Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta
Kundpanel
I din varukorgen

Gemensamma säkerhetsåtgärder

2020-03-19

Gemensamma säkerhetsåtgärder

För att bemöta risken som epidemin av COVID-19 coronaviruset innebär gör TME sitt bästa för att kunna leverera våra kunder en konstant kvalitet på våra tjänster. Försäljningen fortlöper som vanligt trots att TME som ett led i värnan om vår personals och våra kunders säkerhet infört särskilda rutiner i överensstämmelse med WHOs riktlinjer och polska regeringens förordningar i syfte att minimera risken för fortsatt utveckling av epidemin.

De viktigaste frågorna:

  • Säljavdelningen arbetar på distans dock med oförändrade arbetstider. Alla kontaktformer (e-postadresser, telefonnummer) som hittills fungerar förblir oförändrade och kommunikationen sker löpande.Alla utländska kontor fungerar oavbrutet (i home office läget) och fortsatt erbjuder sina tjänster. Kontaktuppgifterna förblir oförändrade.
  • Alla tjänsteresor och kundmöten är tills vidare inställda.
  • TMEs deltagande i samtliga mässevenemang är inställt.
  • I samband med det förändrande läget i den internationella godstrafiken och de införda gränskontrollerna finns det risk att leveranstiderna förlängs.
  • TME har implementerat särskilda arbetsförhållanden i distributionscentret vilka i största möjliga mån ska begränsa smittrisken och garantera säkerheten för vår personal.
  • För att upprätthålla tjänsternas säkerhet och kontinuitet följer TMEs personal hela tiden situationen i samband med utvecklingen av epidemin.

Arbetets kontinuitet

Som ansvarsfull distributör är vi medvetna om både risken i samband med epidemin och behovet att säkerställa kontinuerliga komponentleveranser. Därför har vi vidtagit åtgärder i syfte att garantera beställningsprocessens kontinuitet. Hela säljteamet står till våra kunders förfogande. De kontaktformer som hittills gällt förblir oförändrade. Mailboxar läses löpande och telefonnummer är aktiva.

Distansarbete

För att garantera personalens säkerhet har vi begränsat deras närvaro på kontor och i distributionscentret till ett minimum. Vi har också säkerställt tillgången till personlig skyddsutrustning och desinficeringsmedel. Personalen i Polen och på utländska kontor står till kundernas förfogande trots att de arbetar hemifrån. Deras kontaktuppgifter förblir oförändrade.

Av samma anledning har vi fattat beslutet att upphöra med alla tjänsteresor. Detta gäller också våra representanters deltagande i olika mässevenemang och konferenser. Begränsningarna gäller tills vidare.

Risk för leveransförseningar

Vi följer löpande upp utvecklingen i välden och de beslut som fattas av respektive regeringar för att motverka epidemin. Begränsningar i den internationella godstransporten, trafiken mellan respektive regioner och gränskontroller kan påverka leveranstiderna eller stoppa helt leveranserna. Följ gärna meddelanden som publiceras på vår webbsida för att ta del av de nyaste nyheterna i detta ämne. Vi ber om överseende och att ni tar hänsyn till eventuella förseningar.

Det breda produkturvalet som är tillgängligt direkt från lagret har alltid varit TMEs starka sida. Trots en svår situation och begränsningar i våra leverantörers verksamhet har vi gjort vårt bästa för att hålla en hög lagerstatus och tillgänglighet av produkterna ur sortimentet.

Distributionscentrum

Distributionscentret är TMEs hjärta och stöttepelare för företagets verksamhet. För att öka hela personalens säkerhet har vi infört ett nytt arbetssystem som bl. omfattar speciella raster för desinficering av utrymmen. Till personalens förfogande finns personlig skyddsutrustning och handdesinficeringsmedel.

Vi tror att de gemensamma åtgärderna låter oss övervinna denna fara som har en skala som aldrig skådats förut.