REGULAMENT DE PRESTARE DE SERVICII DE NEWSLETTER

REGULAMENT DE PRESTARE DE SERVICII DE NEWSLETTER (Buletin informativ TME)

 1. Prevederi generale.
 2. Comandarea Buletinului informativ TME
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 4. Condiţiile de furnizare a Buletinului informativ TME
 5. Renunţarea la Buletinul informativ TME
 6. Modul de plasare a reclamaţiilor
 7. Prevederi finale


1. Prevederi generale.

 1. Editorul newsletter-ului „Buletin informativ TME” este Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. cu sediul în Łódź, (Polonia), adresa: str. Ustronna 41, 93-350 Łódź, înregistrată la Tribunalul Regional Łódź–Śródmieście din Łódź, Secţia a XX-a Administrativă a RJN (Registrului Juridic Naţional) sub numărul 0000165815, capital social:3.300.000,00 PLN, CIF 729-010-89-84, REGON 473171710 (denumită în continuare TME).
 2. Obiectul serviciilor de newsletter privind Buletinul informativ TME îl reprezintă transmiterea de către TME, prin intermediul poştei electronice, cu acordul utilizatorului, gratuit, periodic, nu mai des de o dată pe săptămână, la adresa de internet indicată de utilizatorul paginii de internet, a unui buletin informativ care conţine informaţii despre oferta TME şi a societăţilor afiliate, despre evenimente şi orice alte informaţii, care ar putea avea legătură cu activitatea comercială a TME şi a societăţilor afiliate (denumit în continuare Buletin informativ TME), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu prevederile legale aplicabile.
 3. Orice persoană fizică, persoană juridică sau unitate administrativă cu personalitate juridică (denumită în continuare Utilizator al serviciului sau abonat) se poate abona la Buletinul informativ TME.

2. Comandarea Buletinului informativ TME

 1. Pentru a se abona la serviciul de Buletin informativ TME, Utilizatorul paginii de internet trebuie să se înregistreze. Înregistrarea se realizează în modul următor:
  • Utilizatorul paginii de internet trebuie să introducă pe pagina principală, disponibilă la adresele: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, la secţiunea Buletin informativ TME, adresa de poştă electronică la care poate fi trimis Buletinul informativ TME;
  • Se bifează câmpul „adaugă";
  • Faceţi clic în câmpul „OK.”
  • Linkul de activare va fi trimis pe adresa de poştă electronică către care va fi prestat serviciul Buletin TME. Din momentul în care a dat clic pe linkul de activare, Utilizatorul serviciului va fi înscris în lista de distribuţie căreia îi va fi trimis Buletinul TME. Apăsarea pe linkul de activare reprezintă încheierea cu TME a unui contract de prestare a serviciului Buletin TME.
 2. Comandarea serviciului de furnizare a Buletinului informativ TME este posibilă şi prin marcarea câmpului "Da, doresc să primesc buletinul informativ al paginii de internet TME, în format electronic", în formularul de înregistrare completat la înregistrarea clienţilor TME. Făcând clic pe butonul „Trimite” - înregistrarea este finalizată - iar acest lucru înseamnă încheierea unui contract de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativ TME, cu TME.
 3. 3)    Obligaţiile TME privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativ TME rezultă exclusiv din prevederile prezentului Regulament, precum şi din prevederile legale aplicabile.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Înregistrarea Utilizatorului paginii de internet ca abonat al Buletinului informativ TME este similară cu exprimarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa de e-mail) de către TME, în calitate de administrator, în conformitate cu Legea din data de 29 august 1997, privind protejarea datelor cu caracter personal (cf. M. Of. din 2002, Nr. 101, poz. 926 cu modificările ulterioare), Utilizatorul paginii de internet beneficiind de toate drepturile care îi sunt conferite prin această lege în acest sens.
 2. Datele cu caracter personal, furnizate de persoanele abonate la Buletinul informativ TME (adresă de e-mail) nu vor fi dezvăluite unor terţe persoane, cu excepţia operatorului sistemului informatic, prin intermediul căruia vor fi prestate serviciile de furnizare a Buletinului informativ TME şi nici nu vor fi utilizate în alt scop, decât pentru prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativ TME.
 3. Retragerea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului paginii de internet, de către TME este similară cu renunţarea la serviciile de furnizare a Buletinului informativ TME, prezentate în prezentul Regulament. Ştergerea adresei de email din lista de mailing se va face în modul descris la punctul 5.
 4. Deoarece TME doreşte să asigure servicii la cele mai înalte standarde, TME a elaborat o Politică de Confidenţialitate, în care sunt cuprinse informaţii privind, printre altele, condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, de către TME.

4. Condiţiile de furnizare a Buletinului informativ TME

 1. TME transmite abonatului la Buletinul informativ TME, mesaje având legătură cu prestarea serviciilor de newsletter, la adresa de email furnizată de abonat, la care trebuie trimis Buletinul informativ TME.
 2. Utilizatorul paginii de internet poate beneficia de serviciile de furnizare a Buletinului informativ TME , doar dacă are o adresă de email activă, configurată în mod corespunzător şi, de asemenea, doar dacă dispune de un calculator conectat la internet.
 3. Fiecare Buletin informativ TME conţine:
  • Informaţii despre TME în calitate de editor
  • Cuprins
  • Informaţii despre modul în care se poate renunţa la serviciile de furnizare a Buletinului informativ TME
 4. Utilizatorul paginii de internet care decide să se înscrie pe lista abonaţilor care primesc Buletinul informativ TME îşi exprimă acordul de a primi materiale de marketing pe cale electronică, în conformitate cu art. 8 al. 1 din Legea din data de 18 iulie 2002, privind prestarea de servicii pe cale electronică M. Of. nr. 144 poz. 1204 din 2002), sub forma Buletinului informativ TME.
 5. Conţinutul Buletinului informativ TME este protejat prin lege, Abonaţii neavând dreptul de a utiliza conţinutul Buletinului informativ TME în niciun alt scop, decât acela de a-l citi.

5. Renunţarea la Buletinul informativ TME

 1. Clientul poate are dreptul de a renunţa în orice moment la serviciile de furnizare a Buletinului informativ TME.
 2. Încetarea contractului de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativ TME se poate face în modul următor:
  a) ştergerea de către Abonat a adresei de poştă electronică din lista de mailing:
  • Utilizatorul paginii de internet trebuie să introducă pe pagina principală, disponibilă la adresele: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, la secţiunea Buletin informativ TME, adresa de poştă electronică la care poate fi trimis Buletinul informativ TME;
  • După aceea, trebuie să bifeze câmpul „Şterge”
  • Faceţi clic în câmpul „OK.”
  • Linkul de activare pentru anularea adresei de e-mail va fi trimis pe adresa de poştă electronică pe care a fost trimis Buletinul TME. Din momentul în care a dat clic pe linkul de activare, Utilizatorul serviciului va fi şters din lista de distribuţie.
  b) exprimarea în scris, de către Abonat, a dorinţei de ştergere a adresei de poştă electronică la care este trimis Buletinul informativ TME, pe adresa internet@tme.pl şi apoi, Abonatul trebuie să facă clic pe link-ul de ştergere a adresei, inclus în email-ul de răspuns primit (email-ul de răspuns va fi trimis în termen de 5 zile lucrătoare).

6. Modul de plasare a reclamaţiilor

 1. Abonaţii la Buletinul informativ TME au dreptul de a face reclamaţii pe probleme privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativ TME.
 2. Reclamaţiile trebuie trimise prin email, la adresa: internet@tme.pl, în termen de 7 zile de la data apariţiei evenimentului care stă la baza reclamaţiei. Reclamaţiile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare de TME:
 3. Reclamaţia trebuie să conţină: adresa de email a reclamantului (la această adresă va fi trimis răspunsul la reclamaţie), conţinutul reclamaţiei şi motivele care stau la baza acesteia, precum şi o propunere de soluţionare a problemei.
 4. Reclamaţia se consideră acceptată în termen de 14 zile de la data primirii. Răspunsul la reclamaţie este trimis la adresa de email de la care a fost trimisă reclamaţia.

7. Prevederi Finale

 1. Prezentul regulament intră în vigoare în momentul publicării sale pe pagina de internet a TME.
 2. TME poate modifica prezentul Regulament în orice moment, în vederea actualizării sale, în cazul modificării procedurilor adoptate de către TME. Modificările aduse Regulamentului intră în vigoare din momentul publicării lor pe pagina de internet a TME.
 3. TME îşi rezervă dreptul de rezilia contractul de prestare de servicii de furnizare a Buletinului informativ TME, informând Abonatul cu 7 zile înainte de reziliere.
 4. În cazul încălcării de către Abonat a prevederilor Regulamentului sau a obligaţiilor prevăzute de lege, TME are dreptul de a înceta imediat prestarea de servicii de furnizare a Buletinului informativ TME.
 5. Legislaţia aplicabilă tuturor raporturilor juridice rezultate din prezentul Regulament este legislaţia din Polonia. Toate litigiile vor fi soluţionate de tribunalul competent.
 6. În cazul oricăror nelămuriri privind prestarea serviciilor de furnizare a Buletinului informativ TME, ne puteţi contacta la adresa de email: internet@tme.pl sa ne puteţi scrie la adresa: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polonia

linecard

Alegeţi producătorul sau categoria

Quick Buy

?
simbolul produsului cant. comandata
Vizualizare

Alte opţiuni Quick Buy

 

Acest site foloseşte fişiere cookie. Apăsaţi aici, pentru a afla mai multe despre fişierele cookie şi utilizarea setărilor acestora.

Nu arăta mai mult