Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă

Panou client
Coşul dvs.

Chei dinamometrice

2019-07-19

Chei dinamometrice

Cheile dinamometrice sunt unelte de bază, care garantează siguranţa şi precizia îmbinărilor cu înşurubare. În continuare ne vom apleca asupra modului de acţionare a acestora şi asupra bogatei oferte existente pe piaţă.

Din acest articol veţi afla:

Ce este o cheie dinamometrică

Cheia dinamometrică este o unealtă destinată înşurubării şi, mai rar, deşurubării îmbinărilor înşurubate (cu şuruburi şi piuliţe), cu o forţă, mai exact cu un cuplu (moment al forţei) precis definit. Înşurubarea îmbinărilor cu un anumit cuplu este deosebit de importantă atât la montare, cât şi în cazul service-ului echipamentelor. În ceea ce priveşte cuplul ales pentru înşurubarea îmbinării trebuie întotdeauna să respectăm specificaţiile proiectantului.

Cuplul sau momentul forţei (în engleză torque) este produsul vectorial dintre forţa aplicată braţului forţei şi lungimea acestui braţ. Această valoare este exprimată în newton-metri (Nm). Înseamnă că, dacă înşurubăm şurubul cu o cheie lungă de 0,5 metri, căreia îi aplicăm o forţă de 100 newtoni, atunci cuplul de strângere a filetului este de 50 newton-metri. În Marea Britanie şi în SUA cuplul este exprimat în alte unităţi – livre-picioare (ft lb), 1 Nm reprezentând aproximativ 0,738 ft lb.

Cuplul cu care sunt înşurubate îmbinările influenţează forţa exercitată de aceste elemente asupra întregii construcţii. Pentru a înţelege de ce este important cuplul folosit pentru înşurubare, trebuie să înţelegem cu funcţionează în general mecanica filetului şi a înşurubării acestuia. În principiu, şurubul poate fi comparat cu un arc. Cu cât este strâns mai puternic, cu atât mai mult se întinde şi cu atât mai mare este forţa cu care comprimă elementele înşurubate. La înşurubare, şurubul se întinde proporţional cu cuplul aplicat, dar nu se poate întinde la infinit - ca un arc obişnuit. Dacă este depăşită o anumită limită (legată de limita de plasticitate a metalului), arcul rămâne întins în mod permanent. În mod asemănător funcționează un şurub.

Un şurub care a fost întins în mod permanent printr-o strângere prea puternică nu va aplica o forţă de strângere corespunzătoare şi, probabil, va conduce la deteriorarea echipamentului - fie printr-un joc excesiv (de exemplu ca urmare a vibraţiilor), fie prin ruperea şurubului deformat. De asemenea, un asemenea şurub nu va reveni la forma iniţială, aşadar slăbirea şi reînşurubarea acestuia nu sunt o soluţie sigură.

Pentru a înşuruba corect şurubul, trebuie să îi aplicăm un cuplu corespunzător. Pentru măsurarea acestui cuplu este necesară o cheie dinamometrică. Prin alegerea unui cuplu optim de strângere se asigură următoarele:

  • Îmbinarea înşurubată va fi fixată cu o forţă mai mare decât cea mai mare dintre forţele care încearcă să o demonteze.
  • Şurubul va fi înşurubat cu o forţă optimă şi aşa va rămâne - în timp nu va slăbi şi nu va presa excesiv.
  • Şurubul poate fi deşurubat şi înşurubat de mai multe ori, fără a scădea calitatea îmbinării.

Este necesar să cunoaştem valoarea cuplului cu care trebuie să înşurubăm respectiva îmbinare. Acest cuplu depinde, printre altele, de materialul din care sunt fabricate elementele, de mărimea şi pasul filetului şi de aplicaţia concretă.

Dacă îmbinarea filetată nu este înşurubată suficient, poate slăbi ulterior, de exemplu sub efectul vibraţiilor sau al mişcării elementelor. Pe de altă parte, dacă îmbinarea este înşurubată cu o forţă prea mare, materialul filetului se întinde, poate slăbi şi, astfel, poate fi deteriorat. Acest lucru poate determina modificări permanente ale formei elementelor filetate şi, astfel, acestea pot deveni neutilizabile. Şuruburile care au fost strânse cu un cuplu mai mare decât cel recomandat trebuie înlocuite cu altele noi.

Atât o strângere prea mare, cât şi una prea slabă a şurubului pot cauza avarii. Este important să strângem orice şurub sau piuliţă la valorile stabilite de producător. Unealta care permite reglarea unei anumite valori a momentului de rotaţie este cheia dinamometrică. O cheie dinamometrică corect calibrată creşte siguranţa şi fiabilitatea oricărei îmbinări filetate de importanţă critică.

Care sunt tipurile de chei dinamometrice?

Cheia dinamometrică funcţionează, în cea mai mare parte din timpul său de utilizare, ca o cheie obişnuită. Abia în momentul în care este atins cuplul presetat este activat mecanismul cheii. Datorită acestuia, cheia nu mai poate fi rotită în continuare cu un cuplu mai mare decât cel presetat. Pe piaţă sunt disponibile mai multe tipuri de chei dinamometrice, cu diferite mecanisme de acţionare. Una dintre cele mai populare este cheia cu clic. Cheile de acest tip sunt prevăzute cu un clichet (cuplaj) special, care împiedică rotirea în continuare a cheii după atingerea cuplului reglat. Prin funcţia sa, seamănă cu cheia cu clichet obişnuită, care se roteşte doar într-o parte. În mod asemănător, cheia dinamometrică va face „clic” la depăşirea cuplului presetat.

Pe piaţă sunt disponibile şi alte tipuri de chei dinamometrice, de exemplu chei articulate. Datorită mecanismului acestor chei, la atingerea momentului reglat, partea superioară a uneltei „se frânge” cu aproximativ 20 de grade, semnalizând atingerea cuplului prestabilit.

O grupă distinctă de chei dinamometrice o reprezintă uneltele prevăzute cu dinamometru, dar fără limitator de moment. Acest produs ne indică valoarea cuplului cu care înşurubăm şurubul sau piuliţa în momentul respectiv. În această categorie vom găsi chei simple realizate pe baza tehnologiei pendulului şi cu indicator, dar şi chei digitale combinate, care sunt adesea prevăzute cu interfaţă digitală şi memorie, care permit înregistrarea numărului şi cuplului îmbinărilor înşurubate pe parcursul unei zile.

Utilizările cheilor dinamometrice

Cheile dinamometrice sunt folosite în multe domenii din industrie - în orice situaţie în care este necesară înşurubarea elementelor cu un cuplu strict determinat. Domeniul de bază în care sunt utilizate cheile dinamometrice este mecanica - sunt folosite în ateliere auto şi în alte locuri în care trebuie să strângem elementele mecanice cu un grad ridicat de precizie. Însă aceasta nu este unica utilizare a cheilor dinamometrice. Aceste unelte sunt folosite în aceeaşi măsură în diferite domenii din electronică şi energetică.

O utilizare frecventă a cheilor dinamometrice o reprezintă strângerea conectorilor coaxiali de precizie în sistemele de înaltă frecvenţă. Conectorii de tip N, SC, SMA, SMC, SSMA SSMC sau TNC necesită o strângere cu un moment corespunzător, pentru a atinge impedanţa specificată şi a avea pierderi reduse. În plus, strângerea acestui tip de conectori cu cuplul corespunzător garantează faptul că aceşti conectori nu se vor deteriora şi vor putea fi înşurubaţi şi deşurubaţi de mai multe ori fără afectarea parametrilor electrici. O altă utilizare a cheilor dinamometrice o reprezintă strângerea barelor colectoare. Cu ajutorul acestor chei, se asigură o strângere optimă şi o rezistenţă redusă a îmbinării elementelor.

Însă cheile de acest tip sunt folosite nu doar în mecanică sau electronică. Există chei dinamometrice pentru utilizări atipice, precum... stomatologia - sunt necesare pentru strângerea implanturilor dentare cu un anumit moment, pentru o potrivire ideală în corpul uman.

Precizia funcţionării cheilor dinamometrice, indiferent de aplicaţie, este reglementată de standarde industriale stricte. Cele mai importante standarde recunoscute în Polonia sunt:

Cum să alegem cheia dinamometrică pentru atelierul propriu?

Pe piaţă sunt disponibile mai multe tipuri de chei dinamometrice. Cel mai des utilizate sunt:

  • Cheile realizate pe baza tehnologiei pendulului - prevăzute cu un indicator lung, care merge de la capul cheii în paralel cu mânerul acesteia. În momentul în care începem să aplicăm forţă asupra cheii, mânerul acesteia începe să se încovoaie imperceptibil sub efectul momentului forţei. În acelaşi timp, indicatorul rămâne imobil şi începe să se deplaseze pe scala ataşată mânerului, indicând pe acesta momentul forţei aplicate în acel moment şurubului. Aceste chei necesită precizie şi o bună practică de lucru, pentru că nu blochează automat continuarea mişcării. Utilizatorul trebuie să observe indicaţiile dinamometrului, pentru a se opri din înşurubat atunci când indicatorul arată cuplul de strângere corespunzător.

  • Chei cu scală rotundă - sunt o versiune simplificată a cheilor cu pendul. Pe mânerul acestora se află un disc rotund cu un indicator care arată momentul forţei din momentul respectiv. Sunt mai simplu de utilizat decât cheile cu pendul, pentru că nu au elemente mobile exterioare, toate mecanismele acestor chei aflându-se în interiorul carcasei.

  • Cheile cu clic - sunt cel mai popular tip de chei dinamometrice de pe piaţă. Spre deosebire de cele două tipuri de mai sus, acestea permit presetarea momentului maxim al forţei cu care trebuie înşurubată îmbinarea. Pentru aceasta, este suficient să învârtiţi fragmentul inferior al mânerului cheii pentru a regla cuplul necesar pe scala de deasupra mânerului. Apoi mânerul va fi contrat cu şurub, pentru a nu se mişca în timpul lucrului.

Dintre cele trei tipuri de chei enumerate, cheile cu pendul sunt cel mai greu de folosit, însă oferă cea mai ridicată precizie, depăşită doar de cheile digitale, foarte scumpe. Cheile cu clic au o precizie puţin mai mică, dar sunt suficiente pentru majoritatea aplicaţiilor, mai ales că reglarea cheii dinamometrice cu clic este foarte uşoară. Prin urmare, pentru majoritatea utilizărilor, cel mai bine este să alegem acest tip de cheie.

Parametrul de bază al cheii dinamometrice este momentul (cuplul de strângere) sau domeniul momentului cu care putem strânge şurubul. Cheile dinamometrice sunt disponibile cu domenii de reglare între 2,5 Nm şi 25 Nm până la domenii între 80 Nm şi 400 Nm. Firma WERA oferă chei care acoperă întreg acest domeniu, astfel încât putem alege cu uşurinţă o cheie pentru orice utilizare.

Accesoriile utile pentru cheile dinamometrice

Elementele de prindere ale cheilor dinamometrice sunt prevăzute cu capete standard pentru socluri 1/2”, 3/8” şi 1/4” (în funcţie de valoarea şi domeniul momentului de strângere). Pentru aceste chei sunt potrivite accesorii standard cu socluri, precum articulaţii sau prelungitoare.

CITIŢI ŞI