Linecard

WIZNET

Koreanska företaget WIZnet är en fabless leverantör och specialiserar sig inom lösningar avsedda för kommunikation över Internet, särskilt för sakernas internet (IoT).

WIZnets historia började år 2001 med hårdvaruimplementering av TCP/IP protokollet i mikroprocessorstruktur. Tack vare detta fick ingenjörer och designers ett verktyg som var lätt att användas som gav de möjligheten att använda internet utan att ha djupa kunskaper om TCP/IP protokollet.

I WIZnets offer finns:

  • mikrokontrollrar i W7xxx (IOP – Internet Offload Processor) familjen utrustade med 8051 eller Cortex-M0, TCP/IP, MAC kärna och ett fysiskt lager, 32kB överföringsbuffert samt hantering av upp till 8 uppkopplingar samtidigt;
  • kretsar till Ethernet i W3xxx/W5xxx familjen avsedda för användning i mikrokontrollersystem som kommuniceras via SPI eller 8/16bit databuss. De är utrustade med TCP/IP protokoll, MAC-adress och ett fysiskt lager, för hantering av från 4 till 8 uppkopplingar med en hastighet mellan 15Mbps och 80Mbps;
  • nätverksmoduler och WEB-servrar
  • WiFi-moduler,
  • OSHW moduler (Open Source Hardware).

Dessutom erbjuds också starter- och utvärderingsverktyg.

Tillverkarens produkter hittades i:

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer