Wydarzenia

2019-03-13

Multimetr Axiomet AX-160IP

Axiomet AX-160IP to nowoczesny multimetr cyfrowy, wyróżniający się podwójnym wyświetlaczem i panelem dotykowym. Cechuje się nie tylko bogatym zestawem funkcji, ale też jest bardzo ergonomiczny. Ponadto spełnia wymogi wysokich klas bezpieczeństwa i szczelności, zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Prezentowany multimetr pozwala mierzyć prąd lub napięcie, zarówno stałe, jak i przemienne, rezystancję, częstotliwość, pojemność, temperaturę (od -200 do +1000°C) w punkcie przyłożenia sondy oraz temperaturę otoczenia, a także badać ciągłość obwodu oraz odczytywać wskazania pętli prądowych, wyrażone w procentach. Wśród dodatkowych funkcji należy wymienić możliwość automatycznej i ręcznej zmiany zakresów, automatyczne wyłączanie multimetru po wybranym czasie bezczynności, wstrzymywanie wskazań wyświetlacza, wskazywanie maksymalnej lub minimalnej zmierzonej wartości, prowadzenie pomiarów względnych oraz zapamiętywanie do 10 wyników pomiarów. Co więcej, multimetr poinformuje o niskim poziomie baterii i automatycznie dobierze jasność podświetlenia wyświetlacza, opierając się na wbudowanym w obudowę czujniku.

Budowa multimetru cyfrowego

W górnej części multimetru znajduje się podwójny, 4-cyfrowy wyświetlacz LCD, którego maksymalne wskazanie to 6000. Poniżej umieszczono płytkę dotykową z polami dotyku, które zostały podzielone na dwie sekcje. Górna obejmuje funkcje dodatkowe multimetru, a dolna pozwala na wybór mierzonych wartości. W dolnej części, tak jak w większości multimetrów, znalazły się gniazda do podłączenia przewodów pomiarowych.

Zastosowanie podwójnego wyświetlacza pozwala na prezentowanie wielu informacji jednocześnie. Wskazanie aktualnie mierzonej wartości pokazywane jest dużymi cyframi wraz z informacją o trybie pracy i jednostkach. Natomiast małe cyfry na samej górze ekranu mogą wskazywać wartość maksymalną, minimalną, wczytaną z pamięci, lub np. informować o liczbie odczytów w niej zapisanych.

W lewym górnym rogu płytki dotykowej znalazł się przycisk do włączania i wyłączania. Obok niego położony jest przycisk zmieniania zakresu, a następnie przyciski pomiarów względnych i wczytywania wyników z pamięci oraz prezentowania wartości minimalnej lub maksymalnej. Zaraz pod tym ostatnim umieszczono przycisk wstrzymania aktualnej wartości na ekranie, przycisk „SHIFT”, rozszerzający funkcje pozostałych przycisków oraz przycisk ręcznego sterowania podświetleniem. Pozostałe przyciski służą do wyboru rodzaju mierzonych wartości.

Przykłady użycia multimetru cyfrowego

Zastosowana płytka dotykowa sprawia, że miernik obsługuje się nieco inaczej niż w przypadku tradycyjnych modeli z pokrętłem. Aby włączyć multimetr należy przesunąć palcem w dół po obszarze przycisku włącznika. Wyłączenie nastąpi natomiast po szybkim, dwukrotnym przesunięciu palcem w górę po tym samym obszarze.

Domyślnie miernik jest ustawiony w tryb automatycznego dobierania zakresu pomiarowego. Jeśli podczas pomiarów napięcia, prądu lub rezystancji użytkownik chce wybrać zakres ręcznie, powinien dotknąć przycisk „RANGE” jednokrotnie, po czym przyciskami ze strzałką w górę lub w dół wskazać pożądany zakres. Ponowne dotknięcie przycisku „RANGE” spowoduje wymuszenie określonego zakresu. Jeśli mierzona wartość przekroczy zakres pomiarowy, wyświetlacz podświetli się na czerwono. Aby podczas prowadzonych pomiarów wyświetlić maksymalną zmierzoną wartość należy jednokrotnie dotknąć przycisk „MAX/MIN”. Ponownie naciśnięcie go spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu dodatkowym minimalnej zmierzonej wartości, a kolejne – wyłączenie tego trybu. By wstrzymać aktualne wskazanie wystarczy dotknąć przycisku „HOLD”. Ten sam obszar płytki dotykowej posłuży do przełączenia multimetru w tryb przesyłu danych do komputera, jeśli tylko bezpośrednio wcześniej dotknięty zostanie przycisk „SHIFT”. Wtedy to wywołana zostanie funkcja przycisku „LINK”.

Aby skorzystać z trybu pamięci należy dotknąć przycisk „SHIFT” a następnie „MEM”. Każde kolejne dotknięcie przycisku „HOLD” spowoduje zapisanie w pamięci aktualnego wskazania. Łącznie można zapisać w ten sposób 10 rekordów. Ponowne dotknięcie przycisku „MEM” wyłączy funkcję pamięci. Zapisane dane można przeglądać lub usunąć. By odczytać dane z pamięci wystarczy dotknąć przycisk „SHIFT” a następnie „RECL”. Za pomocą strzałek można wtedy poruszać się po zapamiętanych wynikach. By usunąć wszystkie zapisane dane należy dotknąć przycisku „SHIFT”, po czym dotknąć przycisk „Param”. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „clr”. Dotknięcie przycisku „RECL” spowoduje wyświetlenie symbolu „yes” przez 2 sekundy i usunięcie danych.

Bardzo proste jest też prowadzenie pomiarów dla pętli prądowych. W tym celu należy trzykrotnie dotknąć przycisk „mA”, a następnie jednokrotnie przycisk „RANGE”. Kolejnym krokiem jest wybór zakresu pomiarowego, a więc rodzaju pętli – służą do tego przyciski ze strzałkami w górę i w dół.

Podsumowanie

Omawiany multimetr nie tylko ma bogaty zestaw funkcji, ale i cechuje się wysoką dokładnością. Wszystkie wartości napięcia i prądu przemiennego są rzeczywistymi wartościami skutecznymi – miernik dokonuje bowiem pomiarów RMS. Miernik spełnia też wymogi normy EN61010 Kategorii III do napięcia 1000 V i kategorii IV do napięcia 600 V, dzięki czemu można go polecić profesjonalistom. Warto też wspomnieć, że jego obudowa cechuje się szczelnością klasy IP65, a więc jest w pełni pyłoszczelna i odporna na strugi wody. Przyrząd zasilany jest dwiema bateriami LR6 (AA), a w zestawie oprócz samego multimetru dostarczane są przewody pomiarowe i sonda typu K do mierzenia temperatury.

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

paypal_help

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie