Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate (Transfer Multisort Elektronik S.R.L.)

Se recomandă ca persoanele care vizitează serviciul disponibil la următoarele adrese (www.tme.ro, www.tme.eu/ro/), precum și clienții Transfer Multisort Elektronik S.R.L. sa citeasca această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal și / sau de a completa orice formular electronic, disponibil pe site. Politica de Confidențialitate explică ce informații de identificare personala pot fi colectate și prelucrate. Ea cuprinde, de asemenea, informatii privind confidențialitatea.

Politica de Confidențialitate

Cuprins:
1. Dispoziții generale
2. Colectarea datelor
3. Utilizarea datelor
4. Dreptul clientului de a-si accesa, corecta și șterge datele personale
5. Informații privind securitatea
6. Folosirea de cookie-uri
7. Abonarea gratuita la buletine informative (Buletinul informativ al TME)
8. Trimiteri la alte site-uri
9. Dispozitii finale

1. Dispoziții generale

a.) Transfer Multisort Elektronik S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Bulevardul Regele Carol, Nr.36, Spatiu comercial nr.10, etajul 2, județul Timiș, România, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/488/2009, CUI 25222010, capital inițial: 50.000 EUR (denumita în continuare “Societatea”), respectă reglementările in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

b.) Prezenta Politica de Confidențialitate se aplică tuturor informațiilor colectate sau prelucrate de catre Transfer Multisort Elektronik S.R.L. și se referă în special la serviciile oferite de Societate prin intermediul serviciului web disponibil la urmatoarele adrese: www.tme.ro, www.tme.eu/ro/, denumite în continuare "Serviciul Web TME RO".

c.) Prezenta Politica de Confidențialitate nu se referă la paginile web și la serviciile oferite de catre terte persoane, care pot fi accesate prin intermediul link-urilor plasate în Serviciul Web mai sus menționat.

d.) Prin utilizarea Serviciului Web TME RO și / sau furnizarea Societatii de informații personale, clientul își dă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal potrivit conditiilor descrise în prezenta Politica de Confidențialitate.

e.) In intelesul prezentei Politici de Confidențialitate, clientul reprezinta o persoană fizică care vizitează Serviciul Web TME RO și / sau utilizeaza serviciile furnizate de către Societate.

2. Colectarea datelor

a.) Colectarea datelor are la baza consimțământul clientului, precum și autoritatea legală de a prelucra datele necesare in vederea realizarii și incheierii tranzactiilor de către Societate.

b.) Datele cu caracter personal ale clienților sunt procesate și protejate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările si completarile ulterioare si a Legii nr. 506 din 17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completarile ulterioare.
Societatea nu comunica, vinde sau inchiriza către alte entități sau instituții datele colectate, cu excepția respectarii obligațiilor legale sau după obținerea consimțământului proprietarului datelor respective. Societatea poate încredința altor persoane sarcina prelucrarii datelor, în conformitate cu dispozitiilor legale aplicabile. Societatea colectează Informații Personale prin intermediul formularului de inregistrare publicat pe site-ul Societatii, prin contact direct cu clienții (de exemplu, prin telefon), și de fiecare dată când un client trimite un mesaj fax sau e-mail care conține informații personale.

c.) La înregistrarea în Serviciu prin utilizarea Formularului de înregistrare, clientul indica prenumele și numele acestuia, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon de contact. Furnizarea acestor informații este voluntară, cu toate acestea furnizarea prenumelui, numelui si a adresei sunt necesare in vederea încheierii unui contract cu Societatea. Pe parcursul procesului de înregistrare, clientul oferă datele necesare conectarii și o parolă pentru a proteja contul său în cadrul Serviciului. Datele de conectare și parola trebuie să fie protejate de către client și nu trebuie divulgate nici unei persoane neautorizate.

3. Utilizarea datelor

a.) Datele furnizate de catre client în timpul procesului de înregistrare vor fi utilizate in cadrul serviciilor prestate de catre Societate, pentru a permite logarea clientului la Serviciu, in vedere executarii comenzii clientului si pentru a se efectua plata comenzilor plasate. Datele colectate sunt încredințate asociatului unic și furnizor al Transfer Multisort Elektronik S.R.L. – respectiv Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. cu sediul in Polonia, Ustronna 41, 93-350 Lodz, in scopul executarii comenzii.

b.) În cazuri speciale, datele clientului pot fi comunicate unor terte persoane, cum ar fi de exemplu companiilor de curierat, operatorilor de plată sau societăților de asigurare, în scopul realizării comenzilor, iar aceste terte persoane sunt obligate să asigure confidentialitatea datelor clientului care le-au fost încredințate.
Prin abonarea la un newsletter, clientul este de acord și recunoaște că adresa acestuia de e-mail (sau alte informatii ulterioare, după caz) vor fi comunicate societatii care se ocupa de distribuirea newsletter-ului, în conformitate cu articolul 7 punctul 5) al Politicii de Confidentialitate.

c.) Plățile efectuate cu cardul de credit sunt procesate prin intermediul serviciului PayU. Serviciul este responsabil pentru datele furnizate în forma sa și este protejat prin utilizarea unor soluții tehnice adecvate.

d.) Datele clientului pot fi comunicate autorităților si institutiilor abilitate, în conformitate cu legislatia și reglementările în vigoare.

e.) Datele colectate în timpul contactului direct al unui client cu Societatea prin intermediul Site-ului sunt utilizate în scopul stabilirii contactului cu acesta și in vederea realizarii corespondenței, precum și pentru a răspunde întrebărilor clientului, in vederea livrarii produselor, furnizarii de informații cu privire la serviciile suplimentare, solutionarii reclamațiilor, precum și în orice alt mod permis de lege.

f.) Datele clientului sunt de asemenea colectate in vederea furnizarii de informații comerciale, în sensul Legii nr. 365 din 06.07.2002 privind comerțul electronic, cu modificările si completarile ulterioare, cu condiția ca clientul sa fie de acord să primească astfel de informații.

4. Dreptul clientului de a-si accesa, corecta și șterge datele personale

a.) Clientul are dreptul de a-si accesa, corecta sau șterge datele cu caracter personal furnizate Societății, precum și dreptul de a se opune utilizării informațiilor cu caracter personal. Nu se pot efectua modificari ale datelor folosite în tranzacțiile de vânzare, deoarece fac parte dintr-un document contabil sau daca au fost colectate automat.

b.) Datele cu caracter personal sunt administrate de Transfer Multisort Elektronik S.R.L.. La cererea clientului, Societatea este obligata să șteargă datele personale ale acestuia, cu excepția cazului cand obligatia pastrarii acestora reiese din prevederile legale aplicabile, sau în scopuri conforme cu legislatia aplicabilă. Cererea de ștergere a datelor cu caracter personal se va depune la urmatoarea adresa:

Transfer Multisort Elektronik S.R.L.,
B-dul Regele Carol I, nr 36,
Spatiu comercial nr.10
300180 Timișoara, ROMÂNIA

sau se va transmite electronic la: tme@tme.ro

5. Securitatea informațiilor

a.) Societatea aplică măsuri de securitate adecvate, în scopul protejarii datelor personale împotriva accesului neautorizat, modificarii, dezvăluirii publice sau ștergerii acestora. Aceste măsuri de securitate includ atât soluții tehnice, fiind o parte a Serviciului (de exemplu sub formă de criptare a datelor transferate prin Internet, precum și printr-un controlul strict al accesului fizic la computerele și alte suporturi media care conțin astfel de informații), precum și prin respectarea unor proceduri corespunzătoare de depozitare si operare. Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientului in cadrul Serviciului Web TME RO detin autorizațiile necesare din partea administratorului acestor date.

b.) Societatea creează copii de rezervă și poate utiliza măsuri suplimentare pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor personale ale clientului.

6. Folosirea de cookie-uri

Unele secțiuni ale Serviciului Web TME RO pot utiliza cookie-uri, adică fișiere text de dimensiuni reduse trimise computerului clientului, care sunt folosite pentru a identifica fiecare client într-un mod care permit Societatii să colecteze informații referitoare la vizitele acestuia pe site-ul web, precum și pentru stocarea preferințelor clientului, de exemplu limba de logare folosita. Continutul cookie-urilor generate de site-ul web nu permit identificarea personală a unui anumit client. Datele personale nu sunt stocate sau prelucrate cu ajutorul cookie-urilor. Acestea se aplica, de asemenea si vizitatorilor Serviciului Web TME RO, care nu sunt inregistrati in Serviciu.
Cookie-urile pot fi dezactivate în orice moment din setările browser-ului; insa acest lucru poate face imposibilă utilizarea Serviciului Web TME RO.

7. Abonarea gratuita la buletine informative (Buletinul informativ al TME)

a.) Un buletin informativ (Newsletter) reprezinta un serviciu gratuit de informare a clienților, care au fost de acord să primească astfel de informații despre ofertele Societatii, evenimente, precum și alte informații legate de activitatile comerciale ale Societatii. Acestea se distribuie clientilor sub forma unor mesaje electronice transmise periodic cu ajutorul poștei electronice.

b.) Clientul se poate abona la TME Newsletter prin bifarea casetei corespunzătoare de pe pagina de start a Serviciului Web, oferindu-si astfel acordul pentru a primi Newsletter-ul gratuit ("Add"), precum și prin furnizarea adresei de e-mail sau prin selectarea căsuței corespunzătoare (nu este obligatoriu) din formularul de înregistrare. Datele primite în oricare dintre aceste moduri se adaugă la lista de adrese.

c.) Prin abonarea la Newsletter-ul Societatii, clientul este de acord să primească materiale de marketing distribuite sub forma unui buletin informativ prin poșta electronică.

d.) Datele clientilor furnizate în scopul primirii Newsletter-ului Societatii sunt utilizate exclusiv in vederea trimiterii ultimei publicatii a Newsletter-ului.

e.) Newsletter-ul este emis de Transfer Multisort Elektronik sp. z .o.o. cu sediul in Polonia, Ustronna 41, Lodz și este distribuit prin intermediul sistemului FreshMail operat de catre FreshMail Danuta Fuksa, cu sediul in Cracovia (Polonia), Dobrego Pasterza 127 lok.67, NIP: 945-138-67-91, REGON: 120762547. Adresa de e-mail a clientului este pusa la dispozitia FreshMail Danuta Fuksa în scopul transmiterii Newsletter-ului.

f.) În orice moment, clientul poate renunța la serviciul de Newsletter:

  • pentru a putea renunța la TME Newsletter, clientul trebuie să furnizeze adresa de e-mail, pentru care se furnizează serviciul, în secțiunea TME Newsletter a site-ului www.tme.ro,
  • și apoi sa selecteze casuta "Eliminați"
  • și apoi O, -. un link de activare pentru ștergerea adresei de e-mail va fi trimis la adresa de e-mail pentru care se furniza serviciul TME Newsletter. Făcând click pe link-ul de activare, adresa de e-mail este stearsa din lista de adrese.

8. Trimiteri la alte site-uri

Serviciul Web TME RO poate include referiri la alte site-uri, plasate in scopul informarii clienților. Societatea nu este responsabila pentru informațiile publicate în cadrul acestor link-uri sau pentru politicile de confidențialitate utilizate de catre acestea. Clienții trebuie să cunoasca faptul că aceste site-uri sunt separate de Serviciul Web TME RO și de fiecare dată cand acceseaza aceste site-uri si utilizeaza aceste link-uri este recomandat sa verifice politica de confidențialitate a societatilor respective.

9. Dispozitii finale

a.) În orice moment, Societatea poate modifica prevederile prezentei Politici de Confidențialitate, în special in vederea actualizarii in cazul in care apar modificari ale procedurilor sale privind utilizarea și protecția datelor colectate. De fiecare data, Politica de Confidențialitate revizuită se publica pe Serviciul Web TME RO, devine obligatorie și se aplică tuturor datelor colectate în legătură cu activitățile clienților din cadrul Serviciului Web TME RO după publicarea acestora. În cazul în care clientul nu este de acord cu prevederile Politicii de confidențialitate, are dreptul de a-și retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau acordul pentru furnizarea newsletter-ului, retragerea avand efect imediat.

b.) In cazul in care doriti informatii suplimentare referitoare la Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail: tme@tme.ro sau la urmatoarea adresa:

Transfer Multisort Elektronik S.R.L.
B-dul Regele Carol I, nr 36,
Spatiu comercial nr.10
300180 Timișoara, ROMÂNIA

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă