Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Limitarea răspunderii

LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.a. Firma Transfer Multisort Elektronik S.R.L. nu este responsabilă pentru daunele apărute ca urmare a nerespectării termenului de livrare, a livrării unor produse cu parametri diferiţi faţă de cei cuprinşi în catalog sau în oferta de pe internet, ca urmare a nelivrării unui produs sau a modificării preţurilor. În special, nu suntem răspunzători pentru întreruperile producţiei, pierderea profitului sau pierderile indirecte, apărute ca urmare a nelivrării produsului corespunzător la un anumit termen. Limitările de mai sus nu se referă la situaţiile în care, pentru livrarea unui anumit produs a fost încheiat un contract distinct între TME S.R.L. şi Client, în care au fost precizate condiţiile de livrare şi răspunderea pentru nerespectarea acestora.

9.b. TME S.R.L. nu este responsabilă pentru efectele utilizării produselor livrate într-un mod neconform cu destinaţia acestora.

9.c. TME S.R.L. nu este responsabilă pentru erorile apărute pe durata printării catalogului, nici pentru erorile din documentaţia tehnică disponibilă pe internet.

9.d. Ne rezervăm şi posibilitatea de a livra produse cu alţi parametri decât cei cuprinşi în catalog, de aceea, după ce primiţi produsele de la noi, vă rugăm să verificaţi dacă caracteristicile acestora nu se abat de la cerinţele dvs. Parametrii şi descrierile produselor puse la vânzare au doar caracter orientativ şi nu pot constitui o bază pentru solicitarea unei despăgubiri. Cumpărătorul este cel care trebuie să aibă grijă să utilizeze corect produsele.

9.e. TME S.R.L. nu este responsabilă pentru utilizarea neconformă cu legea a produselor cumpărate de la TME S.R.L..

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă