Evenimente

2019-07-29

Cum monitorizăm calitatea aerului?

Ştiţi cum puteţi monitoriza pe cont propriu calitatea aerului? Sunt suficiente un senzor pentru calitatea aerului potrivit şi o aparatură de măsură de bază. Cu ajutorul acestora, putem efectua cu uşurinţă măsurători de precizie şi putem trage concluzii corecte cu privire la calitatea aerului din casă, birou, depozit sau fabrică.

Din acest articol veţi afla:

Care este calitatea aerului în Polonia

Politica de protecţie a mediului din Polonia funcţionează în mod reactiv, aplicând limitări semnificative ale nivelului de impurităţi din aer emise în sectorul energetic şi în cel industrial, fără a implementa reglementări aplicabile emisiilor din gospodăriile populaţiei. Ca urmare a lipsei unor limitări legale în ceea ce priveşte exploatarea vechilor cuptoare, cazane şi coşuri de fum care funcţionează cu combustibili solizi şi calitatea combustibililor solizi oferiţi pe piaţa poloneză, Polonia este una dintre cele mai poluate ţări din Uniunea Europeană.

Cu siguranţă, cea mai mare problemă dintre toate substanțele nocive în suspensie din aer o reprezintă hidrocarburile aromatice policiclice şi pulberile în suspensie PM10, compuse din particule cu diametrul mai mic de 10 micrometri. Sunt importante şi fracţiile de pulberi fine PM2,5, care depăşesc de câteva ori normele. Marile aglomerări urbane sunt afectate şi de concentraţiile de dioxid de azot şi benzopiren care depăşesc de mai multe ori normele.

Pulberile în suspensie PM10

Pulberile în suspensie PM10 sunt un amestec de substanţe anorganice şi organice, din care fac parte, printre altele, hidrocarburi aromatice policiclice toxice, precum benzopiren, metale grele şi tranziţionale, furani sau dioxine. Directiva CAFE (Clean Air for Europe) impune o concentraţie medie anuală maximă admisibilă a pulberilor PM10 la nivelul de 40 µg/m3, iar concentraţia medie zilnică la 50 µg/m3, directiva permiţând depăşirea concentraţiei medii zilnice în cel mult 35 de zile pe an. În 2011, monitorizarea calităţii aerului realizată la 400 de staţii de măsurare a indicat că 6 oraşe din Polonia s-au aflat între primele zece cele mai poluate oraşe la nivelul întregii Uniuni Europene.

Pulberile în suspensie PM2,5

Pulberile fine în suspensie PM2,5 sunt deosebit de periculoase pentru sănătate din cauza dimensiunilor mici şi pătrunderii facile în plămâni, iar apoi în fluxul sanguin. Conform Directivei CAFE, concentraţia medie anuală de pulberi în suspensie PM2,5 nu poate depăşi 25 µg/m3. Concentraţia medie zilnică admisibilă nu este stabilită nici prin reglementări europene, nici prin reglementări interne. Conform datelor OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), din 50 de oraşe europene în care calitatea aerului a fost cea mai scăzută în ceea ce priveşte concentraţia de pulberi PM2,5, 33 de localităţi se aflau în Polonia, cel mai grav afectată fiind Polonia centrală şi sudică.

Cum se desfăşoară măsurătorile efectuate de Inspecţia pentru Protecţia Mediului cu privire la pulberile în suspensie din aer?

În conformitate cu dispoziţiile de Monitorizare Naţională a Mediului, Inspecţia pentru Protecţia Mediului efectuează monitorizarea calităţii aerului, bazată pe analiza concentraţiei pulberilor în suspensie PM10 şi PM2,5. Sunt aplicate metodele menţionate în Directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO UE L 152 din 11.06.2008, p. 1) şi în Regulamentul Ministerului Mediului din 13 septembrie 2012 privind evaluarea nivelurilor substanţelor din aer (JO din 2012, poz. 1032).

Calitatea aerului din Polonia este măsurată prin două metode care se completează reciproc:

  • metoda gravimetrică, recunoscută ca fiind cea mai precisă metodă de măsurare,
  • metoda automată, care completează indicaţiile metodei gravimetrice.

Monitorizarea calităţii aerului prin metoda de măsurare gravimetrică presupune utilizarea unor dispozitive de colectare a pulberilor, în care este aspirat aerul atmosferic. La fiecare 2 săptămâni, în dispozitiv sunt aşezate 14 filtre de unică folosinţă, schimbate la fiecare 24 de ore Filtrele sunt condiţionate şi cântărite în laborator înainte şi după efectuarea măsurătorii din 2 în 2 săptămâni. Pe baza diferenţei de masă a filtrelor este calculată concentraţia de pulberi rămase în filtre. În prezent, în Polonia monitorizarea calităţii aerului este realizată prin această metodă în aproximativ 180 staţii pentru pulberile PM10 şi în aproximativ 70 de staţii pentru pulberile PM2,5.

Metoda automată de măsurare a calităţii aerului reprezintă o metodă echivalentă cu metoda gravimetrică. Aceasta constă în utilizarea de aparate de măsură automate, care măsoară în permanenţă nivelul pulberilor şi permit reprezentarea grafică curentă a acestora sub formă de hărţi de impurităţi. Datele sunt actualizate din oră în oră şi sunt prezentate în aplicaţia Inspectoratului Central pentru Protecţia Mediului „Calitatea aerului în Polonia”. Senzorii pentru calitatea aerului folosiţi în metoda automată sunt amplasaţi în aproximativ 135 de staţii pentru pulberile PM10 şi în aproximativ 45 de staţii pentru pulberile PM2,5.

Care sunt tipurile de aparate de măsură, contoare şi senzori pentru calitatea aerului

Senzorii pentru calitatea aerului permit efectuarea de măsurători de precizie nu doar pentru pulberile în suspensie PM10 şi PM2,5. Datorită înaltei precizii de măsurare şi ofertei bogate a producătorilor, aceşti senzori pot fi utilizaţi pentru măsurarea concentraţiei de formaldehide, compuşi organici volatili, a umidităţii, dioxidului de carbon sau a temperaturii aerului.

Pentru monitorizarea calităţii aerului putem folosi atât echipamente de măsură avansate, care măsoară prin metode avansate toate impurităţile din aer, cât şi senzori individuali pentru calitatea aerului, care permit construirea propriul echipament de măsură pe baza Arduino sau a unei alte platforme de programare.

Dintre senzorii pentru calitatea aerului trebuie amintite modelele care măsoară concentraţiile PM2,5 şi PM10 echipate cu detectoare care permit măsurarea impurităţilor cu diametrul cuprins între 1 şi 0,3 μm. Circuitele de acest tip permit, cel mai adesea, comunicarea prin intermediul interfeţei UART şi conectarea la Arduino sau Raspberry Pi. Pe piaţă sunt oferiţi şi senzori pentru calitatea aerului care comunică pe baza semnalului PWM. Echipamentele de acest tip funcţionează la tensiuni de 3,3-5,75 V.

O categorie de senzori pentru calitatea aerului care măsoară cu o precizie deosebită parametrii aerului sunt senzorii laser pentru pulberi, care permit monitorizarea permanentă a purităţii aerului şi a concentraţiei de pulberi PM2,5 şi PM10. *Senzorii laser pentru calitatea aerului** pot comunica cu ajutorul semnalului UART sau PWM şi pot fi conectaţi la Arduino sau la alte platforme care funcţionează la o tensiune de 5 V.

Un exemplu de senzor pentru concentraţia de gaze şi puritatea aerului, care permite construirea unui circuit de măsurare a calităţii aerului este modelul SENCERA SENS-HS-131 sau SENS-HS-129. Senzorii pentru calitatea aerului permit detectarea izobutanului, butanului, alcoolului şi a impurităţilor reprezentate de pulberilor PM2,5 şi PM10.

Măsurarea impurităţilor din aer este facilitată şi de contoarele de particule – de exemplu modelul UNI-T A25M. Acesta este un contor de particule de precizie, cu un domeniu de măsurare cuprins între 0 şi 500 µg/m3, echipat cu un ecran LCD iluminat. Echipamentul permite măsurarea concentraţiei de pulberi PM2,5 şi a temperaturii, cu o precizie de ±(10µg/m3 + 10 cifre).

Dacă aveţi nevoie de un aparat de măsurare a calităţii aerului verificat şi avansat, pentru o monitorizare complexă în interior, încercaţi senzorul pentru calitatea aerului şi contorul de particule ECOLIFE AIRSENSOR ECL01. Acest echipament permite măsurarea: presiunii, compuşilor organici volatili, concentraţiei de pulberi în suspensie PM10 şi PM2,5, precum şi a temperaturii şi umidităţii.

 

Echipamentul asigură o precizie de măsurare de 10%. Precizia de măsurare a umidităţii este de ±4%, iar domeniul acesteia este de 0-80% RG. Domeniul de măsurare a temperaturii pentru acest echipament este cuprins între -10 şi 85oC. Contorul de particule este prevăzut cu interfaţă de comunicare Wi-Fi, care permite accesul la valorile măsurate de pe smartphone, tabletă sau PC. AIRSENSOR ECL01 este alimentat prin portul USB.

Rezumat

Monitorizarea calităţii aerului în casă, atelier, fabrică sau birou permite o reacţie rapidă la o concentraţie prea mare de pulberi periculoase în suspensie în aer şi adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru limitarea nivelului de impurităţi din aer.

O reacţie rapidă este un element cheie pentru a ne putea proteja pe noi, pe colocatari sau angajaţi împotriva efectelor negative pe care le are asupra sănătăţii o expunere excesivă la inhalarea de pulberi în suspensie şi alte substanţe nocive.

symbol
SENS-HS-129
AIRSENSOR-ECL01
A25M
SENS-HS-131

linecard

Alegeţi producătorul sau categoria

Quick Buy

?
simbolul produsului cant. comandata
Vizualizare

Alte opţiuni Quick Buy

Acest site foloseşte fişiere cookie. Apăsaţi aici, pentru a afla mai multe despre fişierele cookie şi utilizarea setărilor acestora.

Nu arăta mai mult