Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Certificat de garanţie

CERTIFICAT DE GARANŢIE

NR. DE FABRICAŢIE - a se vedea Factura

DATA VÂNZĂRII - a se vedea Factura

SEMNĂTURA EMITENTULUI - a se vedea Factura

ȚARA DE ORIGINE - a se vedea Factura

PERIOADA MEDIE DE UTILIZARE - a se vedea Factura

1. Transfer Multisort Elektronik S.R.L cu sediul în Timişoara, România, denumită în continuare în prezentul certificat TME S.R.L., acordă cumpărătorului garanţie pentru o perioadă de [a se vedea Factura] luni de la data cumpărării echipamentului.
2. Prezenta garanţie se referă exclusiv la echipamentele exploatate pe teritoriul României şi este valabilă doar împreună cu dovada de cumpărare a echipamentului.
3. Pentru a evita deteriorările, se recomandă utilizatorului să citească instrucţiunile de utilizare cu atenţie şi să nu depăşească parametrii maximi de funcţionare ai echipamentului.
4. Garanţia nu acoperă defectele echipamentului apărute din alte cauze decât cele care ţin de echipament: în special deteriorări mecanice, chimice, termice, de coroziune, determinate de acţiunea unor factori externi, independenţi de TME S.R.L. sau determinate de utilizarea echipamentului într-un mod neconform cu destinaţia acestuia şi cu instrucţiunile de siguranţă şi utilizare.
5. Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care se constată deteriorarea sigiliilor, deteriorări mecanice, efectuarea de demontări, reparaţii sau prelucrări de către persoane neautorizate.
6. Garanţia dă dreptul la reparaţii gratuite ale echipamentului cumpărat, constând în eliminarea defecţiunilor fizice apărute în perioada de garanţie. Modul de reparare a echipamentului este stabilit de cel care acordă garanţia. În loc să efectueze reparaţia, TME S.R.L. poate, în funcţie de situaţie, să decidă înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare. Garanţia nu dă dreptul cumpărătorului să solicite înlocuirea echipamentului cu altul în bună stare de funcţionare, nici să rezilieze contractul de vânzare şi să ceară returnarea preţului.
7. La declararea defectului echipamentului, cumpărătorul trebuie să menţioneze:
a) prenume, nume de familie, adresa (localitate, cod poştal, strada, număr şi apartament), telefonul (sau telefoane de contact) Cumpărătorului,
b) data cumpărării, modelul, numărul de serie al echipamentului,
c) descrierea defectului de funcţionare al echipamentului pentru care este acordată garanţia.
8. Defectele care împiedică exploatarea echipamentului conform destinaţiei acestuia, care au apărut în perioada de garanţie, vor fi eliminate gratuit în termen de 30 de zile lucrătoare de la data predării echipamentului la sediul TME S.R.L. În cazurile justificate (de exemplu, necesitatea aducerii de piese de schimb din străinătate), termenul de reparare poate fi prelungit, fapt asupra căruia cumpărătorul va fi informat.
9. Cumpărătorul este obligat să predea echipamentul la sediul Transfer Multisort Elektronik S.R.L. pe propria cheltuială, după obţinerea acordului unui operator TME S.R.L.
10. Perioada de garanţie va fi prelungită cu durata cuprinsă între data declarării defectului şi data efectuării reparaţiei.
11. Nu sunt acoperite de garanţie elementele din sticlă, bateriile, cablurile, carcasele şi materialele supuse uzurii normale pe durata exploatării echipamentului (de exemplu vârfuri de unelte, perii de cărbune). Elementele de încălzire pot fi înlocuite cel mult o dată în cadrul garanţiei.
12. Firma TME S.R.L. nu emite duplicat în cazul pierderii certificatului de garanţie.
13. În baza Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12.12.2001), TME S.R.L. informează Cumpărătorul că furnizarea datelor personale menţionate la punctul 7 din prezenta garanţie, în momentul declarării defecţiunii echipamentului, precum şi după efectuarea reparaţiei acestuia, este benevolă. Totuşi, refuzul de furnizare a datelor personale de către Cumpărător la declararea defecţiunii echipamentului va face imposibilă îndeplinirea de către TME S.R.L. a obligaţiilor incluse în garanţia acordată. Odată cu furnizarea datelor sale personale, Cumpărătorul îşi exprimă acordul pentru înregistrarea şi prelucrarea acestora de către Transfer Multisort Elektronik S.R.L. cu sediul în Timişoara, bd. B.P. B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10, 300180 Timişoara, Judeţul Timiş şi de către unicul asociat al acesteia, Transfer Multisort Elektronik sp. z. o.o., str. Ustronna 41, 93-350 Łódż (Polonia) în vederea exercitării drepturilor rezultate din garanţie. Cumpărătorul are drept de acces la datele personale transmise, de corectare sau de a solicita eliminarea acestora.
14. Garanţia pentru echipamentul vândut nu exclude, nu limitează, nici nu suspendă drepturile Cumpărătorului consumator rezultate din neconformitatea produselor cu contractul.
15. Service specializat: Transfer Multisort Elektronik S.R.L. cu sediul în Timişoara.
16. Prezentul Certificat de Garantie se completeaza cu datele cuprinse in Factura Fiscala referitoare la tipul de aparat, numarul de fabricatie, data vanzarii, semnatura emitentului, tara de origine si perioada medie de utilizare, date care fac parte integranta din acesta.

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă