Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă

Panou client
Coşul dvs.

Informaţii despre protecţia mediului

Stimate client,

Dorim să vă informăm că societatea Transfer Multisort Elektronik S.R.L., ca întreprindere care introduce echipamente electronice şi electrice şi baterii pe piaţa din România, este obligată să respecte anumite cerinţe privind protecţia mediului.

Conform normelor legale în vigoare în domeniul deşeurilor, distribuitorii de echipamente electrice şi electronice sunt obligaţi să organizeze şi să finanţeze colectarea, reutilizarea, reciclarea şi tratarea corespunzătoare a echipamentelor electrice şi electronice uzate, precum şi a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi, pe care aceştia le/îi comercializează în Uniunea Europeană. Scopul constă în minimizarea cantităţii de deşeuri electrice şi electronice şi încurajarea reutilizării şi reciclării după încheierea exploatării.

Ce trebuie să ştim despre echipamentele electrice şi electronice uzate?

Echipamentele electrice şi electronice sunt aparate a căror funcţionare corectă depinde de alimentarea cu curent electric sau de prezenţa câmpurilor electromagnetice şi care pot fi utilizate pentru producerea, transportul sau măsurarea curentului electric sau a câmpurilor electromagnetice şi sunt proiectate pentru a fi folosite la o tensiune electrică de maximum 1000 V pentru curent alternativ şi de maximum 1500 V pentru curent continuu. DEEE, adică deşeurile de echipamente electrice şi electronice uzate, includ, printre altele:

  • aparate electrice de uz casnic;
  • echipamente informatice şi de telecomunicaţii;
  • echipamente audio-video;
  • echipamente de iluminat;
  • dispozitive medicale;
  • unelte electrice şi electronice şi echipamente de măsură;
  • automate, senzori etc.

În conformitate cu reglementările legale în vigoare privind echipamentele electrice şi electronice uzate, nu este permisă eliminarea DEEE împreună cu alte deşeuri, întrucât conţin substanţe nocive sau toxice. Gestionarea DEEE este reglementată de acte normative naţionale şi europene.

Reţineţi că pe echipamentele electrice şi electronice se află un simbol special - „coșul de gunoi barat” (a se vedea mai jos), care informează cu privire la interdicţia eliminării echipamentelor electrice şi electronice uzate împreună cu alte deşeuri. Înseamnă cu echipamentele uzate trebuie colectate separat.

Cum trebuie eliminate echipamentele electrice şi electronice uzate?

Reţineţi că gospodăriile au un rol foarte important în gestionarea corectă a deşeurilor. Predarea echipamentelor electrice şi electronice şi a bateriilor uzate la punctele de colectare permite reutilizarea, reciclarea, valorificarea echipamentelor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

Pentru a-şi îndeplini obligaţiile legate de mediu, firma Transfer Multisort Elektronik S.R.L. colaborează
cu organizaţia colectivă de gestionare DEEE CCR Logistics Systems RO SRL pentru echipamente, cu organizaţia colectivă CCR REBAT RO SRL pentru baterii şi cu Recolamp pentru echipamente de iluminat.

Adresele punctelor de colectare unde puteţi preda echipamentele electrice şi electronice uzate, precum şi bateriile şi acumulatorii, sunt indicate mai jos: