Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

BiTLAN-ledningar för industriella nätverk

2020-03-26

Datornätverk inom automation är inte längre något nytt fenomen. Det utgör ett nästa steg mot centraliserad automation av tillverkningsanläggningar, lager och andra industriella enheter. Idag baseras infrastrukturen i lagerparkerna på ethernetnätverk med hög kapacitet vilket innebär att den är direkt beroende av kvaliteten och hållbarheten på använda ledningar. Därför rekommenderar vi lösningar av företaget Bitner för våra kunder.

Några ord om varumärket Bitner

BITNER är en polsk tillverkare av kablar och ledningar som funnits på marknaden sedan år 1996. Tillverkarens offert riktas främst till konsulter, entreprenörer, byggföretag samt säljbolag inom branscherna IT, el, kraft, industriell automation och telekommunikation. Ett exempel på sådan specialprodukt är kablarna i BiTLAN familjen. De är designade för drift i datornätverk och lämpar sig väl för data-, ljud- och TV-bildöverföring.

Se
BiTLAN-ledningar i katalogen »

Egenskaper av Bitners BiTLAN-ledningar

Vad gäller avskärmning delas BiTLAN-ledningar in i tre kategorier. Basen utgörs av U/UTP dvs. ledningar utan fläta. De har ett lägre pris jämfört med andra men skyddar inte helt installationen mot störningar. Det finns risk att signalen störs av extern påverkan och därför är F/UTP-versionen ett bättre val. Här avskärmas de fyra ledarparen med en beläggning av aluminiumfolie (Al/Pet). Vid installationer som exponeras för en stark elektromagnetisk strålning från maskiner rekommenderar vi att man använder ledningar enligt S/FTP-standard som har bättre överföringsegenskaper. Enligt standarden är varje ledarpar täckt med en individuell aluminiummantel och den kompletta ledningen skyddas av en tät fläta av koppartrådar. Denna lösning skyddar dataöverföringen mot interferens även om kabeln förläggs i en tätt packad kabelränna med signalkablar. Självklar måste man komma ihåg att använda lämpliga stickkontakter som säkerställer jordning av skärmarna.

I alla BiTLAN-ledningar som finns i TMEs sortiment används kopparledare. Deras diameter är från 22AWG till 24AWG. De kan arbeta i temperaturområdet från -30°C till 70°C (80°C vid ledningarna TI0012 och TI0060 som är avsedda för användning i terräng). Vad gäller den maximala tillåtna frekvensen så överträffar Bitner de minimala standardvärdena för respektive kategorier.

Produkterna från BiTLAN-familjen tillåter följande värden:

  • kategori 5e – upp till 200MHz,
  • kategori 6 – upp till 350MHz,
  • kategori 6a – upp till 500MHz,
  • kategori 7 – upp till 1000MHz,
  • kategori 7a – upp till 1200MHz.

Isolering och säkerhet

Ledningar i grå, svart och orange färg finns tillgängliga. Deras isolering kan vara tillverkad av: skyddspolyeten PE; hållbart polyvinyl PCV; eller speciell polymer LSOH (eller LSZH). Förkortningen står för ”low smoke, zero halogen” och avser de säkraste ledningarna som producerar en begränsad mängd rök och skadliga ämnen vid antändning (de sprider inte brand). Ledningar som omgärdas av PE-mantel är UV- och oljebeständiga. Dessutom är vissa modeller som ex. BITNER-TI0012 fyllda med hydrofob gel som är nödvändig vid förläggning av ledningar på mark. Avslutningsvis är det också värt att nämna att alla BiTLAN-kablar är klassade enligt standarden PN-EN 50575 (CPR).

Symbol:
BITNER-TI0006.305
BITNER-TI0007.305
BITNER-TI0008
BITNER-TI0008.305
BITNER-TI0009
BITNER-TI0012
BITNER-TI0044
BITNER-TI0044.305
BITNER-TI0048
BITNER-TI0048.305
BITNER-TI0049.305
BITNER-TI0050
BITNER-TI0060
BITNER-TI0079
BITNER-TI0086
BITNER-TI0089

LÄS ÄVEN

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta