Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Fotovoltaiska moduler av fabrikatet Cellevia Power och tillbehör

2020-03-19

Sedan många år tillbaka hör de fotovoltaiska modulerna till de populäraste förnybara energikällorna. I den miljövänliga energirevolutionens tid blir solenergi ett verkligt alternativ för nät- eller batteriströmförsörjning. Av denna anledning finns bl.a.solmoduler av fabrikatet Cellevia Power i TMEs sortiment. I kombination med en rad tillbehör avsedda för fotovoltaisk teknik och liknande produkter ger de möjligheten att tillverka olika sorters enheter som matas med ”grön” energi.

Sorter av fotovoltaiska paneler

De fotovoltaiska panelerna delas in i monokristalliska och polykristalliska. Båda sorterna finns tillgängliga i TMEs katalog. Den andra kan urskiljas vid första ögonkastet då den har en ljusare blå färg - i motsatsen till monokristalliska celler som har en svart-mörkblå färg. De sistnämnda har också en lite annorlunda form med fasade hörnor.De polykristalliska panelerna, trots att de är lite billigare, kännetecknas av något sämre verkningsgrad. Denna faktor kan ha nyckelbetydelse när man konstruerar kompakta enheter där strömförsörjningsmodulens storlek spelar en viktig roll.

Det är också värt att nämnda att det ofta spridda ryktet att de polykristalliska cellerna kännetecknas av en lägre effekttemperaturkoefficient har ingen bekräftelse i modulernas specifikation. Det är dock givetvis sant att i takt med temperaturökning minskas något effekten av alla fotovoltaiska paneler maximalt med 0,55% för varje grad över provningsförhållanden (ca. 25°C).

Se alla solcellsmoduler från Cellevia Power »

I TMEs sortiment finns paneler men effekterna 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60Wvilket klassificerar dem som lågeffektsceller. Icke desto mindre används Cellevia Powers moduler i flera appliceringar, ex. sollampor, belysningssystem för märken och reklamskyltar osv. De lämpar sig även för strömförsörjning av kommunala installationer (ex. cykeluthyrningar) samt väderstationer som ligger längre bort från kraftnätet. Det är alla platser där storleken av den enhet som installeras utomhus gör det möjligt att placera in cellen och ackumulatorn om detta är nödvändigt.

Tillbehör till solcellsinstallationer

Försvårad tillgång till konventionella energikällor är en av orsakerna till varför konstruktörer vänder sig mot förnybara energikällor. Ibland räcker endast argumenteringen att så sådan lösning är miljövänlig. Den andra övertygande fördelen utgörs av besparing. För att underlätta för våra kunder svängen mot ”den gröna elektriciteten” har vi utökat sortimentet med en rad produkter för uppbyggnad av enheter och system som utnyttjar solenergi.

I TMEs katalog finns ledningar som är avsedda speciellt för uppbyggnad av solcellsinstallationer, till dessa hör produkter av tre fabrikat (LAPP KABEL, HELUKABEL och BITNER). I samtliga fall är det kablar med kopparledare i form av förtent flertrådig wire försedd med dubbel isolering där yttermanteln är beständig mot UV-strålning och väder såsom ex. temperatur. Ledningarna används för sammanlänkning av modulrader med regulatorer och omvandlare och kan arbeta med max spänning på 1,5kV.

Vid installationer som kombinerar strömförsörjning från solenergi med ackumulatorbaserad reservkälla har laddningsregulatorernyckelbetydelse. De kontrollerar strömflödet mellan panelerna, ackumulator och målenheten/-installationen. Val av regulator beror alltid på hela systemets egenskaper, dvs. bl.a. in- och utspänning, maximal laddningsström, ackumulatortyp. Enheterna kännetecknas av ett mycket enkelt handhavande och är oftast skyddade mot anslutning av kablar med omvänd polarisering, överhettning eller kortslutning. Regulatorns drift kan övervakas via LED-lampor eller LCD-display (beroende på modell) som är monterade i frontpanelen. Vissa av produkterna i TMEs sortiment som ex. SOL-10A av fabrikatet VOLT POLSKA, är dessutomutrustade med inbyggd USB-laddare, ex. för mobiltelefon eller surfplatta.

Solcellsinstallationer kan baseras på flera ackumulatortyper men i första hand är det värt att titta på komponenter som är avsedda för fotovoltaisk teknik. Oftast kännetecknas de av beständighet mot djup urladdning och frekventa laddnings/urladdningscykler. En underhållsfri ackumulator som ansluts till laddningsregulator ska garantera minst 1400 cykler. Vad gäller val av en konkret modell som beror det på behovet – men vid bärbara/mobila enheter blir ”gyllene medelvägen” alltså kombinationen mellan ackumulatorns kapacitet och vikt viktigast.

Slutligen, måste det också nämnas att det vid uppbyggnad av heminstallation finns en nödvändig komponent till i systemet – inverter. I TMEs katalog finns nätomvandlare, dvs. enheter som producerar 230VAC spänning, tillgängliga med effekt från 500W till 3000W. Dessa enheter lämpar sig väl för uppbyggnad av små installationer (ex. i en sommarstuga eller husvagn) samt för mobila applikationer.

Symbol:
CL-SM10P
CL-SM20M
CL-SM20P
CL-SM30M
CL-SM30P
CL-SM3P
CL-SM40M
CL-SM40P
CL-SM50M
CL-SM50P
CL-SM5P
CL-SM60M
CL-SM60P

LÄS ÄVEN

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta