hjälp

Linje efter linje

Det är en användbar lösning för dem som snabbt vill mata in artiklar i systemet och kan deras symboler. Det räcker  att rad efter rad mata in produktsymboler tillsammans med kvantitet. För att godkänna den inmatade listan tryck på "ladda" knappen.  

I optionen "linje efter linje" är funktionen med förutsedda symboler aktiverad. Oavsett om du matar in en TME symbol, kundsymbol eller tillverkarens beteckning underlättar systemet att hitta rätt produkt genom att visa en lista med artiklar som motsvarar den fras som matas in.

När artikellistan matats in visas en sammanställning i skärmen där man kan kontrollera att de inmatade raderna är korrekta.  

Vid fel inmatad post visas ett meddelande som informerar om feltyp. Felaktig rad måste korrigeras och ändringarna måste sparas med "enter" knappen eller diskettikonen som finns i slutet av den korrigerade raden.

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer