Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz
Panel klienta
W Twoim koszyku

Jak odczytywać klasę szczelności IP

2019-05-20

Jak odczytywać klasę szczelności IP

Przy wyborze urządzeń czy produktów elektronicznych istotnym aspektem jest bezpieczeństwo użytkownika. Charakterystyczne znaki widoczne na obudowie i opakowaniu, umożliwiają zapoznanie się ze stopniem ochrony i szczelności danego elementu. Warunkiem ich zrozumienia jest znajomość kryjącej się pod nimi treści.

Klasa szczelności IP (International Protection Rating) – czym dokładnie jest?

Występujące w literaturze anglojęzyczne określenie: International Protection Rating oznacza klasy szczelności, a więc stopień ochrony (IP codes) obudowy urządzenia przed czynnikami zewnętrznymi. Zgodnie z normą IEC 60 529 (PN-EN 60 529) zapisywany jest w postaci szeregu znaków IP XX, gdzie:

 • pierwsza cyfra decyduje o ochronie przed ciałami stałymi i dotykiem
 • druga o stopniu przenikania wodny do wnętrza urządzenia.

Ponadto zdarza się, że po cyfrach charakterystycznych zapisany zostaje znak specjalny, będący informacją uzupełniającą lub oznaczeniem stopnia ochrony przed możliwością dostępu do części niebezpiecznych. Zgonie z przyjętą hierarchią znaków, przynależny numer obejmuje również poprzedzające stopnie ochrony.

Pierwszy znak charakterystyczny w klasach szczelności IP – ochrona przeciwpyłowa

Opis pierwszego znaku charakterystycznego to odporność na przedostanie się ciała stałego do wnętrza urządzenie oraz ochrona ludzi przed możliwością dotknięcia niebezpiecznego elementu urządzenia.

 • Zerowy stopień ochrony (IP 0X) – brak ochrony osób przed dotykiem niebezpiecznych elementów urządzenia, jak również brak ochrony urządzenia przed przedostaniem się ciała stałego– oznaczenie stosowane dla urządzeń bez obudowy.
 • Pierwszy stopień ochrony (IP 1X) – odporność przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 50mm, stopień informujący również o ochronie ludzi przed dotykiem elementów wierzchnią częścią dłoni.
 • Drugi stopień ochrony (IP 2X) – odporność przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12,5mm, ochrona osób dotykających palcem niebezpiecznych części urządzenia. Zgodnie z hierarchią drugi stopień klasy szczelności IP obejmuje również pozycje wymienione w klasie poprzedzającej, a więc stanowi dodatkową ochronę również dla wierzchniej części dłoni.
 • Trzeci stopień ochrony (IP 3X) – obejmuje odporność na ciała stałe o średnicy większej bądź równej 2,5mm, ale również stanowi ochronę dla człowieka, który do dotknięcia urządzenia wykorzystuje narzędzie.

Jak odczytywać klasę szczelności IP

 • Czwarty stopień ochrony (IP 4X) – to klasa szczelności przed ciałami stałymi o średnicy do 1mm. Oznacza ochronę osoby dotykającej urządzenie niebezpieczne drutem.

 • Piąty stopień szczelności (IP 5X) – dotyczy częściowej ochrony przed pyłem. Oznacza też, bezpieczeństwo dla użytkownika posługującego się drutem.

 • Szósty stopień szczelności (IP 6X) – jest najwyższym oznaczeniem klasy szczelności. Stanowiąc pełną ochronę przed przedostaniem się pyłów do wnętrza urządzenia i jego elementów. Stopień oznacza pełne bezpieczeństwo dla ludzi i części ciała najczęściej wykorzystywanych do posługiwania się urządzeniem.

Drugi znak charakterystyczny w klasach szczelności IP – wodoszczelność

Drugi znak charakterystyczny determinuje częściową lub całkowitą ochronę przed wodą, określając urządzenie mianem wodoodpornego lub częściowo odpornego, względem czynnika określającego. (IP X_)

 • Zerowa klasa szczelności (IP X0) – brak ochrony przed wodą, producent nie gwarantuje, że urządzenie będzie funkcjonowało po przedostaniu się wody do jego wnętrza.
 • Pierwsza klasa szczelności (IP X1) – to odporność na pionowo kapiącą wodę, która nie ma wpływu na dalszą funkcjonalność urządzenia.
 • Druga klasa szczelności oznacza (IP X2) – bezpieczeństwo przed pionowo spadającymi kroplami na obudowę elementów wychyloną o kąt nie większy niż 15ᵒ.
 • Trzecia klasa szczelności (IP X3) – wykorzystywana jest do oznaczenia urządzeń odpornych na natrysk wodny pod kątem nie większym niż 60ᵒ.
 • Czwarta klasa szczelności (IP X3) oznacza odporność na natrysk pod dowolnym kontem padającym na obudowę.
 • Piąta klasa szczelności (IP X5) to ochrona przed strumieniem wody (strugą) padającym z dowolnego kierunku pod dowolny kątem.
 • Szósta klasa szczelności oznacza (IP X6) – odporność na silną strugę wody.
 • Siódma klasa szczelności (IP X7) oznacza zabezpieczenie urządzenie przed skutkami krótkotrwałego, kilkuminutowego zanurzenia na głębokości nie większej niż jeden metr.
 • Ósma klasa szczelności (IP X8) dotyczy długotrwałego zanurzenia urządzenia lub jego elementów w cieczy, bez powodowania szkód widocznych podczas użytkowania.
 • Dziewiąta klasa szczelności (IP X9) przeznaczona jest dla urządzeń odpornych na strumień wody o wysokim ciśnieniu.

Sposoby zapisu klas szczelności IP

W przypadku braku wymagań określający podanie stopnia ochrony, dla czynników pierwszej lub drugiej cyfry charakterystycznej, do zapisu stosuje się „X” np. IP 6X – oznacza urządzenie lub produkt pyłoodporny niewymagający podawania cech określających odporność na wodę. Ponadto, w szczególnych przypadkach do opisu stopnia szczelności stosowane są dodatkowe, nieobowiązujące znaki (litery) zapisywane po cyfrach charakterystycznych. Litery A, B, C, D określają bezpieczeństwo osób przed dotykiem urządzenia:

 • Litera A – oznacza bezpieczeństwo dla człowieka dotykającego elementów wierzchnią częścią dłoni.
 • Litera B – dotyczy ochrony osób dotykających urządzenia palcem.
 • Litera C – to ochrona przed dotykiem narzędziem o średnicy przekraczającej 2,5mm.
 • Litera D – oznacza bezpieczeństwo dla osób dotykających urządzeń i jego elementów drutem lub narzędziem o średnicy do 1mm.

Klasy szczelności IP – przykłady zapisów

Stopień ochrony IP 44 – oznacza szczelność przed ciałami stałymi o średnicy do 1mm, ochronę osoby dotykającej urządzenie niebezpieczne drutem oraz odporności na natrysk pod dowolnym kątem padającym na obudowę.

Stopień ochrony IP 44D – jest dosłownym oznaczeniem klasy szczelności IP 44, z dodatkową, opcjonalną literą podkreślającą bezpieczeństwo osoby dotykającej urządzenia przy użyciu druta.

PRZECZYTAJ TAKŻE