Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Calitate şi garanţii

CALITATE şi GARANŢII

7.a. Produsele vândute de firma noastră sunt de o înaltă calitate. Modul de transportare a acestora, depozitare şi ambalare asigură protecţia împotriva deteriorărilor, atât mecanice, cât şi electrice.

7.b. Din anul 1998, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. cu sediul în Polonia, unicul asociat al TME S.R.L. a implementat sistemul de control al calităţii ISO 9002, în prezent ISO 9001:2009, confirmat prin certificatul 289/SZJ/2009.

7.c. Lista actuală de produse conforme cu directiva RoHS se află pe pagina na www.tme.ro. În catalogul printat nu se află simbolurile RoHS, ceea ce nu înseamnă că produsele nu sunt conforme cu directiva.

7.d.Dacă la un produs este anexată garanţia, prevederile acesteia sunt obligatorii.

7.e. Nu este acoperita de garantie uzura normala a produsului.

7.f. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între TME S.R.L. şi Consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care Consumatorul, după caz, a adus la cunoştinţa TME S.R.L. lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul la TME S.R.L. ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

7.g. Răspunderea TME S.R.L. privind garanţia legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

7.h. In cazul produselor folosite, Consumatorul si TME S.R.L. pot conveni reducerea termenului prevazut la punctual 7.f, de mai sus, dar nu la mai putin de un an de la data livrarii produsului.

7.i. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa TME S.R.L. lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la TME S.R.L./unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către Consumator.

7.j. Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului.

7.k. Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea Consumatorului, vor fi înlocuite de TME S.R.L. sau acesta va restitui Consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

7.l.Termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia Consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosinţă îndelungată, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri şi similare sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de către operatorii economici.

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă