You are browsing the website for customers from Sweden. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

hjälp

Quick Buy - Grundläggande funktionaliteter

Naujos eilutės pridėjimas

För att lägga till en ny post till listan tryck på "lägg till en ny rad" knappen eller "lappar” ikonen. I skärmen visas möjligheter för produktinmatning igen.  
Om nästa produkter som läggs till i Quick Buy upprepas besluta om aktuell post ska: 

  • läggas till som ny rad, 
  • slås ihop med en befintlig post i Quick Buy,
  • skippas vid uppladdning till Quick Buy.

Utskrift

Med denna funktion kan listan med produkter som finns i Quick Buy skrivas ut. 

OBS!
Det är endast korrekt inmatade produkter som skrivs ut, dvs. produkter för vilka inga fel visas.

Borttagning av produkter

För att ta bort artiklar från Quick Buy listan markera kryssrutor bredvid varje artikel och sedan använd "ta bort" knappen eller "x" ikonen som finns vid slutet av varje produktrad.

Kopiera till parkeringen

För att kopiera utvalda produkter till Parkeringen måste kryssrutor bredvid dessa produkter markeras och "kopiera till parkeringen" knappen tryckas.

Då måste man också ange till vilken mapp i Parkeringen som artiklarna ska kopieras. 

Parkering av produkter

Optionen "parkera produkter" ger möjlighet att flytta produkter från Quick Buy listan till Parkeringen. För att använda denna funktionalitet måste man markera kryssrutor vid valda artiklar och trycka på "parkera produkter" knappen.  

Optimering av beställning

Denna funktionalitet har tagits fram för att optimera Era beställningar. 

För att använda funktionen måste beställning läggas in med hjälp av Quick Buy. 
För att optimera hela beställningen måste man markera alla poster och sedan trycka på "optimera” knappen som finns ovanför/under tabellen med produkterna. 
Raderna kan också optimeras genom att trycka på "optimera" länken som finns i slutet av raden med en produkt.
"Optimera " knappar och länkar visas endast då de angivna kvantiteterna kan optimeras.

Vid användning av optimeringsfunktionen i rader där kvantiteten inte är optimal kommer systemet att föreslå en kvantitet från en högre prisnivå som kan visas sig vara mera förmånligt för Er. 

Inom parentes anges kvantiteter som beställningen för en produkt ökas med. 
Det visas också pris och netto- eller bruttovärde (beroende på kundtyp) för den föreslagna kvantiteten. 

För att optimera hela beställningen måste man markera kryssrutor vid valda rader och sedan trycka på "optimera valda produkter" knappen som finns ovanför/under tabellen med produkterna som sparar ändringar för alla produkter. 
Genom att klicka på "optimera vald post" knappen som finns i slutet av raden med en viss artikel uppdateras endast den aktuella produkten.

Av kunden inmatad kvantitet ändras till optimal kvantitet.

I skärmen visas priser och netto- eller bruttovärden beroende på om kunden är ett företag eller privatperson.

Export till csv-fil

Med denna funktion kan valda produkter exporteras till en csv-fil. Det räcker att markera kryssrutor bredvid och använda "export till csv-fil" knappen. 

OBS!
Det är endast korrekt inmatade produkter som exporteras, dvs. produkter för vilka inga fel visas.

Lägga till beställning

Efter avslutad rad inmatning med hjälp av Quick Buy måste raderna läggas till i beställningen med "lägg till i beställningen" knappen. Alla korrekt inmatade poster tillsammans med kvantiteter flyttas automatiskt till beställningen och felinmatade produkter lämnas kvar i Quick Buy. 

För att avsluta beställningen gå till varukorgen.

Filtrering av produkter

Funktionen ger möjlighet att snabbt hitta en produkt med hjälp av TMEs eller kundens symbol.

Produkter från offert

För att utnyttja en offert klicka på "offert finns" knappen och välj en offert som ska användas och sedan bestäm om raden från offerten ska läggas till som ny eller ersätta en post som redan finns i Quick Buy.

Liknande produkter

Om det finns produkter som är liknande till den aktuella produkten visas information om detta under aktuell produkt.
För att lägga till en liknande produkt i Quick Buy måste man välja en av två optioner:

  • ersätta en artikel som lagts till i Quick Buy med en liknande produkt,
  • lägga till liknande produkt som en ny rad i Quick Buy.

System med information om tillgänglighet

Systemet med information om tillgänglighet är en funktionalitet som ger kontroll över ändrande lagerstatus för produkter från TME.
Två typer av meddelanden kan ställas in:

  • engångs meddelande när lagerstatusen uppnår en nivå som täcker hela behovet,
  • flergångs meddelande när lagerstatusen ökar men är inte tillräcklig för att täcka hela behovet. Skickas tills lagerstatusen täcker hela behovet.

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

paypal_help

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer