Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Prevederi generale

CLIENŢI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI CLIENŢI INSTITUŢIONALI »

 

Condițiile de Colaborare cu Transfer Multisort Elektronik S.R.L. (România)

Vânzător: Transfer Multisort Elektronik S.R.L. cu sediul în Timişoara, B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10, județul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş cu nr. J35/488/2009, CUI 25222010 (denumită în continuare „TME S.R.L.”)

PREVEDERI GENERALE

1.a. Toate prevederile cuprinse în prezentele condiţii de colaborare se referă la toate contractele încheiate între clienţi şi Transfer Multisort Elektronik S.R.L. (TME S.R.L.) şi, indiferent de conţinutul juridic al acestora, se bazează pe prevederile legale în vigoare. Acestea pot suferi modificări doar pe baza unor acorduri scrise individuale semnate de angajaţii împuterniciţi ai Clientului şi TME S.R.L. Condiţiile de colaborare TME S.R.L. au fost publicate pe pagina de internet www.tme.ro, la secţiunea „Condiţii de colaborare".

Zona activităţii desfăşurate de TME S.R.L. în domeniul vânzării de produse cuprinde exclusiv teritoriul României. Produsele comandate vor fi livrate exclusiv pe acest teritoriu. Nu se vor efectua vânzări în afara graniţelor României. Dacă nu se va stabili altfel, valuta obligatorie a tranzacţiilor va fi exclusiv RON.

1.b. Parte la contractele încheiate cu TME S.R.L. poate fi doar o persoană fizică majoră sau o persoană juridică ori o unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia normele legale specifice îi acordă capacitate juridică, denumită în continuare Client.

1.c. Condiţiile valabile la Client de realizare a contractelor cu un conţinut diferit de condiţiile de colaborare TME S.R.L. nu sunt acceptate de TME. Orice condiţii comerciale suplimentare sau diferite ale Clientului sunt valabile pentru TME S.R.L. doar dacă au fost acceptate în mod explicit de către Transfer Multisort Elektronik S.R.L. în formă scrisă.

1.d. În cazul în care Clientul se află în relaţii comerciale stabile cu TME S.R.L., acceptarea de către acesta a condiţiilor de colaborare TME S.R.L. la înregistrarea ca şi client TME S.R.L. sau la o comandă este echivalentă cu acceptarea acestora pentru toate contractele următoare, cu excepţia cazului în care, pentru o anumită comandă, a fost încheiată cu TME S.R.L. o convenţie de reglementare separată a condiţiilor de realizare a acesteia. În cazul modificării condiţiilor de colaborare de către TME S.R.L. pe durata colaborării comerciale, acceptarea condiţiilor modificate ale TME S.R.L. la o comandă echivalează cu acceptarea acestora pentru toate contractele următoare.

1.e. Acolo unde, în condiţiile de colaborare, este vorba despre „catalog", acesta se va referi la ediţia printată, discul CD/DVD, discurile portabile, pagina de internet, reclame şi informaţii de presă, pliante şi, de asemenea, toate celelalte moduri de prezentare publică a informaţiilor comerciale ale firmei noastre.

1.f. Condiţiile de colaborare în vigoare sunt reprezentate de versiunea în limba română. Celelalte versiuni lingvistice au doar scop informativ.

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă