Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

ODR-plattform

Prövning av tvister utanför domstol

Med båda avtalsparters medgivande har konsumenten möjlighet att välja att reklamationen handlägges och krav drivs inför permanenta skiljedomstolar för konsumentärenden som finns vid Handelsinspektionens länsavdelningar. Information om detta förfarande finns tillgänglig på Handelsinspektionens webbsidor eller på Konsumentverkets webbplats www.uokik.gov.pl.

ODR-plattform

From den 15 februari 2016 finns möjlighet att elektroniskt lösa tvister mellan konsumenter och företagare utanför domstol via en Europeiska unionens internetbaserade ODR-plattform.

Plattformen ger möjlighet att driva krav som framgår av avtal om försäljning eller avtal om leverans av tjänster som ingåtts över internet (enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG) mellan konsumenter bosatta i EU och företagare med säte inom EU.

Plattformen finns tillgänglig på sidan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi erinrar samtidigt att e-postadress som ni kan kontakta oss på är export@tme.eu.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta