Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Panel för icke levererade produkter

Alla artiklar som beställs via telefon, fax, e-post, webbplats eller personligen visas i form av en förteckning i “Panelen för icke levererade produkter” tills ett inköpsdokument (faktura) skrivs ut.

Varje produkt som finns i denna panel har en bestämd status.

Man skiljer på följande skeden vad gäller hantering av artiklarna:

 • varor vid beställning - varor som finns i en öppen order. De kan redigeras i varukorgen.
 • varor utlämnade från lager - varor som skickats för hantering, under utlämnande, ingen möjlighet för online redigering
 • varor väntar på önskat sändningsdatum - varor som väntar på leveransdatum som önskats av kunden
 • varor väntar på bekräftat sändningsdatum - varor som väntar på leveransdatum som bekräftats av TME system
 • varor som väntar på betalningen - varor som finns på en proforma faktura och väntar på att bli skickade efter betalning av tillkommande belopp
 • problem med att skapa en proforma faktura. Kontakta TMEs medarbetare. - varor som skall finnas på proforma fakturan. Tills operatören förklarar det hela spärras varorna för redigering.
 • leveransspärr. Kontakta TMEs medarbetare - varor vilkas sändning blockerats
 • kontakta TMEs medarbetare för att aktivera sändningen - varor vilkas sändning har blockerats på kundens önskemål. Leveransen hanteras endast på kundens önskamål.
 • kontakta TMEs medarbetare för att fastställa datum då varorna tas emot - varor som väntar på att man personligen tar emot dem i TMEs säte. Sändningen hanteras endast efter bekräftelse av mottagande på en viss dag.
 • inmatade varor, bokningen saknas dock på grund av att kreditkontrollen har spärrat den. Kontakta TMEs medarbetare - systemet har inte bekräftat leveranstiden eftersom den tilldelade kreditgränsen överskridits.
 • bokade varor, sändningen har dock senarelagts på grund av att kreditkontrollen har spärrat den. Kontakta operatören - sändningen har senarelagts på grund av att kreditkontrollen har spärrat den.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta