Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă

Panou client
Coşul dvs.

Simbolizarea cablurilor conform standardelor armonizate

2020-07-27

Simbolizarea cablurilor conform standardelor armonizate

Simbolizarea cablurilor conform standardelor armonizate

Uniformizarea metodei de simbolizare a cablurilor şi conductoarelor cu ajutorul standardelor armonizate a fost introdusă pentru facilitarea identificării produselor disponibile pe piaţă. Acestea sunt adesea fabricate de diferiţi producători, din ţară sau din străinătate. Cunoaşterea sistemului de identificare din standardele armonizate şi ghidarea după acesta oferă siguranţa alegerii cu precizie a cablului al cărui material este potrivit cu necesităţile şi cerinţele aplicaţiei.

Cel mai adesea, producătorii de cabluri şi conductoare şi-au codificat produsele în principal pe baza standardelor naţionale şi a sistemelor sau schemelor clare de simbolizare a produselor cuprinse în acestea. Această soluţie era excelentă pe piaţa naţională, dar punea serioase dificultăţi în comerţul internaţional liber. În acest articol vom prezenta exemple de cabluri clasificate în conformitate cu standardele poloneze şi cu ajutorul schemei din standardele armonizate. Însă mai înainte am dori ca, în câteva exemple, să abordăm sistemul de identificare a cablurilor şi să explicăm grupurile de cifre şi litere cuprinse în acesta.

Sistemul armonizat de identificare a cablurilor şi conductoarelor a fost introdus de Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), organism-suport al Spaţiului Economic European şi în care este membru şi Comitetul Polonez pentru Standardizare (PKN). Sistemul de clasificare este cuprins în documentul PN-HD 361 S3 „Sistem de identificare a cablurilor”, în care este stabilită în mod clar succesiunea simbolurilor în cazul cablurilor şi conductoarelor cu tensiunea nominală de până la 450/750V. Simbolizarea cablurilor se împarte în mai multe grupe, în funcţie de caracteristicile de bază ale cablului, cu respectarea ordinii acestora:

1. Specificarea legăturii cu standardul armonizat:

 • H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • A - cablu nearmonizat (cablu de tip naţional)

2. Tensiunea nominală:

 • 01 - tensiune de 100/100V
 • 03 - tensiune de 300/300V
 • 05 - tensiune de 300/500V
 • 07 - tensiune de 450/750V

3. Materialul izolaţiei:

 • B - cauciuc etilen-propilenic
 • G - copolimer de etilenă / acetat de vinil
 • J - tresă din fibră de sticlă
 • N - cauciuc policloroprenic care nu propagă focul
 • N2 - amestec policloroprenic special pentru mantaua cablurilor de sudură
 • N4 - polietilenă clorosulfonată sau polietilenă clorată
 • R - cauciuc obişnuit etilen-polipropilenic
 • S - cauciuc siliconic
 • T - tresă textilă
 • V - policlorură de vinil (PVC)
 • V2 - policlorură de vinil rezistentă la căldură (PVC)
 • V3 - policlorură de vinil pentru cabluri montate la temperaturi scăzute
 • V4 - policlorură de vinil reticulată
 • V5 - policlorură de vinil specială, rezistentă la uleiuri
 • Z - amestec reticulat de poliolefine, cu emisii reduse de gaze
 • Z1 - amestec termoplastic de poliolefine, cu emisii reduse de gaze

4. Manta metalică:

 • C - conductor de cupru concentric
 • C4 - ecran din cupru peste miez

5. Manta nemetalică:

 • B - cauciuc etilen-propilenic
 • G - copolimer de etilenă / acetat de vinil
 • J - tresă din fibră de sticlă
 • N - cauciuc policloroprenic care nu propagă focul
 • N2 - amestec policloroprenic special pentru mantaua cablurilor de sudură
 • N4 - polietilenă clorosulfonată sau polietilenă clorată
 • Q - poliuretan
 • Q4 - poliamidă
 • R - cauciuc obişnuit etilen-polipropilenic
 • S - cauciuc siliconic
 • T - tresă textilă
 • V - policlorură de vinil (PVC)
 • V2 - policlorură de vinil rezistentă la căldură (PVC)
 • V3 - policlorură de vinil pentru cabluri montate la temperaturi scăzute
 • V4 - policlorură de vinil reticulată
 • V5 - policlorură de vinil specială, rezistentă la uleiuri
 • Z - amestec reticulat de poliolefine, cu emisii reduse de gaze
 • Z1 - amestec termoplastic de poliolefine, cu emisii reduse de gaze

6. Construcţia cablului:

 • Fără simbolizare, pentru cabluri rotunde
 • H - cablu plat, cu conductoare separabile
 • H2 - cablu plat, cu conductoare inseparabile
 • H6 - cablu plat, cu 3 sau mai multe conductoare

7. Materialul conductorului:

 • A - Aluminiu
 • Liniuţa „-” fără o simbolizare suplimentară în litere înseamnă că materialul folosit pentru fabricarea conductorului este cuprul. Să remarcăm că liniuţa este şi un element de trecere între descrierea izolaţiei şi construcţiei cablului, pe de o parte şi descrierea interioară a conductorului, pe de altă parte.

8. Construcţia conductorului:

 • D - flexibil, folosit în cablurile de sudură
 • E - foarte flexibil, folosit în cablurile de sudură
 • F - flexibil, pentru cabluri (clasa 5)
 • H - foarte flexibil, pentru cabluri (clasa 6)
 • K - flexibil, pentru cabluri cu montare fixă (clasa 5)
 • R - torsadat rigid multifilar
 • U - rotund monofilar

9. Simbolizarea numărului de conductoare din cablu

10. Conductor de protecţie

 • G - conductor de protecţie galben-verde
 • X - fără conductor de protecţie galben-verde
 • U - rotund monofilar

11. Codificarea numerică a secţiunii conductoarelor din cablu

După ce am parcurs partea teoretică, putem spune că schema de identificare a cablurilor conform standardului armonizat nu este una complicată. Merită, în schimb, să acordăm atenţie modului de codificare a materialelor folosite pentru realizarea izolaţiei interioare sau a mantalei exterioare a cablului. Să încercăm să identificăm construcţia şi caracteristicile de bază pe baza unor exemple de produse disponibile în oferta TME.

Cablul monofilar H07V2-K

 • Legătura cu standardul armonizat: H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • Tensiunea nominală: 07- tensiune de 450/750V
 • Materialul izolaţiei: V2 - policlorură de vinil rezistentă la căldură (PVC)
 • Construcţia cablului: fără simbolizare: cablu rotund
 • Materialul conductorului: liniuţă, care înseamnă cupru
 • Construcţia conductorului: K - flexibil, pentru cabluri cu montare fixă (clasa 5)
 • Număr conductoare: 1
 • Conductor de protecţie: X - fără conductor de protecţie galben-verde
 • Secţiunea conductorului: 10mm2

Cablul de alimentare multifilar H03VVH2-F

 • Legătura cu standardul armonizat: H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • Tensiunea nominală: 03 - tensiune de 300/300V
 • Materialul izolaţiei: V - policlorură de vinil (PVC)
 • Manta nemetalică: V - policlorură de vinil (PVC)
 • Construcţia cablului: H2 - cablu plat, cu conductoare inseparabile
 • Materialul conductorului: liniuţă, care înseamnă cupru
 • Construcţia conductorului: F - flexibil, pentru cabluri (clasa 5)
 • Număr conductoare: 12
 • Conductor de protecţie: G - conductor de protecţie galben-verde
 • Secţiunea conductorului: 1,5mm2

Cablul de alimentare multifilar H07RN-F

 • Legătura cu standardul armonizat: H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • Tensiunea nominală: 07- tensiune de 450/750V
 • Materialul izolaţiei: R - cauciuc obişnuit etilen-polipropilenic
 • Manta nemetalică: N - cauciuc policloroprenic care nu propagă focul
 • Construcţia cablului: fără simbolizare: cablu rotund
 • Materialul conductorului: liniuţă, care înseamnă cupru
 • Construcţia conductorului: F - flexibil, pentru cabluri (clasa 5)
 • Număr conductoare: 12
 • Conductor de protecţie: G - conductor de protecţie galben-verde
 • Secţiunea conductorului: 1,5mm2

Cablul de alimentare multifilar H05RR-F

 • Legătura cu standardul armonizat: H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • Tensiunea nominală: 05 - tensiune de 300/500V
 • Materialul izolaţiei: R - cauciuc obişnuit etilen-polipropilenic
 • Manta nemetalică: R - cauciuc obişnuit etilen-polipropilenic
 • Construcţia cablului: fără simbolizare: cablu rotund
 • Materialul conductorului: liniuţă, care înseamnă cupru
 • Construcţia conductorului: F - flexibil, pentru cabluri (clasa 5)
 • Număr conductoare: 2
 • Conductor de protecţie: X - fără conductor de protecţie galben-verde
 • Secţiunea conductorului: 0,75mm2

Cablul de alimentare multifilar H05VVH6-F

 • Legătura cu standardul armonizat: H - cablu fabricat în conformitate cu standardul armonizat
 • Tensiunea nominală: 05 - tensiune de 300/500V
 • Materialul izolaţiei: V - policlorură de vinil (PVC)
 • Manta nemetalică: V - policlorură de vinil (PVC)
 • Construcţia cablului: H6 – plat, cu minimum 3 conductoare
 • Materialul conductorului: liniuţă, care înseamnă cupru
 • Construcţia conductorului: F - flexibil, pentru cabluri (clasa 5)
 • Număr conductoare: 12
 • Conductor de protecţie: G - conductor de protecţie galben-verde
 • Secţiunea conductorului: 0,75mm2

Tabelul de mai jos cuprinde cele mai populare cabluri simbolizate în conformitate cu standardul polonez aplicat în trecut şi cu standardul armonizat în vigoare în prezent

Simbolizarea conform standardului polonez: Simbolizarea conform standardului armonizat:
OMY 300/300V H03VV-F
OMYp 300/300V H03VVH2-F
LgY 300/500V H05V-K
LgY 450/750V H07V-K
OWY 300/500V H05VV-F
OWYp 300/500V H05VVH2-F

Catalogul cablurilor disponibile la TME cuprinde atât simbolizările utilizate în general în Polonia conform standardului polonez, precum şi simbolizările europene în conformitate cu standardul armonizat PN-HD 361 S3. Produsele din catalogul nostru pot fi căutate cu ajutorul ambelor tipuri de simbolizări.

Vedeţi cablurile din catalog

CITIŢI ŞI