot, którego prędkość obrotową chce się zmierzyć. Im dłuższy jest pasek taśmy, tym łatwiej będzie dokonać pomiaru. Następnie na urządzeniu należy ustawić przełącznik w pozycji PHOTO. Górną część przyrządu trzeba nakierować, tak by emitowała światło na taśmę odblaskową naklejoną na przedmiot. Tachometr należy utrzymywać w stałej odległości, tj. od 5 do 20 cm od taśmy odblaskowej, przy czym odległość ta będzie zależeć od warunków oświetlenia otoczenia.

Teraz można już wprawić przedmiot w ruch obrotowy, po czym nacisnąć i przytrzymać przycisk TEST, upewniając się, że źródło światła jest ustawione prostopadle do powierzchni taśmy odblaskowej. Po kilku sekundach wynik pojawi się na wyświetlaczu i będzie aktualizowany co sekundę. Po jego ustabilizowaniu się można odczytać wartość z wyświetlacza i zwolnić przycisk TEST.

Może się zdarzyć, że na wyświetlaczu nie pojawi się wynik, co ma miejsce, gdy urządzenie jest niepoprawnie ustawione względem taśmy odblaskowej. Należy wtedy dostosować odległość pomiędzy nimi i upewnić się, że kąt ustawienia jest prostopadły do powierzchni taśmy. Aby uzyskać poprawny wynik należy też dopilnować, by powierzchnia obiektu pokryta taśmą odblaskową była znacznie mniejsza niż powierzchnia bez taśmy. Warto również wziąć pod uwagę czystość tej powierzchni, gdyż jeśli taśma nie zostanie wystarczająco trwale przylepiona, może odpaść w trakcie obracania się obiektu. W końcu, jeśli sam obiekt ma odblaskową powierzchnię, pomiar optyczny będzie niemożliwy bez pokrycia jej wcześniej czymś, co słabo odbija światło – np. czarną taśmą izolacyjną lub ciemną farbą, o ile to możliwe. Dopiero na taką nieodblaskową warstwę można nakleić odcięty element błyszczącej taśmy.

Czasem problematyczny może być pomiar obiektów, które obracają się bardzo wolno, tj. poniżej 60 obrotów na minutę. Wtedy, dla uzyskania większej dokładności, warto nakleić kilka odcinków taśmy odblaskowej wokół osi obrotu obiektu. Odczytywany z wyświetlacza wynik trzeba podzielić przez liczbę odcinków taśmy, naklejonych na obiekt, by uzyskać precyzyjny wynik.

 

Przykład dotykowego pomiaru prędkości obrotowej

W przypadku pomiaru dotykowego należy wybrać i zamontować na przyrządzie odpowiednią końcówkę pomiarową. Po jej nałożeniu trzeba upewnić się, że nie zsunie się ona w trakcie dalszych czynności. Przełącznik trybu należy ustawić w pozycji CONTACT, po czym delikatnie dotknąć końcówką pomiarową do osi obracającego się elementu. Jeśli przyrząd jest stabilny, należy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk TEST, po czym odczytać wynik pomiaru z wyświetlacza.

 

Przykład dotykowego pomiaru prędkości liniowej

Axiomet AX-2901 pozwala też na pomiar prędkości obrotowych metodą mechaniczną, poprzez zastosowanie odpowiedniej końcówki. Należy ją zamocować na głowicy przyrządu i przełącznikiem ustawić tryb na pozycję M/MIN lub FT/MIN, w zależności od pożądanych jednostek, w jakich ma być podawany wynik. Następnie trzeba delikatnie przyłożyć koło końcówki do powierzchni poruszającego się obiektu i przytrzymać wciśnięty przycisk TEST. Gdy wynik się ustabilizuje, można go odczytać z wyświetlacza i zwolnić przycisk TEST.

W przypadku obu rodzajów pomiarów dotykowych, trzeba mieć pewność, że końcówki pomiarowe nie ślizgają się po powierzchni obiektów, których prędkość jest mierzona. Należy też oczywiście zachować ostrożność podczas wszelkich czynności, by nie doznać urazów od szybko obracających się obiektów.

 

Przywoływanie danych

Niezależnie od metody pomiarowej, Axiomet AX-2901 zapamiętuje zbierane wyniki, a do ich przywoływania służy przycisk pod wyświetlaczem. Pozwala on – za pomocą pojedynczych naciśnięć – na przełączanie się pomiędzy ostatnim wynikiem pomiaru oraz odczytami minimalnymi i maksymalnymi.

PRZECZYTAJ TAKŻE