Linecard

MICROCHIP TECHNOLOGY

Microchip Technology Inc. är ledande tillverkare av mikrokontrollrar (PIC, AVR, SAM, 8051), minnen (EEPROM, EERAM, FLASH, SRAM), analoga kretsar, diskreta komponenter och "mixed-signal" kretsar. Företaget erbjuder också kretsar och moduler för trådlös överföring (MiWi, ZigBee, LoRa, SIGFOX, Bluetooth, WiFi).

Microchip grundades år 1989 och sätet finns i Chandler i USA. Microchip levererar ett brett produkturval varför det möjliggör uppbyggnad av valfria applikationer vid minimerad projekteringstid och begränsade slutkostnader. Företaget erbjuder olika utvecklingsverktyg och teknisk support. Företaget utökar sin produktportfölj - både genom att utveckla egna produktlinjer och genom övertagande av andra företag, inkl.: Silicon Storage Technology (SST), Supertex, Micrel eller Atmel.

Mikrokontrollrar

I Microchips sortiment finns några tusen av olika sorters mikrokontrollrar. Allt från den enklaste 8-bit, 32-bit mikrokontrollrar med ARM/MIPS32 arkitektur till avancerade DSP kretsar.

Kretsarna finns tillgängliga i olika höljesversioner och arbetstemperaturområden. De kan ha utbyggd och varierande periferiutrustning inkl. periferier som är oberoende av kärnan (CORE INDEPENDENT PERIPHERALS-CIP) samt flera kommunikationsgränssnitt (inkl. CAN, Ethernet, USB, RF).

Microchip erbjuder support i form av flera starter- och demokit, programmerare och debuggare (PICKit, MPLAB) samt MPLAB X programmeringsmiljö, C/C++ kompilatorer avsedda för respektive mikrokontrollerfamiljer samt bibliotek.

De viktigaste familjerna är:

  • 8051 (AT89) arkitektur,
  • 8-bit PIC I AVR (PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, tinyAVR och megaAVR),
  • 16-bit PIC24, XMEGA samt dsPIC30/dsPIC33 med DSP kärna,
  • 32-bit PIC32 i AVR UC3 (UC3),
  • med ARM7, ARM9, Cotex-A, Cortex-M kärna.

Minnen

Microchip erbjuder ett brett urval av icke-flyktiga serieminnen (Serial EEPROM, Serial Flash), icke-flyktiga parallella minnen (Parrallel Flash), SRAM serieminnen (Serial SRAM) samt NVSRAM.

Analog/digitala omvandlare

Microchip specialiserar sig inom tillverkning av analog/digitala omvandlare (ADC), digital/analoga omvandlare (DAC) samt digitala potentiometrar. Dessa är lösningar med låg strömförbrukning och 8, 10 eller 12 bit upplösning. Versioner med I2C eller SPI gränssnitt, med icke-flyktigt minne samt intern referensspänningskälla finns tillgängliga.

Linjära kretsar

Bland Microchips linjära kretsar dominerar lösningar för industrin och lösningar avsedda för medicinska, konsument- eller automotivetillämpningar, bl.a. operativa förstärkare eller komparatorer.

Gränssnitt

Microchips kretsar medger användning av lösningar som begränsar kostnader vid bibehållande av hög funktionalitet och beständighet mot störningar som förekommer i industriella förhållanden, bl.a. CAN, Ethernet, LIN kretsar, serieöverföring och USB.

Drivers och Power Managment lösningar

Dessa kretsar är avsedda för effekthantering för effektiv styrning och energibesparing. Företaget erbjuder spänningsregulatorer, batteristyrningar, PowerMOSFET transistorer och PowerMOSFET driver, motorstyrningar och PWM (bl.a. till fläktar) samt kretsar för närhets- och beröringssensorer (HMI).

Kommunikationsmoduler

Microchip finns i spetsen vad gäller trådlös dataöverföring. I offerten finns Wifi och Bluetooth moduler men man implementerar också LoRa, MiWi, ZigBee, Sigox och annan teknik.

Tillverkarens produkter hittades i:

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer