Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Drepturi

DREPTURI

11.a. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. cu sediul în Polonia, unicul asociat al TME S.R.L., este proprietarul drepturilor de autor asupra materialelor cuprinse în catalog şi pe pagina de internet, în special asupra fotografiilor, descrierilor, traducerilor, formei grafice şi modului de prezentare.

11.b. Orice copiere a materialelor informative sau tehnice aflate în cataloage, pe paginile de internet sau furnizate într-un alt mod de către TME S.R.L., necesită acordul scris al Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. cu sediul în Polonia.

11.c. Condiţiile de mai sus sunt obligatorii până la momentul publicării modificării acestora în materialele comerciale sau în ofertele oficiale ale TME S.R.L..

11.d. Prezentele condiţii de colaborare sunt guvernate de legislaţia românească, iar litigiile vor fi soluţionate de instanţa de drept comun competentă pentru sediul TME S.R.L. (Timişoara). TME S.R.L. poate, de asemenea, înainta acţiune în justiţie împotriva Clientului la instanţa competentă teritorial pentru sediul/locul de domiciliu al Clientului.

11.e. Clientul nu poate transfera niciunul dintre drepturile sau obligaţiile sale, nici creanţele rezultate din contractul încheiat cu TME S.R.L., fără acordul scris prealabil al TME S.R.L. În măsura în care părţile nu hotărăsc în scris altfel, este exclusă posibilitatea compensării (stingerii) de către Client a creanţelor sale rezultate din contractul încheiat cu TME S.R.L. cu creanţele TME S.R.L. sau cu alte creanţe pe care Părţile le pot avea reciproc.

11.f. Dacă vreuna dintre prevederile prezentelor condiţii de colaborare este considerată lipsită de valabilitate sau de efecte de către o instanţă competentă sau ca urmare a modificării reglementărilor legale, acest lucru nu va invalida, nici nu va lăsa fără efecte celelalte prevederi ale prezentelor condiţii. Dacă anumite prevederi ale prezentelor condiţii de colaborare sunt declarate în mod definitiv neconforme cu legea sau lipsite de efecte, aceste prevederi se vor considera excluse din prezentele condiţii de colaborare, însă toate celelalte prevederi vor fi în continuare pe deplin obligatorii şi vor produce efecte, iar prevederile declarate neconforme cu legea sau lipsite de efecte vor fi înlocuite cu prevederi cu un sens asemănător, care să reflecte intenţia iniţială a prevederilor respective, în domeniul permis de normele legale aferente.

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă