Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

Oznaczanie przewodów według norm zharmonizowanych

2020-10-12

Oznaczanie przewodów według norm zharmonizowanych

Ujednolicenie metody oznaczania kabli i przewodów za pomocą norm zharmonizowanych wprowadzono w celu ułatwienia identyfikacji dostępnych na rynku produktów. Są one często wyrobami wielu różnych producentów pochodzenia krajowego lub zagranicznego. Zapoznanie się ze schematem oznaczeń norm zharmonizowanych i kierowanie się nim, daje pewność precyzyjnego dobrania przewodu dopasowanego do potrzeb i wymagań pod względem materiału, z którego został wykonany.

Producenci kabli i przewodów najczęściej oznaczali produkty głównie w oparciu o krajowe normy i zawarte w nich jasne systemy czy schematy znakowania produktów. Takie rozwiązanie sprawdzało się na rynku krajowym, ale stwarzało znaczne utrudnienia w swobodnym handlu zagranicznym. W artykule przedstawimy przykłady przewodów sklasyfikowanych wg polskich norm oraz z wykorzystaniem schematu norm zharmonizowanych. Wcześniej jednak na kilku przykładach chcielibyśmy przybliżyć sam system oznaczania przewodów i zdefiniować zawarte w nim zestawienie cyfr i liter.

Zharmonizowany system oznaczeń kabli i przewodów został wprowadzony przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), który wspiera Europejski Obszar Gospodarki i którego członkiem jest również Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). System klasyfikacji zawarty jest w dokumencie PN-HD 361 S3 „Klasyfikacja przewodów i kabli”, w którym to jednoznacznie określono kolejność oznaczeń w przypadku kabli i przewodów o napięciu znamionowym do 450/750V. Oznaczenie przewodów podzielono na klika części uwzględniając podstawowe właściwości przewodu z zachowaniem ich kolejności:

1. Określenie związku z normą zharmonizowaną:

 • H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • A - przewód niezharmonizowany (przewód typu krajowego)

2. Napięcie znamionowe:

 • 01 - napięcie 100/100V
 • 03 - napięcie 300/300V
 • 05 - napięcie 300/500V
 • 07 - napięcie 450/750V

3. Materiał izolacji:

 • B - kauczuk etylenowo-propylenowy
 • G - kopolimer etylen/octan winylu
 • J - oplot z włókna szkolanego
 • N - guma polichloroprenowa nierozprzestrzeniająca ognia
 • N2 - specjalna mieszanka polichloroprenowa na powłoki przewodów spawalniczych
 • N4 - polietylen chlorosulfonowany lub polietylen chlorowany
 • R - zwyczajna guma etylenowo-polipropylenowa
 • S - kauczuk silikonowy
 • T - oplot tekstylny
 • V - polwinit (PVC)
 • V2 - polwinit ciepłoodporny (PVC)
 • V3 - polwinit do przewodów układanych w niskiej temperaturze
 • V4 - polwinit usieciowany
 • V5 - polwinit specjalny olejoodporny
 • Z - usieciowana mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów
 • Z1 - termoplastyczna mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów

4. Powłoka metalowa:

 • C - koncentryczna żyła miedziana
 • C4 - ekran miedziany na ośrodku

5. Powłoka niemetalowa:

 • B - kauczuk etylenowo-propylenowy
 • G - kopolimer etylen/octan winylu
 • J - oplot z włókna szkolanego
 • N - guma polichloroprenowa nierozprzestrzeniająca ognia
 • N2 - specjalna mieszanka polichloroprenowa na powłoki przewodów spawalniczych
 • N4 - polietylen chlorosulfonowany lub polietylen chlorowany
 • Q - poliuretan
 • Q4 - poliamid
 • R - zwyczajna guma etylenowo-polipropylenowa
 • S - kauczuk silikonowy
 • T - oplot tekstylny
 • V - polwinit (PVC)
 • V2 - polwinit ciepłoodporny (PVC)
 • V3 - polwinit do przewodów układanych w niskiej temperaturze
 • V4 - polwinit usieciowany
 • V5 - polwinit specjalny olejoodporny
 • Z - usieciowana mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów
 • Z1 - termoplastyczna mieszanka poliolefinowa o małej emisji gazów

6. Budowa przewodu:

 • Brak oznaczenia stosowany dla przewodów okrągłych
 • H - płaski, podzielny kabel
 • H2 - płaski, niepodzielny kabel
 • H6 - płaski 3 lub więcej żyłowy

7. Materiał żyły:

 • A - Aluminium
 • Pozostawienie myślnika „-„ bez dodatkowego literowanego oznaczenia jest informacją, że materiałem wykorzystanym do budowy żyły jest miedź. Jednocześnie warto zaznaczyć, że sam myślnik jest również elementem przejścia pomiędzy opisem izolacji i budowy przewodu, a wewnętrznym opisem żyły.

8. Budowa żyły:

 • D - giętka stosowana w przewodach spawalniczych
 • E - bardzo giętka stosowana w przewodach spawalniczych
 • F - giętka do przewodów (klasa 5)
 • H - bardzo giętka do przewodów (klasa 6)
 • K - giętka do przewodów układanych na stałe (klasa 5)
 • R - sztywna skręcana wielodrutowa
 • U - okrągła jednodrutowa

9. Liczbowe oznaczenie liczby żył w przewodzie

10. Żyła ochrona

 • G - żółto-zielona żyła ochronna
 • X - brak żółto-zielonej żyły ochronnej
 • U - okrągła jednodrutowa

11. Liczbowe oznaczenie przekroju żyły w przewodzie

Mając już za sobą część teoretyczną, można stwierdzić, że sam schemat oznaczania przewodów wg normy zharmonizowanej nie jest skomplikowany. Warto natomiast zwrócić uwagę na sposób oznaczania materiałów wykorzystanych do produkcji izolacji wewnętrznej lub powłoki zewnętrznej przewodu. Spróbujmy zidentyfikować budowę i podstawowe właściwości przykładowych produktów dostępnych w ofercie TME.

Przewód jednożyłowy H07V2-K

 • Związek z normą zharmonizowaną: H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • Napięcie znamionowe: 07- napięcie 450/750V
 • Materiał izolacji: V2- polwinit ciepłoodporny (PVC)
 • Budowa przewodu: brak oznaczenia: przewód okrągły
 • Materiał żyły: myślnik oznaczający miedź
 • Budowa żyły: K - giętka do przewodów układanych na stałe (klasa 5)
 • Liczba żył: 1
 • Żyła ochronna: X - brak żółto-zielonej żyły ochronnej
 • Przekrój żyły: 10mm2

Przewód zasilający wielożyłowy H03VVH2-F

 • Związek z normą zharmonizowaną: H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • Napięcie znamionowe: 03 - napięcie 300/300V
 • Materiał izolacji: V- polwinit (PVC)
 • Powłoka niemetalowa: V - polwinit (PVC)
 • Budowa przewodu: H2 - płaski, niepodzielny kabel
 • Materiał żyły: myślnik oznaczający miedź
 • Budowa żyły: F - giętka do przewodów (klasa 5)
 • Liczba żył: 12
 • Żyła ochronna: G - żółto-zielona żyła ochrona
 • Przekrój żyły: 1,5mm2

Przewód zasilający wielożyłowy H07RN-F

 • Związek z normą zharmonizowaną: H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • Napięcie znamionowe 07- napięcie 450/750V
 • Materiał izolacji: R - zwyczajna guma etylenowo-polipropylenowa
 • Powłoka niemetalowa: N - guma polichloroprenowa nierozprzestrzeniająca ognia
 • Budowa przewodu: brak oznaczenia: przewód okrągły
 • Materiał żyły: myślnik oznaczający miedź
 • Budowa żyły: F - giętka do przewodów (klasa 5)
 • Liczba żył: 12
 • Żyła ochronna: G - żółto-zielona żyła ochrona
 • Przekrój żyły: 1,5mm2

Przewód zasilający wielożyłowy H05RR-F

 • Związek z normą zharmonizowaną: H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • Napięcie znamionowe 05 - napięcie 300/500V
 • Materiał izolacji: R - zwyczajna guma etylenowo-polipropylenowa
 • Powłoka niemetalowa: R - zwyczajna guma etylenowo-polipropylenowa
 • Budowa przewodu: brak oznaczenia: przewód okrągły
 • Materiał żyły: myślnik oznaczający miedź
 • Budowa żyły: F - giętka do przewodów (klasa 5)
 • Liczba żył: 2
 • Żyła ochronna: X - brak żółto-zielona żyły ochronnej
 • Przekrój żyły: 0,75mm2

Przewód zasilający wielożyłowy H05VVH6-F

 • Związek z normą zharmonizowaną: H - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej
 • Napięcie znamionowe 05 - napięcie 300/500V
 • Materiał izolacji: V - polwinit (PVC)
 • Powłoka niemetalowa: V - polwinit (PVC)
 • Budowa przewodu: H6 – płaski minimum 3-żyłowy
 • Materiał żyły: myślnik oznaczający miedź
 • Budowa żyły: F - giętka do przewodów (klasa 5)
 • Liczba żył: 12
 • Żyła ochronna: G - żółto-zielona żyła ochrona
 • Przekrój żyły: 0,75mm2

Tabela poniżej zawiera najpopularniejsze przewody oznaczone wg stosowanej niegdyś polskiej normy oraz wymaganej obecnie normy zharmonizowanej

Oznaczenie wg normy Polskiej: Oznaczenie wg normy zharmonizowanej:
OMY 300/300V H03VV-F
OMYp 300/300V H03VVH2-F
LgY 300/500V H05V-K
LgY 450/750V H07V-K
OWY 300/500V H05VV-F
OWYp 300/500V H05VVH2-F

Katalog przewodów dostępnych w TME zawiera zarówno powszechnie stosowane przez Polaków oznaczenia normy polskiej, jak również oznaczenia europejskie wg zharmonizowanej normy PN-HD 361 S3. Produkty w naszym katalogu można wyszukiwać za pomocą obydwu rodzajów oznaczeń.

Zobacz przewody w katalogu

PRZECZYTAJ TAKŻE

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz